FAQ – Často kladené otázky na tému vykurovanie

Ako často musí byť vykurovacie zariadenie servisované? Postará sa spoločnosť Viessmann o údržbu vykurovacieho systému? Čo robiť, keď sa zobrazí chybové hlásenie? Tu nájdete odpovede a užitočné informácie k najčastejšie kladeným otázkam ohľadom Vášho vykurovacieho systému a rady na tému vykurovanie.  


1.  Vykurovacia sezóna a teplota

Malo by sa vykurovať aj v lete?

Tento aspekt sa týka predovšetkým vzťahu medzi nájomníkmi a prenajímateľmi. Letné mesiace zvyčajne nepatria do vykurovacej sezóny. Avšak vzhľadom na to, že vykurovacia sezóna nie je legislatívne definovaná, odvíja sa jej skutočné trvanie okrem iného od aktuálnej vonkajšej teploty. Ak je v byte alebo v dome po dobu niekoľkých dní príliš chladno, malo by byť vykurovanie opätovne zapnuté. Ako majiteľ domu sa môžete rozhodnúť úplne individuálne, či má vykurovanie bežať alebo nie. 

 

Aká je optimálna teplota v miestnostiach?

Samozrejme, že pocit komfortnej teploty je veľmi individuálny a zatiaľ čo jeden vyžaduje teplejšie prostredie, iní si naopak vystačia s chladnejšími teplotami. Napriek tomu existujú orientačné ukazovatele pre optimálnu teplotu v miestnosti. Pre rôzne miestnosti v dome to vyzerá nasledovne:

  • 20 až 22 stupňov Celzia v obývacej izbe 
  • 16 až 18 stupňov Celzia v spálni
  • 18 stupňov Celzia na chodbe a v kuchyni
  • 22 stupňov Celzia v detskej izbe
  • 23 až 24 stupňov Celzia v kúpeľni

 

Kedy je potreba začať vykurovať? 

Neexistuje žiadny legislatívne stanovený dátum, ktorý by určoval, kedy by mali prenajímatelia v každom prípade začať vykurovať. Vykurovacia sezóna vo všeobecnosti nie je nijako legislatívne definovaná. Napriek tomu platí, že typickou vykurovacou sezónou je obdobie medzi októbrom a aprílom. Na mnohých miestach je teda október považovaný za jej začiatok. Oveľa dôležitejším ukazovateľom, ako je konkrétny dátum, sú však vonkajšie teploty a minimálne teploty vykurovaných priestorov. 

 

Kedy končí vykurovacia sezóna? 

Koniec vykurovacej sezóny nastáva obvykle v mesiaci apríl. V niektorých regiónoch je to polovica mája. Skôr než dátum je však smerodajná vonkajšia teplota a najmä minimálna teplota vykurovaných priestorov.

 


2.  Údržba a servis

Ako často musí byť vykurovacie zariadenie servisované?

Vykurovací systém by mal zo zásady prechádzať pravidelnou údržbou. Tým zaistíte, že vám bude po dlhú dobu bezchybne slúžiť. V tejto súvislosti však neexistujú žiadne legislatívne predpisy. V praxi sa pre väčšinu typov vykurovania osvedčil cyklus dvanástich mesiacov. Odporúča sa teda každoročná údržba. Môžete tiež uzavrieť servisnú zmluvu a na servis vášho vykurovacieho systému tak už nikdy nezabudnete. 

Postará sa spoločnosť Viessmann o údržbu vykurovacieho systému? 

Spoločnosť Viessmann ako výrobca a priemyselná spoločnosť nevykonáva údržbu svojich zariadení napriamo. Servisné služby ako je údržba zariadenia vykonávajú len špecializované firmy preverené cechom kúrenárov a ištalatérov Slovenskej republiky. To platí aj pre ďalšie služby súvisiace s údržbou vykurovacieho systému. Na požiadanie môžu inštalatéri na niektoré zariadenia uzavrieť servisnú zmluvu.  

Kedy musí byť vykonané hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy?

Ak je distribúcia tepla v dome veľmi nerovnomerná, malo by sa vykonať hydraulické vyváženie (vyregulovanie) vykurovacej sústavy. Bez neho niektoré radiátory zostanú úplne chladné, zatiaľ čo iné budú príliš teplé. Takéto vyváženie sa tiež odporúča pri každej výmene jednotlivých komponentov vykurovacieho systému alebo pri sanačných opatreniach. V súvislosti so sanáciou sa totiž zmení energetická náročnosť domu. Okrem toho môže byť hydraulické vyváženie nutnosťou, ak napríklad chcete získať dotáciu. 

