Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Systém distribúcie vzduchu Vitoair

Pre centrálne vetracie systémy

Nový systém rozvodu vzduchu Click & Go pre centrálne vetracie systémy je výnimočne jednoduchý a bezpečný na inštaláciu. Všetky komponenty sa riadia štandardizovanou koncepciou optimalizácie prietoku.

Montáž Click & Go
Optická a akustická spätná väzba pre pripojenie
Jednoduché rezanie potrebnej dĺžky potrubia
Flexibilné riešenia

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Montáž Click & Go

Rýchle a bezpečné vďaka integrovaným tesneniam

Optická a akustická spätná väzba pre pripojenie

Pre viditeľné bezporuchové spojenia

Jednoduché rezanie potrebnej dĺžky potrubia

Vďaka označeniam v metrových odstupoch na potrubí

Flexibilné riešenia

Pre novostavby a projekty modernizácie

Plne kompatibilné okrúhle a ploché potrubia

Ako aj ďalšie systémové komponenty

Mimoriadne flexibilné vetracie potrubia

Na jednoduché vytváranie malých polomerov ohybu

Systém distribúcie vzduchu pre centrálne vetracie systémy

Nový systém rozvodu vzduchu  Click & Go pre centrálne vetracie systémy je výnimočne jednoduchý a bezpečný na inštaláciu. Všetky komponenty sa riadia štandardizovanou koncepciou optimalizácie prietoku.

Vizuálna kontrola zabezpečených pripojení

Potrubia a tvarovky sa dodávajú s už nasadenými tesneniami, čím sa eliminuje časovo náročný proces ich montáže. Upevňovacie  spony z nehrdzavejúcej pružinovej ocele na profiloch zabezpečujú bezpečné uchytenie spoja medzi tvarovkou a potrubím.  Samostatné malé diely, ako sú tesnenia a upevňovací materiál, nie sú potrebné. Okrem toho obchodní partneri profitujú z výraznej úspory času vďaka inovatívnemu riešeniu od spoločnosti Viessmann.

Keďže tesnenie svojou farbou zreteľne vystupuje z tvarovky a potrubia, chybný spoj sa dá ľahko rozpoznať. To, že je spoj bezpečný, zistíte, keď tesnenie úplne zmizne v profile a už ho nie je vidieť.

K dispozícii ako  kruhové alebo ploché potrubie

Kruhové a aj ploché  potrubia sú mimoriadne flexibilné. V porovnaní s bežnými systémami sa dajú ľahko  ohýbať v malých polomeroch ohybu. Hladká antibakteriálna modrá vnútorná stena nielenže spĺňa najprísnejšie hygienické požiadavky, ale slúži aj ako rozlišovací znak.

Symetrické ploché potrubie s rozmermi 140 x 50 milimetrov umožňuje vďaka prietokovo optimalizovanému voľnému prierezu prepravovať viac vzduchu. Je vhodné na inštaláciu do podlahovej konštrukcie, steny alebo podhľadu, pre novostavby a projekty modernizácie.  Kruhové potrubie je vhodné aj na osadenie do betónu.

Označenie na potrubí umožňuje rýchle určenie požadovanej dĺžky.  Je zabezpečená kompatibilita medzi kruhovým/plochým potrubím a všetkými komponentmi v sieti na rozvod vzduchu. Viessmann tak ponúka široké možnosti použitia a vysokú flexibilitu pri novostavbách a modernizáciách.

Schéma systému

 1. Pripojovacia doska R75/R90/F50
 2. Kruhový  kanál R90
 3. Plochý kanál F50
 4. Kruhový kanál R75
 5. Koleno kruhové 90° R90
 6. Koleno 90° na širokej strane F50
 7. Koleno kruhové 90° R75
 8. Spojovací kus R90
 9. Spojovací kus F50
 10. Spojovací kus R75
 11. Prechodové koleno F50 na R90
 12. Prechodový kus F50 na 2xR75
 13. Prechodový kus F50 na R90
 14. Koleno 90°na úzkej strane F50