Speicher-Wassererwaermer_Wandgeraete.jpg

Komfort dodávky teplej vody podľa potreby

V programe zásobníkov Vitocell nájdete zásobník vyhovujúci vašim požiadavkám. Podľa spotreby vody a možností inštalácie si môžete vybrať stacionárny zásobník, alebo zásobník umiestnený vedľa jednotky či pod ňou,.

Zásobníky teplej vody pre nástenné jednotky

(S)potreba teplej a horúcej vody sú v každej domácnosti diametrálne odlišné. Táto je rôzna v závislosti od počtu obyvateľov alebo ich kúpacích či sprchovacích zvyklostí. Príklad: Keď ráno hneď traja členovia domácnosti súčasne odchádzajú do práce či do školy, tak musí byť v krátkom čase a priebežne k dispozícii dostatok teplej vody na sprchovanie. Kto sa rád pravidelne kúpe, si tiež želá dostatok teplej vody pre plnú vaňu. Zásobník na teplú vodu má predsa poskytovať dostatok vody, keď napr. v bytových domoch dochádza k odberu vody na viacerých miestach súčasne. Zásobníky na teplú vodu Vitocell tieto potreby napĺňajú v každom ohľade, čo platí aj pre zvýšené nároky na vybavenie.