Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Čo rozhoduje o cene plynového kotla

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Podobne ako človek, tak i  kotol v  domácnosti časom starne, resp. sa opotrebúva. Toto opotrebúvanie kotla vedie k  čoraz častejším výpadkom kotla a  zároveň k  vašej nepohode. Možno o  tom neviete, ale niektoré staré kotly môžu predstavovať riziko pre vás i  vašu rodinu. Najväčšie  riziko predstavujú oxidy uhlíka, ktoré sa uvoľňujú pri procese spaľovania.

Ďalšou výhodou  nových plynových kotlov  je ich  účinnosť. Zatiaľ čo pri starších typoch kotlov (tzv. konvenčných) sa ich účinnosť pohybovala okolo 70 %, pri moderných typoch kotlov (tzv. kondenzačných) sa účinnosť pohybuje na úrovni až 98 %. V  neposlednom rade treba spomenúť aj  tzv.  emisie, čo sú škodlivé látky a  plyny vypustené do atmosféry. Samozrejme, kondenzačné kotly tvoria oveľa menej škodlivých plynov, než staré typy kotlov. Na základe týchto faktov si treba položiť otázku, či ste ochotný podstupovať bezpečnostné riziko na úkor kúpy nového kotla.

S  akou veľkou investíciou treba počítať pri kúpe nového kotla

Určite si veľa vás všimlo, že pri kúpe nejakého elektrického alebo energetického zariadenia na vás vyskočí farebná škála so zmenšujúcimi sa šípkami a  s abecedným poradím. Jedná sa o  tzv.  Energy Saving Trust, čo znamená, že každý takýto produkt je kategorizovaný podľa jeho energetickej účinnosti. Pričom zariadenia spadajúce do kategórie G sú zariadenia, ktoré hospodária s  energiou najhoršie a  zase zariadenia v  kategórii A,  resp. A+ a  A++ sú zariadenia, ktoré sú energeticky najúčinnejšie. Symboly + a ++ značia, že ide o  lepšiu triedu kategórie A. Väčšina starých kotlov spadá do kategórie G a  v  porovnaním s  modernými kotlami, z ktorých väčšina patrí do kategórie A, je rozdiel medzi účinnosťami   vskutku veľký.

Účinnosť kotlov  v  kategórií G sa pohybuje v  tom najlepšom možnom prípade od 50 do 70 %. Zato u  moderných kotlov sa účinnosť pohybuje okolo 88 %, a to v  závislosti na systéme regulácie. Niektoré najmodernejšie kotly dosahujú účinnosti až 90 %. Z  toho vyplýva, že cena kotla sa bude odvíjať od jeho účinnosti a,  samozrejme,  účinnosť sa zase odvíja od jeho konštrukcie a  použitých materiálov  (napr. výhrevné plochy kotla skonštruované z  ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele umožňujú vysoko-efektívne využívanie kondenzačného tepla a  majú samočistiaci efekt). Druh kotla, jeho veľkosť,   spôsob regulácie či ovládania, úroveň hlučnosti počas prevádzky, možnosť napojenia napr. na  solárny systém  – to všetko sú faktory, ktoré sa podpisujú pod cenu kotla. Ak teda vyberáte nový kotol, dobre zvážte, akú účinnosť, životnosť a používateľský komfort očakávate. Zvolené  parametre kotla určia nielen výšku ceny, ale aj výšku spokojnosti  pri užívaní vybraného zariadenia.

Je pravda, že pri kúpe nového kotla musíte počítať s  nie zrovna malou investíciou. V  prípade, že nevyberáte kotol do novostavby, ale meníte starý kotol za nový, je potrebné myslieť na viacero úkonov, akým je napríklad tzv.  preplach vykurovacieho systému. Pri tomto procese ide o  vyčistenie potrubných systémov od usadenín, takže netreba zabudnúť aj na náklady spojené s preplachovaním systému. Ďalším potrebným úkonom býva  výmena magnetického filtra, ktorého funkciou je lapať nečistoty ako nánosy, kal a  trosky, a  tým pomáha zvyšovať životnosť celého kotla, resp. vykurovacieho systému. Taktiež je potrebné vymeniť termostat, čiže regulačný systém. A  treba počítať s  možnosťou, že náhrada starého kotla za nový si bude vyžadovať tiež nejaké stavebné či elektrikárske práce navyše (napr. nové elektrické rozvody,   výmena či prerobenie dymovodu, alebo oprava či úprava komína podľa typu kotla).

Cena za inštaláciu kotla

Náklady na inštaláciu sa líšia od rozsahu práce. Pri inštalácii kotla do novostavby sa s  umiestnením kotla a  potrebnými náležitosťami počítalo určite už v  projektovej dokumentácii domu. Iná je situácia pri výmene kotla. Ak sa nový kotol bude dávať tam, kde bol umiestnený starý kotol, tak sa náklady na inštaláciu pohybujú okolo 350 €. Ak je inštalácia kotla potrebná na inom mieste, ako bol starý, tak sa náklady môžu dostať až k sume 1000 €.

Výhody nového plynového kotla?

Nižšie účty! Plyn je relatívne drahé palivo a  jeho cena rastie z  roka na rok. Ale vplyvom účinnosti daných kondenzačných kotlov sa náklady na palivo rapídne znížia.

Urobí z  vašej domácnosti bezpečnejšie a  pohodlnejšie miesto na bývanie.

Pri kúpe kotla kategorizovaného do skupiny A sa škodliviny produkované vašou domácnosťou rapídne znížia a   domácnosť bude priateľskejšia voči životnému prostrediu.

Nový kotol do domácnosti

Na záver je treba pripomenúť, že nie je dobré čakať s  výmenou kotla v  domácnosti, až kým definitívne dokoná. Ako sme už v  úvode spomenuli, starý kotol nesie so sebou viacero zdravotných a  bezpečnostných rizík. Okrem toho, nové moderné kotly so svojou vysokou účinnosťou   vám môžu priniesť nemalé úspory za energie, čo je nezanedbateľný fakt, pokiaľ vás od kúpy nového kotla odrádza skutočnosť, že kúpa a inštalácia nového kotla nie je zrovna lacná záležitosť. V  každom prípade však  konzultujte kúpu a  inštaláciu nového kotla s  odborníkom. Nie vždy to riešenie, ktoré sa vám zdá najoptimálnejšie, optimálnym naozaj je. Ani najdrahší kotol na trhu vám nezabezpečí dokonalú efektívnosť a  spoľahlivosť, pokiaľ ste pri plánovaní a  inštalácii zanedbali čo i  len malý detail.