ViGuide – váš dôležitý nástroj pre všetky digitálne služby

ViGuide vás spája jednoducho a rýchlo s vašimi zákazníkmi. Majte pod dohľadom všetky vaše online inštalácie a riešte problémy bezprostredne po tom, ako vzniknú. Ako internetové rozhranie je ViGuide dostupný odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení, bez potreby aktualizácií. 

ViGuide robí vývoj vašej zákazky efektívnejším a zlepšuje vašu službu zákazníkom. Všetko, čo potrebujete je zdroj tepla s pripojenou gateway (Vitoconnect alebo nová elektronická platforma Viessmann One Base) a zákazníka, ktorý používa aplikáciu ViCare pre mobilné zariadenia. Tak sa stane ViGuide vašim dôležitým nástrojom pre digitálne služby!


Balíky 

ViGuide vám dáva do rúk silu dát, takže môžete urobiť viac za menej. Rozšírte svoje možnosti nad rámec základného monitorovania, ovládania a riešenia problémov s novými balíkmi Plus a Pro.

Basic
Bezplatné uvedenie do prevádzky, výmena náhradných dielov, diaľkové monitorovanie a základné ovládanie všetkých pripojených vykurovacích systémov.

Plus
Balík na jednorazové použitie poskytuje poznatky založené na údajoch, ktoré vám pomôžu rýchlo diagnostikovať a odstrániť problémy, keď sa vyskytnú, či už na diaľku alebo priamo na mieste.

Pro
Ročný balík služieb a údržby pre celú oblasť, ktorý vám pomôže identifikovať problémy skôr, ako sa vyskytnú, a poskytne vám tipy na optimalizáciu výkonu systému.


Úplný zoznam dostupných funkcií nájdete na stránke viguide.viessmann.com.


dashboard-nio.png

Najdôležitejšie informácie na prvý pohľad

  • Odteraz budete mať vždy prehľad o priebehu inštalácie vašich zákazníkov. ViGuide vám povie, čo funguje správne, ktoré zariadenia vykazujú poruchy a ktoré musia byť odstránené. Jedným kliknutím si zvoľte zariadenie, pre načítanie všetkých relevantných informácií k danému zákazníkovi a vykurovaciemu zariadeniu.
  • Ďalších kolegov/zamestnancov môžete pridať, prípadne odobrať v oblasti správy účtu a takto spravovať nastavenia.
  • Pomocou ikony “App Switcher” môžete rýchlo prejsť na najčastejšie používané Viessmann aplikácie, ako napríklad Online objednávkový systém (OBS), alebo ViBooks pre montážno-servisné manuály a iné dokumentácie o produktoch.

Detaily o inštalácii

●  Všetky dôležité informácie o zariadení sú ľahko prístupné. K nim patria: meno zákazníka a kontaktné údaje, typ a model zdroja tepla, prevádzkový stav a výrobné čísla. Všetky tieto detaily máte priamo po ruke.

●  ViGuide vám hlási ešte ďalšie informácie, ako doba prevádzky, počet štartov, vonkajšia teplota a sila Wifi signálu.

●  V závislosti od dostupnosti informácií a kompatibility regulácie zdroja tepla vie ViGuide zobraziť aj informácie o spotrebe tepla, spotrebe elektrickej energie ako aj informácie o soláre. 

Všetky dôležité informácie o systéme sú ľahko dostupné

ViGuide - diaľkový dohľad

Diaľkové ovládanie systémových nastavení

Pomocou ViGuide máte možnosť meniť celú radu nastavení vykurovacieho zariadenia vášho zákazníka:

  • Jednotlivé vykurovacie okruhy (napr. parametre vykurovacej krivky), požadované teploty teplej vody a vykurovacích plánov podľa dňa a hodiny.
  • Pre vyriešenie problémov so spojením môžete každý typ gateway reštartovať (napr. OPTO2, OpenTherm, nová elektronická platforma). 
  • Ak je váš zákazník dlhšie mimo domu, môžete prestaviť systém pomocou redukovanej teploty na prázdninový program.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia ViGuide je k dispozícii na zariadeniach s operačným systémom iOS a Android. Aj naďalej vám umožní ako odbornému partnerovi uvádzať do prevádzky zariadenia Viessmann s novou elektronickou platformou. Môžete tiež vykonávať ďalšie dôležité úlohy: 

  • Uvedenie zariadenia do prevádzky 
  • Uvedenie ViCare komponentov do prevádzky
  • Riadená výmena náhradných dielov
  • Monitorovanie všetkých online systémov

Stiahnite si ju ešte dnes z App Store alebo Google Play.

Download on the App StoreGet it on Google Play

Apps_Vitoguide_Mobile_XL.png

Smart home komponenty

Zariadenie vášho zákazníka je už online pomocou Vitoconnect OPTO2, alebo novej elektronickej platformy v kotloch. Váš zákazník už využíva vaše služby diaľkovej správy cez ViGuide. Čo viac mu môžete ponúknuť? Pomocou systému ViCare Smart Climate pozostávajúceho z Viessmann smart termostatických hlavíc, klimasenzorov, zónového riadenia podlahového vykurovania, môžu používatelia ovládať svoj komfort v jednotlivých miestnostiach, kde majú tieto komponenty nainštalované. Pomocou ViGuide môžete pomôcť s nastavením miestností a uvedením zariadení do prevádzky. 

Smart home komponenty

Stavové hlásenia pre okamžité zareagovanie

Stavové hlásenia pre okamžité zareagovanie

●  Vyčítajte detaily o chybách.

●  Zobrazte si históriu všetkých systémových zmien a udalostí so zobrazením, kto a v aký čas ich vykonal.

●  Priamy odkaz na aplikáciu náhradných dielov vám umožní vždy objednať správne diely pre uzavretie opravných prác.

●  Viessmann vám uľahčuje aj vykonanie preventívnej údržby a zamedziť tak problémom ešte pred tým ako vzniknú. Jedným kliknutím môžete objednať celú sadu náhradných dielov určenú pre údržbu zariadenia. Všetky diely, ktoré pre určitý vykurovací systém potrebujete, sú v tejto objednávke obsiahnuté. Takže už nemusíte zdĺhavo vyhľadávať jednotlivé diely a riskovať, že niečo zabudnete.  


Zobrazenie mapy pre lepšie plánovanie výjazdov

Staráte sa o zákazníkov, ktorí sú roztrúsení po regióne? Alebo chcete mať prehľad o rozmiestnení všetkých vašich zákazníkov v regióne? Pomocou mapy môžete plánovať najefektívnejšie trasy a nemusíte použiť externé programy. Po kliknutí na zariadenia sa vám zobrazia ďalšie detaily.

Zobrazenie mapy pre lepšie plánovanie výjazdov

Systemanforderungen

Web

●  Internetverbindung
●  Webbrowser (wir empfehlen Chrome, Safari oder Firefox)
●  Keine Unterstützung für IE

Mobile

●  Smartphone oder Tablet-Geräte mit iOS v14.0 und höher
●  Smartphone oder Tablet-Geräte mit Android v5.0 und höher (für Ersatzteilaustausch Android 7.0 und höher)