Internetové rozhranie Vitoconnect

Vitoconnect je rozhranie medzi kotlom a aplikáciou - predpokladom na prevádzku vykurovacieho systému pomocou smartfónu a tabletu, ako aj na vzdialenú údržbu systému pomocou aplikácie ViGuide. Vitoconnect sa pripája priamo káblom k regulácii Vitotronic kotla Viessmann alebo k regulácii Ecotronic v prípade kotlov na drevo.  

V rámci Vitoconnect bol implementovaný rozsiahly bezpečnostný koncept informačnej bezpečnosti smart home systémov, ktorý obstál úspešne v testoch nemeckého združenia VDE. Tu sa okrem iného dozviete, čo je súčasťou dodávky Vitoconnect, ako nainštalovať zariadenie a uviesť ju do prevádzky a čo je dôležité spomenúť. 

Rozsah dodávky

● Modul-WLAN na prepojenie s DSL-routerom, na nástennú montáž

● Sieťové vedenie s napájacím sieťovým adaptérom (1,5 m)

● Prepájacie vedenie s konektorom Optolink WLAN-modul/regulácia kotlového okruhu (3 m)

Komunikácia

● Cez rozhranie Optolink s reguláciu kotlového okruhu
● Cez bezdrôtovú sieť WiFi pomocou DSL-routera

Prípoje

● Sieťový adaptér na napájanie (230 V / 50 Hz)
● Prípojné vednie WLAN-modul/ prípoj Optolink
● WiFi komunikácia na prepojenie s internetom

Upozornenia

● Pred sprevádzkovaním zariadenia je potrebné overiť systémové prepdoklady pre komunikáciu cez miesto IP-siete / WLAN
● Na prevádzku jednotky Vitoconnest 100 je potrebný voľný internetový prípoj s neobmedzeným dátovým paušálom.


Podporované regulácie

Podporované regulácie

Zdroje tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic a s rozhraním Optolink.

Regulácie pre nástenné alebo voľne stojace
● Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E

Regulácia pre voľne stojace vykurovacie kotly
● Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, typ KW3

Regulácie pre tepelné čerpadlá a hybidné zariadenia
 
● Vitotronic 200, typ WO1A, WO1B, WO1C

Regulácie pre kotly na pevné palivá
● Vitoligno 300-C s jednotkou Ecotronic a softwérom od verzie 2.12 vyššie
● Vitoligno 200-S s jednotkou Ecotronic a softwérom od verzie 2.04 vyššie
● Vitoligno 300-P s jednotkou Vitotronic 200 FO1


Pokyny - Nadviazanie spojenia s Vitoconnect

Ako je opísané vyššie, Vitoconnect je rozhranie medzi zdrojom tepla a aplikáciou na prevádzkovanie vykurovacieho systému (napríklad aplikácia ViCare). Aby to fungovalo hladko, musí byť Vitoconnect najskôr nainštalovaný a uvedený do prevádzky. Musia sa zohladniť nasledujúce kroky. 

Najskôr pripevnite Vitoconnect na stenu. Je potrebné spomenúť, že miesto inštalácie by malo byť suché a mrazuvzdorné. Okrem toho musí byť dostatočný dosah signálu WLAN. Potom je potrebné vytvoriť spojenie. Na spodnej strane zariadenia Vitoconnect sú dve pripojenia na elektrické pripojenie a pripojenie na ovládanie: pripojenie micro USB pre napájenie pomocou sieťového adaptéra a prepojovacieho kábla Optolink / USB. Ten má svoj náprotivok k regulácii vykurovacieho systému.  

 

Registrácia užívateľa prostredníctvom aplikácie ViCare a konfigurácia Vitoconnect 

Ďalším a ústredným krokom je registrácia užívateľa, pretože Vitoconnect môže byť uvedený do prevádzky iba s platným používateľským kontom. Pre aplikáciu ViCare je potrebné zvážiť nasledujúce kroky: 

1.  Stiahnite si aplikáciu ViCare.
2.  Zaregistrujte sa ako používateľ v časti „Vytvoriť nový účet“.
3.  Naskenujte QR kód na zdroji tepla alebo na faktúre. 
4.  Ak neexistuje žiadny kód, zadajte výrobné údaje a ID a zaregistrujte sa. 
5.  Prostredníctvom systému Android je spojenie medzi Vitoconnect a WiFi nadviazané automaticky. 
6.  Pre iOS: Zatvorte aplikáciu a otvorte nastavenia zariadenia. Potom sa ručne pripojte k WiFi „Vitoconnect“ a skopírujte heslo WPA2 zo schránky. Teraz môžete prepnúť späť na aplikáciu.
7.  Nakoniec postupujte podľa pokynov v aplikácii. Mali by ste napríklad nastaviť domácu sieť, zadať umiestnenie a osobné informácie a akceptovať súkromie a zmluvné podmienky.

Ak ste postupovali podľa týchto pokynov, aplikácie Vitoconnect a ViCare sú úspešne nastavené. Môžete to spoznať dvoma hornými zelenými LED diódami Vitoconnect.

Mimochodom, môžete zaregistrovať iba nový systém. 

Dôležité upozornenie

Plne funkčný Vitoconnect je k dispozícii iba ak je správne pripojený a nakonfigurovaný. Okrem toho musí byť neustále k dispozícii pripojenie na internet prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. V opačnom prípade nie je možné preniesť údaje z ovládacieho prvku vykurovania do aplikácie. Nakoniec musí byť registrácia používateľa úspešne dokončená. Týmto spôsobom vytvoríte prepojenie medzi účtom Vitoconnect a účtom systému (v aplikácii).

Všeobecné informácie o uvedení do prevádzky: 
● Pred uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať systémové požiadavky na komunikáciu prostredníctvom lokálnej siete IP / WLAN.
● Na prevádzku zariadenia Vitoconnect je potrebné neobmedzené pripojenie na internet s dátovým paušálom (paušálna sadzba nezávislá od času a objemu). Signál WLAN musí byť dostatočne silný. 
● Aby bolo možné odosielať správy aj v prípade výpadku pripojenia, odporúčame, aby sa napájanie Vitoconnect a WLAN routera zabezpečovalo prostredníctvom takzvaného  nepretržitého napájania.
● WLAN ruter by mal byť chránený dostatočne bezpečným heslom WPA2, pretože prostredníctvom pripojenia sa prenášajú citlivé údaje.
● Vitoconnect by mal byť inštalovaný vo vzdialenosti najmenej 0,3 metra od zdroja tepla.

Natavenie softwérovej ochrany Firewall

●  Porty 443 (HTTPS) a 123 (NTP) musia byť otvorené 

●  MAC adresa vašeho zariadenia pridelená výrobcom je uvedená na štítku zariadenia 


Chybové hlásenia

 

Na zariadení Vitoconnect sú v zásade tri LED displeje, ktoré poskytujú informácie o pripojení na zdroj tepla, server Viessmann a informácie o funkciách systému. Základný princíp je pomerne jednoduchý a je založený na semafore. 


Dôležité pre dokumentáciu