solar-roehren-kollektor-1-2.jpg

Vákuové trubicové kolektory: podpora vykurovania a ohrev pitnej vody 

Kto dnes investuje do nového vykurovacieho zariadenia, mal by si jeho doplnenie solárnym systémom naplánovať hneď. Inštaláciou solárnych kolektorov okrem toho signalizujete vaše ekologicky zodpovedné konanie, a to tým, že emisie CO2 znižujete trvalo udržateľným spôsobom. Ušetríte tiež až 60 percent ročnej spotreby energie pri dodávke teplej vody. Pri našich 40 ročných skúsenostiach vo vývoji a výrobe solárnych tepelných zariadení sa pri firme Viessmann môžete spoľahnúť na perspektívnu techniku a najvyššiu kvalitu. S touto technológiou sa spoliehate na budúcu bezpečnosť a optimálnu interakciu všetkých systémových komponentov.


Štruktúra a funkcia vákuových trubicových kolektorov Vitosol

Vysoko selektívne absorbéry zachytávajú mimoriadne veľa slnečnej energie a tak dosahujú vysokú účinnosť. Mimoriadne účinná tepelná izolácia sa dosahuje prostredníctvom vákua v trubiciach. Takto nedochádza takmer k žiadnym tepelným stratám medzi sklenenými trubicami a absorbérom a kolektor dokáže premeniť aj málo slnečného žiarenia na využiteľné teplo. Obzvlášť v prechodnom a zimnom období, pri nízkych vonkajších teplotách, využívajú vákuové kolektory dostupné slnečné žiarenie mimoriadne efektívne.


vakuum-roehrenkollektor.png

 Vákuový trubicový kolektor nezávislý od polohy 

[1] Tepelná izolácia telesa zberača

[2] Absorbér

[3] Dvojrúrkový výmenník tepla Duotec

[4] Heatpipe rúrka


Vákuové trubicové kolektory a ich funkcia: Heatpipe princíp

Pri heatpipe princípe neprúdi solárne médium priamo cez trubice. Namiesto toho sa v rúrke pod absorbérom odparuje teplonosné médium, ktoré následne odovzdáva teplo teplonosnému médiu. Heatpipe rúrky sú do kolektora pripojené sucho.  


Obr02_654x359px.jpg

Kolektor je v prevádzke (ThermProtect nie je aktívny) 

Slnečné lúče zasiahli absorbér. Solárne teplo odparuje v tepelnej trubici médium, ktoré sa v nej nachádza. Pri následnom skvapalnení v kondenzátore sa teplo uvoľňuje do solárneho zariadenia a médium prúdi späť do oslnenej časti výkuovej trubice. 

Obr02_654x359px2.jpg

Kolektor je vypnutý (ThermProtect je aktívny)

Pri dosiahnutí hraničnej teploty približne 120 °C nedokáže už médium kondenzovať. Prostredníctvom tohto teplotného vypínania na základe striedania fáz sa preruší prenos tepla a zariadenie je tak chránené proti priveľmi vysokým stagnačným teplotám. Až pri nižších teplotách kolektorov sa znovu spúšťa obeh v tepelnej trubici a solárne teplo sa opäť prenáša do vykurovacieho zariadenia.

 Výhody vákuových trubicových kolektorov

Vitosol 300-TM aj Vitosol 200-TM sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:

● Vysoko účinný vákuový trubicový kolektor na princípe heatpipe, s teplotným vypínaním ThermProtect pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť.   

● Vysoká účinnosť vďaka vysoko selektívne potiahnutým absorbérom.  

● Vysoko účinná tepelná izolácia zberača minimalizuje tepelné straty. 

● Dlhá životnosť na základe nízkych stagnačných teplôt a systému bez pary.      

● Konštantne vysoký výkon bez rizika znečistenia absorbéra.   

● Suché pripojenie bez priameho kontaktu medzi médiom v rúrkach a teplonosným médiom, jednotlivé trubice možno vymieňať pri naplnenom zariadení.      

● Jednoduchá a rýchla montáž pomocou montážnych a spojovacích systémov Viessmann.

Okrem toho, kolektor Vitosol 300-TM patrí k najefektívnejším modelom na trhu a jeho použitie sa odporúča predovšetkým pri obmedzených priestorových podmienkach. Prostredníctvom individuálneho nastavenia absorbéra o +/– 25 stupňov poskytuje nadpriemerný úžitok aj pri menej priaznivých slnečných polohách.

Produktový program trubicových kolektorov

Trubicové kolektory Viessmann dokážu prevádzať aj nízke hladiny slnečného svetla na využiteľné teplo. Obzvlášť v prechodnom a zimnom období, pri nízkych vonkajších teplotách, využívajú vákuové kolektory dostupné slnečné žiarenie mimoriadne efektívne.