Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitobloc 200

Typ EM-430/580 verzia SCR

Kogeneračná jednotka na prevádzku na zemný plyn

Elektrický výkon: 435 kW
Tepelný výkon: 281 + 32 kW
Nízke emisie vďaka katalyzátoru SCR
Vysoká elektrická účinnosť 39,6 %

Váš miestny obchodný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Elektrický výkon

435 kW

Tepelný výkon

581 + 32 kW

Nízke emisie vďaka katalyzátoru SCR

Uľahčuje dodržiavanie emisných limitov

Vysoká elektrická účinnosť 39,6 %

Výsledkom je krátky čas návratnosti

Nízke prevádzkové náklady

Dlhé servisné intervaly

Robustný motor

S nízkymi nárokmi na údržbu

Online monitorovanie prostredníctvom Telecontrol

Skracuje časy odozvy na skrátenie prestojov

Dobré zásobovanie náhradnými dielmi

Prostredníctvom celoštátnej servisnej siete

Hladina akustického výkonu

Max. 90 dB(A)

Vitobloc 200 typ EM-430/580 verzia SCR

Nová kogeneračná jednotka Vitobloc 200 typu EM-430/580 verzia SCR už spĺňa požiadavky 4. nemeckej vyhlášky o emisiách (BImSchV): vďaka zabudovanému katalyzátoru SCR dosahuje mimoriadne nízke emisie oxidov dusíka. Kogeneračná jednotka má trvalo vysokú elektrickú účinnosť 39,6 %. To zabezpečuje trvalo efektívnu prevádzku počas celého životného cyklu jednotky.

Výkonný doplnok k sortimentu

Zariadením Vitobloc 200 EM-430/580 vo verzii SCR rozšírila spoločnosť Viessmann svoje portfólio výrobkov pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie pre miestne úrady, obchod a priemysel o komplexný sortiment vhodný pre najrôznejšie aplikácie. Vďaka modulárnej konštrukcii je možné túto kogeneračnú jednotku konfigurovať podľa konkrétnych potrieb jej používateľov.

S výkonom 435 kWel  / 281 + 32 kWth  je jednotka Vitobloc 200 EM-430/580 vo verzii SCR určená najmä pre verejné zariadenia, energetické podniky, dodávateľov, obchod a priemysel. K dispozícii sú aj verzie s teplotou spiatočky od 60 do 80 °C. To umožňuje integráciu do systémov s absorpčnými chladiacimi jednotkami a aplikáciami s termálnym olejom. Kombinácia s kotlami na odpadové teplo dopĺňa širokú škálu aplikácií.

Dlhé servisné intervaly

Robustná konštrukcia kogeneračnej jednotky zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, predĺžené intervaly údržby a dlhú životnosť. Spaľovací motor tak umožňuje dlhý čas prevádzky 1000 hodín do ďalšieho servisného zásahu. Komplexný servis spoločnosti Viessmann zaručuje maximálnu využiteľnosť kogeneračnej jednotky, ktorá pracuje vysoko efektívne počas celého svojho životného cyklu.

Podrobnosti o produkte

Typ

Typ EM-430/580 verzia SCR

Elektrický výkon

435 kW

Tepelný výkon

281 + 32 kW

Elektrická účinnosť

39.6 %

Celková účinnosť

90 %

Hladina akustického výkonu

Max. 90 dB(A)

Rozmery (dĺžka x šírka x výška)

4000 x 1600 x 2000 mm

Hmotnosť

7300 kg

Ďalšie funkcie

Voliteľný externý výmenník tepla výfukových plynov s výkonom 300 kWth