Airhome 20-D: Optimálna vlhkosť a čistý vzduch pre maximálne pohodlie

Airhome 20-D svojim vysokým výkonom nielenže v krátkom čase pomôže s vysokou vlhkosťou. Pomocou UV lampy a uhlíkového filtra ničí mikroorganizmy a zbavuje miestnosť nepríjemného zápachu spôsobeného plesňami vyvolané práve vlhkým vzduchom. Množstvami funkcií, ktorými Airhome 20-D disponuje, je možné nastaviť optimálnu prevádzku zariadenia.

Airhome_20-D_display_882x496px.jpg

Zdravý človek iba v zdravom prostredí

Zariadenie Airhome 20-D je profesionálne zariadenie, ktoré vo vašom priestore zaistí zdravý a optimálne suchý vzduch.

Správna hodnota relatívnej vlhkosti má zásadný vplyv na normálne fungovanie človeka, jeho pohodu a psychický stav. Predpokladá sa, že ideálna hodnota vlhkosti je v rozmedzí 40 – 60 %. Práve v tomto ohľade je nielen prospešná pre ľudí, ale zároveň sa reprodukcia baktérií a vírusov vyskytuje v najmenšom množstve. Odporúčame do miestností s rozlohou cca 30 m2.

Stop vlhkému vzduchu

Odvlhčovač Airhome 20-D má funkciu vysúšania s možnosťou nastaviť úroveň vlhkosti. Hodnota relatívnej vlhkosti je kontrolovaná a znížená na požadovanú úroveň vlhkosti. Skvapalnená vodná para sa zachytí do vodného zásobníka. Funkcia programátora časovača (Timer) umožňuje nastaviť čas vypnutia alebo zapnutia odvlhčovača po nastavenom čase. Vstupný, uhlíkový filter a UV lampa dodatočne čistia vypúšťaný vzduch. Vysoký odvhlčovací výkon 20 litrov/deň.

Chladivo R290 bez fluórovaných uhľovodíkov, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, je v súlade s predpismi EÚ a má veľmi nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP).


Vytvorte si doma zdravšie prostredie

 • Funkcia odvlhčovača (Smart)
  automatická kontrola vlhkosti na úrovni 55 % relatívnej vlhkosti
 • Funkcia programátora času (Timer)
  nastavenie času, po ktorom sa odvlhčovač zapne alebo vypne v rozsahu 1 až 24 hodín,po jednotlivých hodinách
 • UV lampa
  biologické čistenie vzduchu, eliminácia vírusova baktérií, mikroorganizmov
 • Farebný index relatívnej vlhkosti
  (Humidity Indicator Light) farebné podsvietenie zodpovedajúce aktuálnej vlhkosti v miestnosti:
  – modrá – suchý vzduch, relatívna vlhkosťv rozmedzí do 60 %
  – zelená – vlhký vzduch, relatívna vlhkosťv rozmedzí od 60 % do 80 %
  – červená – presýtený vzduch vodnou parou, relatívna vlhkosť nad 80 %
 • Digitálny LED displej relatívnej vlhkosti
  aktuálna úroveň je zobrazená v digitálnej podobe
 • Funkcia rozmrazovania (Defrost)
  pravidelné zahrievanie odvlhčovača pre odstránenie ľadu z výmenníka tepla pre lepší výkon
 • Funkcia ventilátora (Fan)
  zariadenie fúka vzduch bez riadenia vlhkosti ako pribežnom ventilátore
 • Rýchlosť fúkania „Low“ A „High“
  možnosť nastaviť rýchlosť fúkania na nízkej úrovni(Low) pre zabezpečenie tichej prevádzky odvhlčovačaalebo vysokej úrovne (High) pre zabezpečenievysokého výkonu zariadenia

Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Odvlhčovač vzduchu s rozsahom relatívnej vlhkosti 35–80 %
 • Indikátor vlhkosti svietiaci určitými farbami podľa vlhkosti v miestnosti,možnosť ZAP/VYP
 • Filter s aktívnym uhlím
 • UV lampa – biologické čistenie vzduchu, eliminácia vírusov, baktérií a mikroorganizmov, ZAP/VYP
 • Vysoký odvlhčovací výkon – 20 litrov/deň
 • Veľká nádrž pre zadržanú vodu – 4 litre, 1,5 m hadica na odvod zadržanej vody súčasťou dodávky
 • Chladivo R290 – neobsahujúce fluorovodík – nízka hodnota GWP
 • Low function – funkcia nízkych otáčok ventilátora pre tichšiu prevádzku
 • High function – funkcia vysokej rychlosti ventilátora pre maximálnu učinnosť zariadenia
 • Smart function – automatická kontrola vlhkosti na úrovni 55 % relatívnej vlhkosti
 • Fan function – funkcia ventilátora bez odvlhčovania