Musí sa hydraulické vyvažovanie sústav vykurovania pravidelne opakovať?

Hydraulické vyváženie by nemalo byť vykonávané ako preventívne opatrenie, ale iba v prípade, že je to nevyhnutne potrebné - najmä, keď je teplo v dome rozložené veľmi nerovnomerne a niektoré miestnosti zostávajú chladné. Preto platí: Hydraulické vyváženie by malo byť spravidla vykonané iba raz. Znovu sa vykonáva iba v prípade zmien na samotnom systéme vykurovania, ako je výmena jednotlivých komponentov. Opakované vyváženie sa ďalej odporúča po renovácii z toho dôvodu, že energetická sanácia vždy vedie k zmene energetických požiadaviek. Systém je potom prostredníctvom hydraulického vyváženia na vykonané zmeny dokonale prispôsobený. 

Môže užívateľ hydraulické vyváženie vykonať samostatne? 

Neodborné prevedenie hydraulického vyváženia sa neodporúča. Vykurovací systém je potreba optimalizovať čo najpresnejšie, s čím súvisia rôzne výpočty. Bezplatné online kalkulačky poskytujú iba orientačné hodnoty a mali by slúžiť na orientáciu. Nemôžu nahradiť hydraulické vyváženie vykonanej odborníkom. 

Čo je kontrola vykurovacieho systému a kedy by mala byť vykonaná?

Pri kontrole vykurovacieho systému možno určiť potenciál optimalizácie a úspory vykurovacieho systému. Za týmto účelom odborník dôkladne preskúma vykurovací systém a odhalí nedostatky, ktoré znižujú energetickú účinnosť. Výsledkom je protokol popisujúci kvalitatívne hodnotenie vykurovacieho systému. Okamih prevedenia takejto kontroly nie je legislatívne stanovený a ani nemusí prebiehať pravidelne. Ide skôr o to, čo sa dá na zariadení ešte zlepšiť. V najlepšom prípade nechajte vykurovací systém skontrolovať v lete alebo na jeseň. Potom vám stále ostáva ešte dosť času na vykonanie a dokončenie potrebných opatrení pred začiatkom ďalšieho vykurovacieho obdobia. 

Prečo sa musí vykurovanie ovzdušňovať?

Ak sa nachádza v uzavretom vykurovacom okruhu vzduch, zabraňuje správnej distribúcii tepla. Radiátory sú teplé iba na jednej strane. Často sa potom ozývajú z radiátora hneď po jeho zapnutí zvuky pripomínajúce klepanie či kvapkanie. V takom prípade by mal byť radiátor ovzdušnený, aby mohol prebytočný vzduch zo systému uniknúť. 


3.  Poruchy a poškodenia

Čo je potrebné dodržiavať pri búrke a údere bleskom?

Pokiaľ dôjde k poškodeniu vykurovacieho systému v dôsledku búrky a úderu bleskom, musia byť v prípade pochybností vymenené všetky komponenty, ktoré sú pod elektrickým napätím. Konkrétny prípad musí posúdiť odborník. Ani spoločnosť Viessmann, ani odnorný partner nemôžu vytvárať znalecké posudky. Prevzatie či neprevzatie prípadných dodatočných nákladov závisí na príslušnej poistnej zmluve. Podľa jednotlivého prípadu sa môže jednať o poistenie domácností, bytového domu alebo poistenie elementárnych rizík. 

Ako môžete chrániť systém vykurovacieho zariadenia pred úderom blesku? 

Regulačná technika spoločnosti Viessmann je v zásade v súlade s predpismi a normami pre odolnosť proti rušeniu v rámci celkovej koncepcie ochrany pred bleskom. Ďalej je dôležité používať hromozvody a zvodiče prepätia. Okrem toho sú súčasťou jednotlivých zariadení aj prvky jemnej ochrany ako sú varistory a supresorové diódy. Rušivé faktory sú priamo odvádzané pomocou ochranných vodičov. 

Čo je potrebné urobiť pri búrke s povodňou?

Nepriaznivé počasie s búrkami môže tiež spôsobiť poškodenie zariadenia vodou. Osobitnú pozornosť je pritom potrebné venovať elektronike vykurovacieho systému. Za určitých okolností môže pri takomto poškodení dôjsť aj k požiaru. Preto sa odporúča výmena všetkých poškodených komponentov. Posúdenie škôd a prípadné otázky ohľadom náhrady nákladov na opravu musia byť objasnené odborníkom. Spoločnosť Viessmann a odborní partneri však nemôžu prevziať úlohu odborného znalca. Kľúčovú úlohu tu zohráva príslušná poistná zmluva, ktorú ste podpísali.  

Čo robiť v prípade chybového hlásenia? 

