Vitosol 200-TM je vysoko účinný vákuový trubicový kolektor s automatickým teplotným vypínaním ThermProtect na princípe heatpipe.

Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Vákuové trubicové kolektory na princípe heatpipe, s teplotným vypínanímThermProtect pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť.
 • Dlhá životnosť celého zariadenia na základe teplotného vypínania pri malom odbere tepla v lete.
 • Ochrana pred prehriatím pri dlho pretrvávajúcom slnečnom žiarení.
 • Suché pripojenie bez priameho kontaktu medzi médiom v rúrkach a teplonosným médiom, jednotlivé trubice možno vymieňať pri naplnenom zariadení.
 • Menšia potreba plochy v porovnaní s plochými kolektormi vďaka vyššej účinnosti a výkonu na m² voči plochým kolektorom.
 • Konštantne vysoký výkon bez rizika znečistenia absorbéra.
 • Určené pre montáž naležato na plochých strechách a pre väčšie systémy.
 • Väčší odstup trubíc, čím vzniká menšie tienenie pri montáži naležato na plochej streche.
 • Absorbér je možné natočiť +/- 45 stupňov.
 • Nízke náklady na údržbu na základe dlhšej životnosti solárnych komponentov a čerpadiel vzhľadom na vypínanie ThermProtect.
 • Menšie statické zaťaženie na budovu z dôvodu nižšej váhy pri montáži naležato.
Röhrenkollektor Vitosol 200-TM

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-TM

Vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-TM bol koncipovaný pre montáž naležato na plochých strechách a pre výškové bytové domy.

So svojimi o 45 stupňov otočnými absorbérmi sa môže bez zatienenia optimálne nastaviťv smere slnka (na juh).

ThermProtect zabezpečuje prevádzkovú spoľahlivosť

Automatické teplotné vypínanie ThermProtect zabraňuje prehriatiu pri zníženom odbere tepla a zároveň silnom slnečnom žiarení. Tým je Vitosol 200-TM vhodný aj pre budovy, ktoré nie sú v prevádzke po celý rok, napríklad školy.

Maximálny prenos tepla

Kolektor pracuje na princípe heatpipe, pri ktorom teplonosné médium neprúdi priamo cez rúrky. Namiesto toho sa médium odparuje v tepelnej trubici a odovzdáva teplo do teplonosného média skvapalnením prostredníctvom medeného výmenníka tepla. Tento spôsob činnosti zaručuje maximálne optimálny prenos tepla a dobré podmienky pre prevádzku a údržbu.

Rýchla, jednoduchá a bezpečná montáž

Pri vkladaní trubíc nie je potrebné otváraťzberač. Pridržiavacie uzávery v pätkovej lištezabraňujú možnému skĺznutiu trubíc.

Pri údržbe je možná rýchla, cenovo výhodnáa jednoduchá výmena trubice vďaka suchémupripojeniu aj pri naplnenom solárnomzariadení.

Rez produktu - vákuový trubicový kolektor Vitosol 200-TM

Prehľad

Hrubá plocha
2,36 / 5,25 m²
Absorpčná plocha
1,63 / 3,26 m²
Typ kolektoru
icon-solar.png
Vákuový trubicový kolektor
Dizajn
Teleso kolektoru absorpčné plochy tmavomodrej farby zabezpečujú jednotný estetický dojem.
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, komerčné prevádzky, obce | Novostavby a modernizácie
Druh montáže
Prispôsobené na montáž na plochú strechu v ležatom prevedení - trubice je možné otáčať až do 45 ° bez tienenia si trubíc navzájom.
Ďalšie vlastnosti
Na vykurovanie pitnej vody a vody v bazéne pomocou výmenníkov tepla. Kombináciou solárnej energie so zdrojom tepla možno všeobecne dosiahnuť energetickú účinnosť triedy A + (ako systémový štítok) pre vykurovací systém
Produktschnitt Sonnenkollektor Vitosol 200-TM