Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S: cenovo atraktívny zdroj tepla s typicky vysokou kvalitou spracovania a účinnosťou firmy Viessmann

 

Profitujte aj vy z týchto výhod
 

  • Spoľahlivé tepelné čerpadlo za výhodnú cenu
  • Pružná montáž vonkajšej jednotky (voľne stojaca či zavesená na stene)
  • Reverzibilné vyhotovenie umožňuje vykurovanie aj chladenie (varianta -AC)
  • Regulácia Vitotronic so zobrazením zrozumiteľného textu aj grafiky
  • Optimalizované využitie elektriny z vlastných fotovoltaických systémov
  • Trieda energetickej účinnosti*: A++ / A+
*Trieda energetickej účinnosti A++ / A+
*podľa nariadenia EU č. 811/2013 Vykurovanie, priemerné klimatické podmienky, nízkoteplotná- (35 °C) / strednoteplotná aplikácia (55 °C)
Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S typu vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S typu vzduch/voda pozostáva z dvoch jednotiek: Vonkajšia jednotka odoberá okolitému vzduchu teplo cez výparník prostredníctvom chladiva, ktorého teplotu potrebnú na vykurovanie upravuje kompresor. Cez vedenie prúdi teplo k vnútornej jednotke a tam je odovdávané cez skvapaľňovač do teplovodnej siete.

Vnútorná jednotka je už priamo z výrobného závodu vybavená hydralickými komponentmi, ako je 3-cestný prepínací ventil, sekundárne čerpadlo a regulácia tepelného čerpadla.

Splitová konštrukcia pre pružnú a priestorovo úspornú montáž

So svojimi kompaktným rozmermi je možné vnútornú jednotku inštalovať v suteréne či technickej miestnosť domu - ako každý iný systém. Táto jednotka je so všetkým potrebným vybavená už priamo z výrobného závodu. Vonkajšiu jednotku je možné namontovať na vonkajšiu stenu budovy alebo túto voľne postaviť v exteriéri.

Funkčné vybavenie pre množstvo požiadaviek a nárokov

Vitocal 100-S je k dispozícii v rôznych variantoch pre rôzne nároky. Aj ako "čisté" tepelné čerpadlo na vykurovanie miestnosti ohrev pitnej vody. Dodatočne s chladiacou funkciou "active cooling" na príjemné temperovanie miestnosti počas letných mesiacov a napokon so zabudovaným prietokovým ohrievačom vykurovacej vody.

Technika s nízkou spotrebou elektriny – na prevádzku s prúdom "domácej výroby"

Elektrické komponenty pracujú mimoriadne úporne. Vysokoúčinné obehové čerpadlo sekundárneho okruhu je súčasťou sériovej výbavy. Pri čiastkovej záťaži sa kompresor presne prispôsobí (pomocou modulácie) aktuálnym tepelným potrebám a udržiava takto požadované teploty vykurovania resp. chladenia či teplej vody. V kombinácii s fotovoltaickým systémom je možné použiť "domáci" prúd na prevádzku tepelného čerpadla.

Komfortná regulácia cez internet

S voliteľným modulom WLAN Vitoconnect 100 je možné ovládať tepelné čerpadlo Vitocal 100-S typu vzduch/voda cez internet. Prostredníctvom bezplatnej aplikácie Vitotrol je možné množstvo funkcií, ako je teplotná regulácia či tzv. party-režim - ovládať pohodlne zo smartfónu.

Ideálne pre bivalentnú prevádzku

V rámci modernizácie je delené tepelné čerpadlo pre efektívnu bivalentnú prevádzku. V tomto prípade zostáva pôvodné zariadenie naďalej v prevádzke na pokrytie záťažových špičiek, ako aj pri nízkych teplotách.

Rez produktu - vnútorná jednotka

Prehľad

Menovitý tepelný výkon (kW)
2,0 až 11,0 kW
COP pri vykurovacej prevádzke
4,4 až 4,8 (vzduch 7 °C/voda 35 °C) a 3,3 až 3,5 (vzduch 2 °C/voda 35 °C)
Trieda energetickej účinnosti
energieeffizienklasse.png
Trieda energetickej účinnosti*: A++ / A+ | * podľa nariadenia EU č. 811/2013 Vykurovanie, priemerné klimatické pomdienky, nízkoteplotná- (35 °C) / strednoteplotná aplikácia (55 °C)
Trieda energetickej účinnosti – príprava pitnej vody
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png
Rodinný dom, novostavba a modernizácia, bivalentné systémy
Obsluha
Einfaches RGB
Regulácia Vitotronic 200 so zobrazením zrozumiteľného textu a grafiky, obsluha možná cez aplikáciu Vitotrol
Príprava teplej vody
Potrebný je dodatočný zásobníkový ohrievač vody, čim sa dosahuje vysoký komfort prípravy teplej vody.
Ďalšie vlastnosti
Pružná montáž vonkajšej jednotky (voľne stojaca alebo nástenná jednotka). Komfort daný reverzibilným vyhotovením - umožňujúcim vykurovanie, ako aj chladenie.
Rez produktu - splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S typu vzduch/voda