Štandardné vetranie oknami v rodinných domoch znamená relatívne vysoké straty draho vyrobenej tepelnej energie. Aj vzhľadom na uvedené vznikli systémy riadeného vetrania, ktoré optimalizujú potrebu výmeny vzduchu v obytných priestoroch. Riadené vetranie je možné doplniť o jednotku (tzv. rekuperátor), ktorá umožňuje spätne získať teplo, a tým znížiť stratu tepelnej energie a šetriť náklady na bývanie.

Vetranie v domoch, bytoch, ale aj v kanceláriách je veľmi dôležité, a to hlavne z dôvodu zdravého a hygienického bývania – zabezpečenie  optimálnej vlhkosti a teda tvorbe plesní. Avšak častým vetraním prichádzame zvlášť v zimnom období o teplo, a tým aj o peniaze. Hovorí sa, že aby bolo bežné vetranie otvorenými oknami dostačujúce a hygienické, malo by byť okno otvorené asi hodinu denne. Samozrejme, pri takomto vetraní sa stratí značné množstvo tepla, a to 50 %.

Spätné získavanie tepla

Čo vlastne znamená rekuperácia? Zjednodušene ide o spätné získavanie tepla. Ide o dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý sa z miestnosti odvádza. V prípade vetrania cez okná by teplý vzduch odchádzal z miestnosti bez úžitku von, ale v prípade použitia rekuperačného výmenníka, odovzdá odpadové teplo väčšinu svojho tepla (až viac ako 90 %) čerstvému privádzanému vzduchu. Čerstvý predhriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je potom dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v obytnom priestore.

Pre lepšie pochopenie fungovania rekuperácie uvedieme vzorový príklad, kde uvažujeme s vonkajšou teplotou -20 °C a teplotou v interiéri napr. +21 °C. Do vonkajšieho prostredia odovzdáme cez rekuperátor vzduch s teplotou +21 °C, teplo z odpadového vzduchu sa naakumuluje vo výmenníku samotného rekuperátora a zohreje ho na teplotu blízku +21 °C. Cez ďalší vzduchový kanál rekuperátora sa privedie čerstvý vzduch s teplotou až -20 °C. Čerstvý vzduch sa následne v rekuperátore zohreje na približne +15 °C a ten sa potom dohreje na izbovú teplotu. Už tu sme ušetrili cca 85 % výdavkov na doohrev čerstvého vzduchu.

Zemný kolektor

Ďalšou možnosťou zefektívnenia nútenej výmeny vzduchu je možnosť doplnenia rekuperátora o takzvaný zemný kolektor, ktorý je tvorený rozvodom potrubí v zemi, kde sa využíva teplo akumulované v zemi. Potrubia kolektora sú umiestnené cca 2 m pod terénom, spravidla v okolí domu, prípadne pod domom samotným. Kolektor zabezpečí predohrev čerstvého vzduchu ešte pred vstupom do rekuperátora, a to na teplotu pôdy. Predstavme si napríklad, že vonku je -20 °C, pôda má +8 °C a vnútri v dome vykurujeme na 21 °C. V prípade použitia zemného kolektora vstupuje do rekuperátora namiesto prichádzajúceho čerstvého vzduchu s teplotou -20 °C, vzduch s vyššou teplotou, a to +4 °C. V rekuperátore sa vzduch ohreje (od odchádzajúceho použitého vzduchu s teplotou 21 °C) z +4 °C na +18 °C, čo už je naozaj veľmi zaujímavé, nakoľko teraz už potrebujeme zvýšiť teplotu vzduchu (na požadovaných 21 °C) doohrevom len o 3 °C. Použitím zemného kolektora a rekuperátora nám teda v prípade vonkajšej teploty -20 °C do obytného priestoru prichádza bez energeticky nákladného ohrevu vzduch s teplotou už takmer +18 °C. Rekuperácia tepla nám dokáže ušetriť značné náklady na vykurovanie, a tak zabezpečiť pocit pohodlia a komfortu aj v zimných mesiacoch.

Rekuperácia v lete

A čo s rekuperáciou v letnom období? Rekuperačnú jednotku v kombinácii so zemným kolektorom je možne práve v letnom období použiť ako prírodnú klimatizáciu. Približne +15 °C studený vzduch zo zemného kolektora je prostredníctvom ventilátora rekuperačnej jednotky vháňaný do obytných priestorov, čím je zabezpečené prirodzené klimatizovanie priestorov s takmer nulovými nákladmi. Zostanú nám len zanedbateľné náklady na elektrickú energiu napájania (150 W elektrický ventilátor rekuperačnej jednotky).

Funkcie rekuperačnej jednotky

Neoddeliteľnou súčasťou rekuperačnej jednotky je účinná filtrácia, ktorej úlohou je zachytávanie prachu, nečistôt a peľu. V prípade klasického vetrania práve tieto nečistoty vnikajú do interiéru oknami, čo je nepríjemnosť hlavne pre alergikov, aj práve preto je rekuperácia vhodná pre ľudí trpiacich alergiou.

Tým, že toto zariadenie dokáže v priebehu hodiny vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní tepelného komfortu, znižuje sa nielen energetická strata a náklady na vykurovanie, ale podstatne tiež klesá výskyt plesní, množstvo roztočov a škodlivých mikroorganizmov v domácnosti. 

Kľúčové výhody rekuperácie sú zhrnuté nižšie:

  • vyššia kvalita ovzdušia v interiéri; kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť; čerstvý vzduch je filtrovaný, čím sa znižuje koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu;
  • zníženie spotreby energie na vykurovanie; vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie;
  • spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna;
  • nevzniká prievan;
  • kontrola vlhkosti;

Na záver už len toľko, že rekuperácia je spôsob ako značne ušetriť veľké množstvo nákladov na vykurovanie. Pred samotným rozhodnutím pre použitie rekuperačnej jednotky do nového, resp. do rekonštruovaného obytného priestoru, je potrebné sa v každom prípade poradiť s odborníkmi v danej oblasti, tak aby ste dostali za svoje peniaze to najlepšie zariadenie, ktoré bude pracovať spoľahlivo a efektívne po celú dobu jeho životnosti.

Pozrite si aj ďalší zaujímavý obsah

Ekologické riešenie - porovnanie druhov vykurovania

Čitať ďalej

Ako môže temperovanie šetriť vaše náklady na vykurovanie

Čítať ďalej

Pasívne domy a vykurovanie

Čítať ďalej