Riadené vetranie obytných priestorov prináša zdravú klímu a ochranu objektu 

V uplynulých rokoch viedli stavebné predpisy k tomu, že sa najmä pri novostavbe domov a bytov šetrila energia. U starších stavieb dnes dosahuje ročná spotreba rodinného domu na vykurovanie cca. 200 kWh/m². Porovnateľná novostavba, postavená podľa dnešných noriem a stavebných štandardov spotrebuje menej ako jednu štvrtinu z tohoto množstva. Použitím nových stavebných a izolačných materiálov sa dosahuje nepriedušná konštrukcia, ktorá už nezaručuje dostatočnú minimálnu výmenu vzduchu v obytných priestoroch. 

 

Riadené vetranie obytných priestorov pre zachovanie kvality vzduchu v miestnosti

Pre zachovanie zdravia a pocitu pohody ako aj ochranu stavby je dostatočná výmena vzduchu skutočne nevyhnutná. Riešenie ponúka vetrací systém: zabezpečí potrebnú výmenu vzduchu a tiež vyreguluje v jednotlivých miestnostiach vlhkosť vzduchu. Systém takto zabráni tvorbe plesní a postará sa o kontrolovanú výmenu použitého vzduchu za vzduch čerstvý a prefiltrovaný. Tým zabezpečí pohodovú klímu v miestnosti a ochranu objektu. 

Kontrolovaným odsávaním použitého vzduchu z priestorov, ako sú kúpeľňa, kuchyňa a WC dochádza tiež k priebežnému nahradzovaniu tohto vzduchu za vzduch z obývačky, detskej izby či spální. Takto sa zabezpečí priebežne dobrá kvalita vzduchu. V priemernom rodinnom dome dochádza k odovzdávaniu až 15 litrov vody (teda vlhkosti) do okolitého vzduchu. Je to množstvo, ktoré asi za minútu pretečie sprchou. Pri starších budovách vlhkosť kondenzuje na chladnejších miestach stien, čím môže dôjsť k tvorbe plesní. 

V minulosti sme tento problém udržiavali pod kontrolou prirodzeným vetraním cez netesné dvere a okná. No pri nízkoenergetických novostavbách a energeticky rekonštruovaných budovách sa už takéto netesné miesta nevyskytujú. Na zamedzenie škôd v dôsledku vlhkosti je potrebné riadené vetranie. 


Vlhkosť

Tu dochádza k odparovaniu vlhkosti: V štvorčlennej domácnosti to môže byť až 15 litrov denne. 
 

Feuchtigkeitsabgabe in einem 4-Personen-Haushalt
Die kontrollierte Wohnraumlüftung gibt es in zentraler und dezentraler Form

Individuálne vetranie miestností

Decentrálne vetracie zariadenia možno montovať do jednotlivých miestností. Inštalácia vyžaduje iba stenový prestup resp. otvor cez obvodovú stenu danej miestnosti a elektrický prípoj 230 V. 

U tohto systému nie je nutné inštalovať žiadne vetracie kanály. V miestnostiach je možné inštalovať viacero takýchto zariadení úplne nezávisle od seba. Sú ideálne na dosiahnutie požadovanej minimálnej výmeny vzduchu v miestnosti a tým aj patričnej pohody. Tieto zariadenia dokážu rekuperovať až 90 percent tepla z odpadového vzduchu. 

Legislatíva požaduje minimálnu výmenu vzduchu

Požiadavky noriem dokonca zaväzujú , aby stavebník zabezpečil minimálnu dostatočnú výmenu vzduchu. Obyvatelia sa cez deň spravidla nachádzajú mimo domov a tak potrebné vetranie vlastne ani neprebehne. Bytový vetrací systém je neustále v prevádzke a tak zabraňuje negatívnym vplyvom na samotných obyvateľov ako aj budovu. 

Alergici môžu voľne dýchať

Alergici vedia skutočne oceniť systémy vetrania obytných priestorov: vybavenie účinnými peľovými filtrami znižuje záťaž škodlivinami, takže títo ľudia menej trpia alergickými reakciami a aj oni môžu voľne dýchať čerstvý vzduch. 

 

Centrálne vetranie v novostavbe

Moderné stavebné projekty sú často už vybavené vetracími systémami, čo vyžaduje na jednej strane dostatočnú izoláciu na dosiahnutie čo najefektívnejšej regulácie vlhkosti. Na strane druhej sa to považuje za zvýšený komfort a zhodnotenie danej nehnuteľnosti. 

Vetranie obytných priestorov v rodinnom dome 

Zabudovanie vetracieho systému do nového rodinného domu, najmä v prípade nízkoenergetických a pasívnych domov sa už medzičasom stalo štandardom. V chladných mesiacoch sa takto nestráca teplo náhodným vetraním a priebežnou výmenou vzduchu dosiahneme rovnakú a stálu kvalitu vzduchu v miestnosti. 

Kontrollierte Wohnraumlüftung funktioniert auch mit einer Kombination aus Wärmepumpe und Lüftungsgerät

Rekuperácia tepla z odvádzaného vzduchu 

Moderné vetracie systémysú energeticky nenáročné: Výkonný výmenník tepla odoberie až 98 percent tepla z odvádzaného vzduchu a využije ho na ohrev čerstvého vzduchu privádzaného do miestnosti. Toto domácnostiam ušetrí značné výdaje na energie. Ďalším prínosom je zníženie emisií CO2.

Každá novostavba vybavená vetracím systémom disponuje centrálnou jednotkou, ktorá cez systém kanálov zásobuje miestnosti čerstvým vzduchom. Tieto kanály sú väčšinou skryté v podľahe či integrované v stenách, pričom viditeľné sú spravidla len prieduchy/mriežky. Výmenu vzduchu reguluje vetracia jednotka automaticky. 


Vetranie a rekuperácia Príjemná klíma v miestnosti a ochrana stavebného materiálu

Vetracie systémy od spoločnosti Viessmann sa vyznačujú inovatívnou technológiou. Sú odolné, spoľahlivé a pracujú obzvlášť ticho. S rôznymi zariadeniami ich možno flexibilne použiť na najrôznejšie použitie v novostavbách alebo na modernizáciu existujúcich budov.

>Čo by ste mali vedieť