Vitobloc 200 typ EM-140/207


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Osvedčená technika s viac ako 2500 modulmi Vitobloc 200 v aktívnej prevádzke
  • Jednotka je už kompletne zapojená a odskúšaná výrobcom
  • Nízkovibračné motory s trojcestným katalyzátorom
  • Osvedčené systémy automatizácie a diaľkového monitorovania
  • Atraktvne dotačné programy


Osvedčená technika

Moduly BKJ Vitobloc 200 EM-140/207 dodávajú 140 kWel a 207 kWth. So sériovo zapojeným kondenzačným výmenníkom tepla Vitotrans 200 AC je možné dodať ďalších 40 kWth do vykurovacieho systémun.

Blokové kogeneračné jednotky sú ideálne, ak potrebujeme trvale teplo a dochádza aj k dostatočne dlhej výrobe elektriny.

So svojimi výkonmi sú jednotky Vitobloc 200 vhodné pre novostavby ako aj modernizácie v priemysle, u komerčných prevádzok a obcí.


Hospodárny a spoľahlivý

Vitobloc 200 spĺňa náročné technické požiadavky, ktoré na pripojenie kladú prevádzkovatelia sietí. K sériovej výbave patria štartovacie batérie a synchrónny generátor, pomocou ktorých bloková kogeneračná jednotka môže nahradiť aj verejnú rozvodnú sieť.

Dlhšie intervaly údržby, ktoré umožňuje integrovaný prísun mazacieho oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Vo výrobnom závode odskúšané a kompletne na zapojenie pripravené jednotky znamenajú minimálne inštalačné nároky a overený výkon.
 *Informácia k dopytu ohľadne dotácie

Informácie a údaje zverejnené cez on-line dopyt boli zostavené veľmi starostlivo. Za bezchybnosť a úplnosť údajov však nemôžeme prevziať záruku. Smerodajné sú tu len platné zákony, vyhlášky a smernice, pričom právne záväzné údaje získate od uvedených inštitúcií.
Na dotáciu však nie je žiadny právny nárok. Výnimky môžu vyplývať zo zákonných úprav, ako je napr. úhrada za odvádzanie elektriny do verejnej siete podľa patričného zákona o obnoviteľných energiách a kogenerácii.
Takéto schválenia sú okrem toho podmienené možnosťami daného rozpočtu.

Rez produktu

Vitobloc-200_EM-140-Schnitt.png