Vitocell 100-L so separátnou výmenníkovou súpravou Vitotrans 222

Vitocell 100-L tvorí spolu s jednotkou Vitotrans 222 (80, 120 a 240 kW), ktorá sa dodáva ako príslušenstvo — tvorí nabíjací zásobníkový systém na ohrev pitnej vody. Výmenníková súprava pozostáva z doskového výmenníka tepla, armatúr a čerpadiel.

Ako príslušenstvo je možné dodať zmiešavacie skupiny, teplotné regulátory, ako aj reguláciu Vitotronic 200-H, typ HK1B alebo HK3B. Tento ucelený systém sa využíva prednostne pri nasledovných aplikáciách a podmienkach:

 • Vykurovacie okruhy, pre ktoré sa požaduje nízka teplota spiatočky alebo kde sú teploty spiatočky obmedzené - napr. u systémov diaľkového kúrenia či kondenzačných kotloch. Veľké rozpätie na strane pitnej vody spôsobuje na strane vykurovacej vody nízku teplotu spiatočky; táto skutočnosť sa pozitívne prejaví vysokou mierou kondenzácie (čiže využitia spalného tepla).
 • Voľké objemy vody a časový posun nabíjania či odberu, napr. odber vody v čase špičky na školách, športových zariadeniach, nemocniciach, kasárňach, špeciálnych budovách, bytových domoch atď.
 • Okamžité vysoké výkony, t.j. vysoké miery odberu a rôzne dohrevné časy, napr. ohrev pitnej vody na plavárňach, športových zariadeniach, v priemyselných podnikoch a bitúnkoch
 • Obmedzený priestor, lebo zásobníkový systém dokáže prenášať vysoké výkony.


Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Proti korózii chránená nádoba zásobníka z ocele s ochranným emailom Ceraprotect
 • Prídavná katodická ochrana pomocou horčíkovej anódy, anódy na cudzí prúd je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
 • Jednoduchú dopravu na miesto inštalácie umožňuje odnímateľná tepelná izolácia
 • Nízke straty tepla dané tepelnou izoláciou po celom obvode zariadenia
 • Elektrická ohrevná vložka a nabíjacia rúrka na použitie s tepelnými čerpadlami je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
 • V spojení s výmenníkovou súpravou Vitotrans 222 (príslušenstvo) je ako nabíjací zásobníkový systém mimoriadne vhodný na kombináciu s kondenzačnými kotlami
 • Nabíjanie zásobníka s presnosťou jedného stupňa aj pri premenlivej teplote na prívode
 • S vysokoúčinným nabíjacím čerpadlom a čerpadlom vykurovacej vody, ako aj kompletnou tepelnou izoláciou