Vitovent 200-D sa vysporiada s vlhkými kútmi miestností


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Stála prevádzka zabezpečuje príjemnú klímu v miestnosti.
  • Zníženie tepelných strát pri prívode čerstvého vzduchu vysokou mierou rekuperácie tepla z odvádzaného vzduchu prispieva k zníženiu nákladov navykurovanie.
  • Tiché a úsporné ventilátory.
  • Vyvážené vlhkostné pomery zabraňujú škodám na stavbe.
  • Jednoduchá inštalácia cez vonkajšiu stenu bez vzduchových kanálov– vhodné riešenie pre modernizácie ako aj novostavby.
  • Sada pre hrubú stavbu uľahčuje neskoršiu inštaláciu vetracieho zariadenia.
  • Ideálne pre alergikov, keďže dochádza k fi ltrovaniu vonkajšieho vzduchu cez sériovo dodávaný peľový filter.
  • Funkcia prívodu vzduchu zabezpečuje aj v lete príjemný chlad (typ HRM).
  • Ovládacia jednotka umožňuje jednoduchú reguláciu.
  • Uzavreté okná znamenajú zvýšenú odolnosť proti vlámaniu a menej hluku.

Kompaktné a pružné

Kompaktné vetranie Vitovent 200-D je dimenzované na vetranie a odvetrávanie jednotlivých miestností. Dovnútra prúdiaci vzduch sa filtruje a prosptredníctvom protiprúdového výmenníka tepla sa tento vzduch ohreje teplom získaným zo vzduchu v miestnosti. Stupeň rekuperácie tepla z použitého vzduchu dosahuje až 90 percent. za jednu hodinu dôjde takto k výmene 55 m3 vzduchu. Pri použití viacerých zariadení možno realizovať komplexné vetracie koncepcie.

na inštaláciu vetracieho zariadenia stačí otvor v obvodovej stene. Nie je potrebné inštalovať dodatočné vetracie kanály, postačí prípojka (230 V). Pre rýchlu a hladkú inštaláciou sa tiež možno rozhodnúť medzi hranatou a okrúhlou formou.


Jednoduchá obsluha a údržba

Ovládacia jednotka vetracieho zariadenia má už integrovaný kryt pre vnútornú stenu. Filtre sa dajú meniť pohodlne z vnútornej strany. Bezbatériový rádiový ovládací spínač umožňuje komfortné prepínanie prevádzkových režimov jedného či viacerých zariadení súčasne.

wohnungslueftung-dezentral.jpg

Decentrálne vetranie s rekuperáciou tepla pre individuálne miestnosti či byty

( A ) Vonkajší vzduch
( B ) Odvádzaný vzduch
( C ) Privádzaný vzduch
( D ) Opotrebovaný vzduch
( E ) Vitovent 200-D, zabudované do vonkajšej steny
( F ) Rádiový prepínač (príslušenstvo pre typ HRM A55)

Decentrálne vetracie zariadenie Vitovent 200-D– ideálne pre modernizácie ako aj novostavby

Kompaktné vetracie zariadenie Vitovent 200-D je dimenzované na kontrolované vetranie a odvetrávanie jednotlivých miestností. Dovnútra prúdiaci vzduch sa filtruje a prostredníctvom protiprúdneho výmenníka tepla sa tento vzduch ohreje teplom získaným zo vzduchu z miestnosti. Stupeň rekuperácie tepla z použitého vzduchu dosahuje až 90 percent. Za jednu hodinu dôjde takto k výmene až 55 m3 vzduchu. Pri použití viacerých zariadení možno realizovať komplexné vetracie koncepcie.

Na inštaláciu vetracieho zariadenia stačí otvor v obvodovej stene. Nie je potrebné inštalovať dodatočné vetracie kanály, stačí elektrická prípojka (230 V). Pre rýchlu a hladkú inštaláciu sa tiež možno rozhodnúť medzi hranatou a okrúhlou formou stenového púzdra.

Vetracie zariadenie Vitovent 200-D je tiež veľmi vhodné napríklad na riešenie problémov s vlhkosťou v dôsledku modernizácie alebo na komfortné udržiavanie príjemnej klímy v miestnosti.

Súčasne sa rekuperáciou energie dosahuje úspora energie oproti klasickému vetraniu, čo znižuje aj náklady na vykurovanie. Ďalší komfort ponúka funkcia privádzaného vzduchu v lete: počas nočných hodín je možné do miestnosti privádzať chladný nočný vzduch.

 

Vitovent 200-D – formschöner Funk-Bedienschalter

Jednoduchá obsluha a údržba

Ovládacia jednotka je už integrovaná do vnútorného krytu. Výmena filtrov privádzaného a odvádzaného vzduchu, či čistenie a kontrola centrálnych komponentov je možná pohodlne z vnútra objektu.

Bezbatériový rádiový ovládací spínač (príslušenstvo) umožňuje komfortné prepínanie prevádzkových režimov jedného či viacerých zariadení súčasne. Táto piezoelektrická technológia nevyžaduje ani káble, ani batérie, takže je možné tento spínač inštalovať bezstavebných zásahov.

Cez snímač kvality vzduchu, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo, prebieha plynulá regulácia tichých a úsporných ventilátorov vo Vitovent 200-D v závislosti od kvality vzduchu. V automatickom režime ventilátory dosahujú len také otáčky, aké sú potrebné pre zdravú a príjemnú klímu v miestnosti.

Rez produktu

Prehľad

Objemový prietok vzduchu
do 55 m³/h
Trieda energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ č. 1254/2014
energieeffizienklasse.png
A, B
Vhodné pre obytnú plochu
...
Stupeň rekuperácie tepla
až 90 %
Aplikačná oblasť
Jednotlivé miestnosti alebo byty | novostavby a modernizácie |
Druh montáže
Inštalácia na vonkajšej stene bez vzdušných kanálov
Ďalšie vlastnosti
Integrovaná regulácia so siedmimi režimami. Obsluha je možné cez rádiový ovládač (príslušenstvo). V spojení so snímačom kvality vzduchu (príslušenstvo) je možné automatické prispôsobenie objemového prietoku, v závislosti od kvality vzduchu v miestnosti. Privádzaný vzduch zabezpečuje v lete príjemný chlad (typ HRM)
Vitovent-200-D-Schnitt.png