Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Rekuperácia a efektívne vetranie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vetranie v domoch, bytoch, ale aj kanceláriách je veľmi dôležité, a to hlavne z dôvodu zdravého a hygienického bývania. Zabezpečuje totiž optimálnu vlhkosť a tým zamedzuje tvorbe škodlivých plesní. Čerstvý vzduch je navyše nevyhnutný na zachovanie psychickej pohody a výkonnosti.   

Uzavreté miestnosti by sa mali pravidelne vetrať otváraním okien, avšak vo väčšine prípadov sa vetrá skôr len z času na čas. Ak sa vetrá príliš často, dochádza k strate drahej vykurovacej energie. Pri zriedkavom vetraní sa nedostatočne odvádza vlhkosť a vzduch v miestnosti začnete pociťovať ako nepríjemný. Tento problém riešia systémy riadeného vetrania s rekuperáciou tepla. 

Nevypúšťajte si peniaze do ovzdušia  

Pojmom rekuperácia označujeme spätné získavanie tepla pomocou rekuperačnej jednotky. Rozoznávame dva typy:  

Centrálna rekuperácia
Každá stavba vybavená centrálnym vetracím systémom disponuje centrálnou jednotkou. Systém kanálov, ktorý je väčšinou skrytý v podhľade či integrovaný v stenách, zásobuje miestnosti čerstvým vzduchom. Toto riešenie je vhodné skôr pre novostavby. 

Decentrálna rekuperácia
Decentrálne vetracie zariadenia sa inštalujú do stenových prestupov, resp. otvorov cez obvodovú stenu jednotlivých miestností. Tento systém nevyžaduje inštaláciu vetracích kanálov, preto toto riešenie je možné inštalovať aj do starších budov a modernizácií. 

V oboch prípadoch zachytáva tepelný výmenník teplo z odchádzajúceho „vydýchaného“ vzduchu na jednej strane. Na druhej ho odovzdáva čerstvému vzduchu prichádzajúcemu z exteriéru. Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor. Vzduch prichádzajúci zvonka je teda čerstvý, no zároveň čiastočne ohriaty teplom z výmenníka, teda z miestnosti. Na zachovanie požadovanej teploty v miestnosti (a tým aj tepelnej pohody) potom musíte miestnosťvykurovať omnoho menej než pri vetraní klasickým oknom. Takto môžete ušetriť aj viac než 90 % tepla.  

Príklad z praxe pri teplote miestnosti 21 °C a vonkajšej teplote –20 °C: 
1. Do exteriéru odovzdáte cez rekuperátor vzduch s teplotou 21 °C.   
2. Teplo z odpadového vzduchu sa naakumuluje vo výmenníku rekuperátora a zohreje ho na teplotu blízku 21 °C. 
3. Cez ďalší vzduchový kanál rekuperátora sa privedie čerstvý vzduch s teplotou až –20 °C.   
4. Čerstvý vzduch sa v rekuperátore zohreje na približne 15 °C. 
5. Čerstvý vzduch s teplotou 15 °C vstúpi do miestnosti, kde sa vykurovaním dohreje na požadovanú teplotu.   
6. Vo výsledku ste ušetrili cca 85 % výdavkov, ktoré by ste minuli na ohrev čerstvého vzduchu privedeného z exteriéru.  

Zemný kolektor ušetrí ešte viac, v lete ochladí bez klimatizácie   

Ešte viac môžete ušetriť doplnením rekuperátora o tzv. zemný kolektor. Ide v podstate o okruh tvorený rúrkami zakopanými cca 2 m v zemi, cez ktoré prúdi nemrznúca zmes (rovnaký princíp ako pri tepelnom čerpadle zem – voda). Zem, ktorá je v zime omnoho teplejšia než vzduch, odovzdáva tejto zmesi teplo a tá ho prenáša do samostatného tepelného výmenníka. Výmenník zabezpečí predohrev čerstvého chladného vzduchuešte pred vstupom do rekuperátora. 

Príklad z praxe – vnútorná teplota 21 °C, vonkajšia teplota –20 °C, teplota pôdy +8 °C:  
1. Vzduch z exteriéru vstupujúci do rekuperátora je vďaka zemnému kolektoru predhriaty z –20 °C na 4 °C.   
2. V rekuperátore sa ohreje zo 4 °C na 18 °C. 
3. Rozdiel medzi požadovanou teplotou miestnosti 21 °C a teplotou čerstvého vzduchu je iba 3 °C. 
4. Týmto spôsobom teda ušetríte veľké množstvo nákladov na vykurovanie, pričom v miestnostiach budete mať stále čerstvý vzduch aj v zimných mesiacoch.  

Vedeli ste, že?   
Pomocou zemného kolektora môžete dom v lete chladiť, a to bez klimatizácie a pri minimálnych nákladoch (ventilátor s výkonom cca 150 W, vzduch cca 15 °C).  

Zdravší vzduch aj pre alergikov  

Dostatočne výkonná rekuperačná jednotka dokáže za hodinu vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti. To všetko pri zachovaní nízkych tepelných strát a tým aj tepelného komfortu a nízkych účtov za vykurovanie.  

Intenzívna výmena vzduchu zabraňuje výskytu plesní. Rekuperačné jednotky sú vybavené aj účinnou filtráciou, ktorá zachytáva peľ, prach a ďalšie nečistoty a s nimi aj množstvo roztočov a mikroorganizmov. Dokážu tak z vášho príbytku urobiť zdravšie prostredie nielen pre alergikov.

Aj šetrenie by ste si mali starostlivo naplánovať  

Ako sme už spomenuli, rekuperácia má množstvo výhod:  

  • šetrí náklady na vykurovanie,   
  • pomáha udržiavať stabilnú teplotu v miestnosti,   
  • zabraňuje tvorbe plesní,   
  • filtruje vzduch a zbavuje ho peľu, prachu, ďalších nečistôt a škodlivých látok, zápachu, roztočov a mikroorganizmov,  
  • zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu neustálou výmenou vydýchaného vzduchu za čerstvý.  

Aj pri rekuperačných jednotkách však platí, že na to, aby dobre fungovali, ich musíte správne nadimenzovať a nainštalovať. Nesprávnou inštaláciou môžete porušiť vzduchotesnosť systému, zvýšiť jeho hlučnosť a spotrebu energie, znížiť účinnosť celého systému, ale aj kvalitu vzduchu v objekte. Základom preto je aj v tomto prípade starostlivo vypracovaný projekt, výber správneho modelu rekuperácie a odborná inštalácia.