Vitocell 140-E

na akumuláciu vykurovacejj vody v spojení so solárnymi kolektormi, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivá.


Profitujte aj Vy z týchto výhod

  • Zjednodušená inštalácia vďaka integrácii solárneho výmenníka tepla. Žiadne dodatočné čerpadlo nie je nutné.
  • Optimalizácia usporiadania prípojov na pripojenie viacerých zdrojov tepla, vrátane tepelných čerpadiel a kotlov na pevné palivo.
  • Voliteľný prídavný elektrický ohrev je tiež možné integrovať.
  • Modul na čerstvú vodu na hygienický ohrev pitnej vody na princípe prietokového ohrievača je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
  • Pripájacia súprava s jednotkou Solar-Divicon na montáž na jednotke Vitocell je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.