Spoločnosť Viessmann v tomto prípade ponúka vyhľadávanie návodov na obsluhu v databáze. K tomu potrebujete buď výrobné číslo, ktoré nájdete na typovom štítku vykurovacieho zariadenia alebo názov výrobku vrátane približného dátumu zakúpenia. Pokiaľ ani jedna z ciest nevedie k úspechu, máte ešte možnosť vyžiadať si návod na obsluhu online

Dochádza k poruche tým, že musíte niekoľkokrát ročne odvzdušňovať radiátory?

Ak musíte opakovane odvzdušňovať vykurovanie, môže sa jednať spravidla o príliš nízky tlak vo vykurovacej sústave. Tlak vody vo vykurovacom systéme možno vyčítať na takzvanom manometri. Optimálny tlak spoznáte tak, že je ukazovateľ na displeji manometra v zelenom poli. Ak je tlak vody príliš nízky, budete zrejme musieť doplniť do vykurovacej sústavy vodu. 

Môže sa ale tiež jednať o závadu expanznej nádoby, čo vytvára podtlak, v dôsledku čoho sa do systému neustále privádza vzduch. Oba prípady by ste mali konzultovať s inštalatérom. 

 

 


4.  Funkcie a technika

Prečo nie je možné vyžiadať si servisný zákrok priamo v spoločnosti Viessmann? 

Spoločnosť Viessmann spolupracuje s odbornými partnermi, ktorí prevzali všetok servis našich vykurovacích systémov. To ponúka výhodu, že sa jedná o miestnych odborných partnerov, ktorí sú oboznámení so zvláštnosťami v lokalite. 

Aké je optimálne nastavenie vykurovacieho systému v lete? 

V zásade platí, že by malo byť vykurovanie v teplých mesiacoch nastavené na letnú prevádzku. Je to efektívne a zároveň je naďalej zaistený ohrev teplej vody, ak je kotol určený nielen pre vykurovanie, ale aj pre ohrev vody. Novšie modely tiež umožňujú nastavenie podľa hraničnej teploty v miestnosti alebo hraničné teploty vonku. Tým máte istotu, že systém počas chladných dní na jar alebo v lete síce zapne, nie však pri každom trochu chladnejšom ránu.

Čo robiť s vykurovaním počas dovolenky? 

Za účelom úspory energie môže byť v niektorých prípadoch výhodné vypnúť ohrev teplej vody počas letnej dovolenky. To je jednoduché, ak sa jedná o decentralizovaný ohrev vody a spravidla sa to aj oplatí najmä pri systémoch s malým zásobníkom. Väčšie zásobníky s kapacitou od 250 do 300 litrov by však mali byť odstavené len vtedy, ak ste mimo domova niekoľko týždňov. Opätovné zahriatie vychladnutého zásobníka tejto veľkosti predsa len spotrebuje veľké množstvo energie.

Akým spôsobom je dodávaný vodík do vykurovacieho zariadenia na palivové články? 

Vodík pre "studené spaľovanie" vo vykurovacom zariadení na palivové články pochádza zo zemného plynu. Ten obsahuje hlavne metán, ktorý je zase zložený z uhlíka a vodíka. Na oddelenie týchto dvoch prvkov je potrebný tzv. reformátor, ktorý vytvára pomocou vodnej pary vodík a oxid uhličitý.

Prečo by sa malo vymeniť 20 rokov staré vykurovanie, ktoré ešte stále funguje? 

Odporúča sa vymeniť kotol najneskôr po 15-tich až 20-tich rokoch prevádzky. Zastaraná technológia spotrebováva pomerne veľa energie, zvlášť keď sa jedná o modely plynové alebo olejové bez kondenzačnej technológie. Nové modely zvyšujú energetickú účinnosť. znižujú spotrebu paliva a znižujú náklady na vykurovanie. Modernizácia ponúka aj väčšiu bezpečnosť. 

Kto mi vysvetlí rôznorodé funkcie nového vykurovacieho systému po jeho inštalácii? 

Odborný partner, ktorý vám vykurovanie inštaluje, vám po dokončení prác ukáže, ako nové zariadenie funguje. Okrem informácií ohľadom správneho ovládania vás zoznámi s tým, čo robiť v prípade určitých chybových hlásení alebo čo je potrebné vziať do úvahy pri nastavovaní vykurovacej krivky.


Lexikón vykurovacej techniky – Odborné výrazy jednoducho a zrozumiteľne

Náš lexikón vykurovacej techniky vám poskytne informácie a vysvetlenie k výrazom z oblasti vykurovacej techniky, ale aj špecifické odborné výrazy spoločnosti Viessmann.