Vitoconnect typ OPTO1

WLAN-modul Vitoconnect 100 je rozhtraním medzi vykurovací­m kotlom a apliká¡ciou na obsluhu vykurovacieho systému. Toto rozhranie sa pripá¡ja káblom priamo na regulá¡ciu Vitotronic.


Vitoconnect 100 predstavuje rozsiahlu bezpečnostnú koncepciu, Ktorá úspešne absolvovala certifiká¡ciu VDE pre informačnú bezpečnosť "inteligentných domov" (smart home).

Rozsah dodávky

● WLAN-modul na prepojenie s DSL-routerom, na nástennú montáž

● Sieťové vedenie s napájacím sieťovým adaptérom (1 m)

● Prepájacie vedenie s konektorom Optolink WLAN-modul/regulácia kotlového okruhu (3 m)

Komunikácia

● Cez rozhranie Optolink s reguláciu kotlového okruhu
● Cez bezdrôtovú sieť WLAN pomocou DSL-routera

Prípoje

● Sieťový adaptér na napájanie (230 V / 50 Hz)
● Prípojné vednie WLAN-modul/ prípoj Optolink
● WLAN komunikácia na prepojenie s internetom

Upozornenia

● Pred sprevádzkovaním zariadenia je potrebné overiť systémové prepdoklady pre komunikáciu cez miesto IP-siete / WLAN
● Na prevádzku jednotky Vitoconnest 100 je potrebný voľný internetový prípoj s neobmedzeným dátovým paušálom.


Podporované regulácie

Zdroje tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic a s rozhraním Optolink.

Regulácie pre nástenné alebo voľne stojace
● Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E

Regulácia pre voľne stojace vykurovacie kotly
● Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, typ KW3

Regulácie pre tepelné čerpadlá a hybidné zariadenia
 
● Vitotronic 200, typ WO1A, WO1B, WO1C

Regulácie pre kotly na pevné palivá
● Vitoligno 300-C s jednotkou Ecotronic a softwérom od verzie 2.12 vyššie
● Vitoligno 200-S s jednotkou Ecotronic a softwérom od verzie 2.04 vyššie
● Vitoligno 300-P s jednotkou Vitotronic 200 FO1Upozornenie

Firewall nastavenia

●  Port 443 (HTTPS) a Port 123 (NTP) musia byť uvoľnené
●  MAC adresa je vytlačená na etikete zariadenia