Bivalentný zásobník teplej vody 

Bivalentný systém v zásade vždy pokrýva potrebu tepla alebo horúcej vody dvomi zariadeniami: To znamená, že na ohreve teplej vody spolupracujú dva zdroje tepla. Bivalentné zásobníky na teplú vodu sú vybavené dvoma vyhrievacími špirálami, a teda dvoma výmenníkmi tepla. To umožňuje ľahké pripojenie k solárnemu systému na podporu výroby teplej vody. Druhým zdrojom a teda druhým generátorom tepla je zvyčajne plynový alebo olejový kotol. Samozrejme sa môžu použiť aj iné generátory tepla, ako je kotol na tuhé palivo alebo tepelné čerpadlo.

Speicher-Wassererwaermer_bivalent.jpg

Teplovodné zásobniky Vitocell vyžadujú len malú inštalačnú plochu. Vďaka estetickým tvarom ich možno kedykoľvek inštalovať aj vo viacúčelových miestnostiach.

Solárny zásobník teplej vody

Ako ale funguje bivalentný zásobník teplej vody, ktorý je spojený so solárnym zariadením? Solárna kvapalina ohriata v solárnych kolektoroch tečie z kolektorov do spodného tepelného výmenníka, spodnej vykurovacej špirály. To nastane, keď je teplota v kolektoroch vyššia ako v zásobníku teplej vody. Spodnou vykurovacou špirálou preteká nosné médium a ohrieva vodu, ktorá sa nachádza v zásobníku. Následne sa vracia teraz chladná solárna kvapalina späť do kolektorov, kde sa môže znova ohriať.

Voda ohriata nepriamo solárnou kvapalinou následne stúpa zásobníkom nahor. Odtiaľ je možné odoberať zodpovedajúce množstvo úžitkovej vody.

Použitie hornej vykurovacej špirály: Dohrievanie

Horný tepelný výmenník sa použije vtedy, keď dlhšiu dobu nie je žiadny solárny výťažok – teda keď zásobník teplej vody nie je možné nabiť cez solárne zariadenie. Na zabezpečenie zásobovania teplou vodou sa použije druhá vykurovacia špirála, ktorú zásobuje teplom centrálny generátor tepla, ako je olejový alebo plynový vykurovací kotol. Horúca vykurovacia voda tečie z vykurovacieho kotla do vykurovacej špirály. Tá odovzdáva tepelnú energiu bivalentnému zásobníku teplej vody.

Teplú pitnú vodu je teraz možné pohodlne odoberať cez potrubie a transportovať ju k odberným miestam, ako sú vykurovacie telesá alebo vodovodné kohútiky. Akonáhle je možné počas dňa opäť využiť slnečnú energiu, nabíja sa zásobník teplej vody cez solárnu prípojku zdola nahor tepelnou energiou.

Kombinovaný zásobník a vyrovnávací zásobník pri solárnej prevádzke

Na zaistenie komfortu prípravy teplej vody a zásobovania teplou vodou, je možné aj pre kombinované a vyrovnávacie zásobníky využiť solárnu termiku. Bivalentný vyrovnávací zásobník vykurovacej vody od firmy Viessmann spája oba tepelné zdroje a využíva ich na vykurovanie. Tu sa akumuluje momentálne nepotrebná nadbytočná energia z generátorov tepla a ukladá sa do zásoby pre neskoršiu spotrebu.

Kombinovaný zásobník predstavuje vyrovnávací zásobník s integrovanou prípravou teplej vody. Bivalentný vyrovnávací zásobník je naproti tomu vybavený modulom čerstvej vody, ktorý je umiestnený zvonku. Tak je možné okrem iného rozšíriť zásobník Vitocell 100-E pre akumuláciu vykurovacej vody modulom čerstvej vody Vitotrans 353. Modul slúži na hygienický ohrev pitnej vody na princípe prietokového ohrievača.

Takáto kombinácia je mimoriadne priestorovo úsporná. Navyše modul čerstvej vody umožňuje vysoký výdajný výkon. Vďaka princípu prietokového ohrevu nie je nutná akumulácia pitnej vody.

Okrem toho ponúka Viessmann zásobníky na akumuláciu vykurovacej vody a pitnej vody, ktoré sú vybavené dvoma oddelenými zásobníkovými zónami, ako napríklad pri zásobníku Vitocell 120-E.

Na obrázku: bivalentný zásobníkový ohrievač Vitocell 100-U/W

Bivalentné zásobníky teplej vody Vitocell: Veľký výber

Viessmann ponúka pre každú potrebu vody vhodný bivalentný zásobník teplej vody. Modely ponúkajú objem zásobníka od 300 do 900 litrov, pričom je zaručené, že sa ohreje celý objem vody – pomocou vykurovacej špirály vedenej hlboko až ku dnu. Bivalentné zásobníky teplej vody tým poskytujú vysoký komfort prípravy teplej vody. To je podporené vykurovacími špirálami veľkých rozmerov. Lebo tie zaisťujú rovnomerný ohrev v celom zásobníku.

Ale rozhodujúci nie je len komfort prípravy teplej vody. Bivalentné zásobníkové ohrievače vody sa vyznačujú aj veľmi dobrou energetickou účinnosťou s minimálnou tepelnou stratou.

Bivalentné zásobníky teplej vody – kvalita pitnej vody

Postarané je aj o kvalitu pitnej vody. Modely Vitocell 100-W, Vitocell 100-B a Vitocell 100-U/W sú po prvé vybavené oceľou so smaltovaním Ceraprotect a zodpovedajú predpisom normy DIN EN 12897. Patria k špičke v oblasti smaltovaných zásobníkov.

Za druhé, Viessmann používa pre bivalentné zásobníky teplej vody kvalitnú nerezovú oceľ (Vitocell 300-B). To je nielen hygienické, ale aj vhodné na potravinárske účely vďaka vysokej kvalite povrchu.

Bivalentné zásobníky teplej vody

Bivalentné zásobníky teplej vody využívajú pri ohreve pitnej vody separátne ohrevné špirály, ktoré sú napojené priamo na solárne zariadenie. Prostredníctvom ohrevnej špirály v hornej časti je pitná voda dodatočne ohrievaná aj vykurovacím kotlom.