Vitocell 160-E

Na akumuláciu vykurovacej vody v spojení so solárnymi kolektormi, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivá.


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Zjednodušená inštalácia vďaka integrácii solárneho výmenníka tepla. Nie je potrebné žiadne prídavné čerpadlo.
  • Optimalizácia usporiadania prípojov na pripojenie viacerých zdrojov tepla vrátane tepelných čerpadiel a kotlov na pevné palivá.
  • Voliteľný prídavný elektrický ohrev je integrovateľný.
  • Zlepšenie solárneho výnosu vďaka dodatočnému vrstvenému nabíjaniu – čím dosiahneme vyššiu dostupnosť solárnej energie v hornej oblasti zásobníka.
  • Modul na čerstvú vodu, na hygienický ohrev pitnej vody na princípe prietokového ohrievača je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
  • Pripájacia súprava Solar-Divicon na montáž na jednotke Vitocell je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.