Vodík: Kľúč na výrobu tepla a elektriny bez emisií CO₂

Deklarovaným cieľom EÚ je zníženie emisií CO₂ do roku 2050 na nulu. To sa však podarí iba bez fosílnych palív. Z pohľadu emisií skleníkových plynov, je na dosiahnutie ambicióznych cieľov, vhodný práve vodík. 

Spoločnosť Viessmann je aktívnou súčasťou energetickej transformácie

Ako formou poradenstva pre ľudí v politike, tak aj formou utvárania. S kompletnou ponukou pre vykurovanie a klimatizačnú techniku poskytuje skupina Viessmann Group špičkovú technológiu a nastavuje nové štandardy na efektívne zaobchádzanie s energiou.

Vodík ako kľúč pre energetickú transformáciu

Vodík ako kľúč pre energetickú transformáciu

Vodík je ako zásobník energie pre budúcnosť, nevyhnutný. Nielen, že jeho spaľovanie prebieha takmer bez emisií, ale je tiež k dispozícii vo veľkých množstvách, prípadne sa môže vyrábať natrvalo.

Od roku 2025 sa uvažuje s prevádzkou so 100 % vodíka

Testy v skúšobných laboratóriách ukázali, že je možné primiešanie vodíka do zemného plynu až do 30 %. Avšak k tomu ešte chýba v celej Európe platná legislatíva. Napriek tomu spoločnosť Viessmann myslí už ďalej: Na prevádzku so 100 % vodíkom sú plynové vykurovacie zariadenia a palivové články už vo fáze vývoja a testovania.

Vodík - z pohľadu skleníkových plynov neutrálny zásobník energie budúcnosti

Kolobeh zeleného vodíka: S elektrinou z obnoviteľných zdrojov vyrába elektrolyzér z vody (H2O) vodík (H2) a kyslík (O2). Vykurovacie zariadenia pripravené na prevádzku s vodíkom spaľujú vodík vysoko efektívne, pričom popri teplu na vykurovanie opäť vzniká voda – kolobeh je uzavretý.

Vodík, zásobník energie budúcnosti

Technológia budúcnosti – certifikovaná už dnes

Využívanie vodíka bude uskutočňované postupne. Napriek tomu spoločnosť Viessmann ponúka s modernými plynovými kondenzačnými vykurovacími zariadeniami a s palivovými článkami riešenia, ktoré premieňajú zmes na teplo a elektrinu bez problémov, efektívne a predovšetkým bezpečne. 

 

Pripravený na prevádzku s vodíkom s plynovými kondenzačnými vykurovacími zariadeniami spoločnosti Viessmann

Pripravený na prevádzku s vodíkom plynovými kondenzačnými vykurovacími zariadeniami spoločnosti Viessmann

Vodík je z pohľadu emisií CO2 spaľovaný neutrálne a je tým šetrný k našej planéte. Na prevádzku s vodíkom pripravené plynové kondenzačné kotly Viessmann dokážu už dnes až 20 percent podielu vodíka v zemnom plyne premeniť efektívne na teplo a sú tým pripravené na budúcnosť.

Prechod k trvalej udržateľnosti

Aby bola pripravená cesta z pohľadu emisií CO₂ neutrálnej budúcnosti, vyvíja spoločnosť Viessmann vykurovacie zariadenia, ktoré budú vhodné pre 100 % prevádzku s vodíkom, a ktoré sa budú dať bez problémov prestavať z prevádzky na zemný plyn. S vysokou účinnosťou a kompletne bez emisií CO₂/CO v prevádzke s vodíkom.

Projekt SmartQuart v meste Kaisersesch stavia 100 % na vodík

V meste Kaisersesch v Porýní-Falcku vznikne do roku 2023 kompletná infraštruktúra pre zásobovanie s čistým vodíkom. 

Obrázok: 1) Výroba: Veterná elektráreň, fotovoltické zariadenia, elektrolyzér | 2) Uloženie: Mikrogridy na báze vodíka | 3) Spotreba: Nadbytočná energia LOHC zariadenia na akumuláciu vodíka, užívatelia vodíka priemyselnej budovy, využívanie tepla, vodíková mobilita, vodíková bloková tepelná elektráreň | 4) Riadenie: Inteligentný bytový riadiaci systém | 5) Zdroj: “Reallabor SmartQuart”
Projekt SmartQuart v meste Kaisersesch stavia zo 100 % na vodík

Prospekt na stiahnutie: Vykurovanie vodíkom

Všetky informácie k téme vykurovania vodíkom sme prehľadne zhrnuli v tomto prospekte.

Vykurovanie vodíkom (PDF 2 MB)

Vykurovanie vodíkom – inovačná kondenzačná technika

Sektor výroby tepla je predurčený na používanie vodíka. Už dnes by sa mohlo primiešavať 20 % vodíka do zemného plynu a mohli by sa výrazne znížiť emisie CO₂. Spoločnosť Viessmann poskytuje kompletné portfólio plynovej kondenzačnej techniky na využívanie vodíka.

Vitodens 200-W

Plynové kotly radu Vitodens: Komfort pri vykurovaní najefektívnejším spôsobom

Nástenné plynové kondenzačné kotly sú inteligentné energetické centrály, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na komfortné zásobovanie teplom. So svojim moderným, funkčným dizajnom a so svojim jasne usporiadaným, matným povrchom zapadajú harmonicky do každého obytného prostredia.


Prehľad H2 ready kondenzačných kotlov radu Vitodens

Vitodens 050-W

Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 050-W (vykurovací a kombinovaný), menovitý tepelný výkon: 3,2 až 25 kW

Chcem sa dozvedieť viac

Vitodens 100-W

Nástenný plynový kondenzačný kotol, menovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW

Chcem sa dozvedieť viac

Vitodens 111-W

Kompaktný nástenný plynový kondenzačný kotol s integrovaným 46 l nerezovým zásobníkom, menovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW

Chcem sa dozvedieť viac

Vitodens 111-F

Kompaktný plynový kondenzačný kotol s integrovaným smaltovaným 100 l, resp. 130 l zásobníkom, menovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW

Chcem sa dozvedieť viac

Vitodens 141-F

Kompaktný plynový kondenzačný kotol s integrovaným nabíjacím zásobníkom 170 l a solárnym výmenníkom tepla, menovitý tepelný výkon: 2,5 až 25 kW

Chcem sa dozvedieť viac

Vitodens 200-W

Nástenný plynový kondenzačný kotol, menovitý tepelný výkon: 1,9 až 32 kW

Chcem sa dozvedieť viac