ViCare App

Nové možnosti regulácie vykurovania cez internet ponúka aplikácia ViCare. Cez zámerne jednoducho koncipované grafické rozhranie je ovládanie vykurovania takto plne intuitívne.

Šetrenie energie takmer automaticky

Systém je koncipovaný na ovládanie jedného vykurovacieho okruhu. Pohybom prsta cez plochu si zvolíte požadovanú izbovú teplotu a poklepom špičkou prsta zase môžete prepínať medzi normálnym režimom a párty-režimom ("Dlho teplo").

Pri opustení domu ("Na cestách") stačí tak isto jeden príkaz, aby ste znížili intenzitu vykurovania na nízku teplotu a ušetrili takto náklady. Užívatelia, ktorí by si chceli naprogramovať rôzne spínacie časy na každý deň určite ocenia funkciu asistenta.

Samostatné softvérové tlačidlo na úvodnej obrazovke okrem toho zobrazí množstvo typov na tému úspory energie.

Stav zariadenia vždy na očiach

Užívateľ takto vidí na prvý pohľad, či je na vykurovacom systéme všetko v norme. Žlté pole informuje o požadovanej údržbe a pri červenom poli vykurovací systém automaticky naviaže spojenie spojenie s odbornou kúrenárskou firmou.

Aplikácia ViCare od firmy Viessmann

Na stiahnutie

Aplikáciu ViCare možno používať s vykurovacím systémom Viessmann s možnosťou pripojenia na internet alebo spojení s modulom WLAN-Modul Vitoconnect. Tento dostanete u svojej kúrenárskej firmy.


Aplikcia ViCare - bezpečnosť

Bezpečnosť

Teplo a pocit bezpečia

●  Takto vidíte na jeden pohľad, či je všetko v norme
●  Žltá farba informuje o potrebnej údržbe
●  Pri červenej farbe sa zobrazí adresa uloženej kúrenárskej firmy

Aplikácia ViCare - úspora nákladov

Úspora nákladov

Jednoduché nastavenie príjemnej teploty – úspora nákladov, ak práve nie ste doma

●  Jednoduchá a komfortná obsluha vykurovacieho systému
●  Uloženie denného režimu do pamäte a "automatická" úspora nákladov
●  Základné funkcie sú nastaviteľné jednoducho cez smartfón

Aplikácia ViCare - komplexná starostlivosť

Komplexná starostlivosť

Priame spojenie s kúrenárskou firmou – pre každý prípad

●  Jednoduché uloženie kontaktov na kúrenársku firmu
●  Rýchla a účinná pomoc – kúrenárska firma má takto k dispozícii všetky dôležité informácie
●  Komplexná starostlivosť na poli bezpečnosti a údržby

WLAN-modul Vitoconnect 100 - pripojenie

Vitoconnect typ OPTO1

WLAN-modul Vitoconnect 100 je rozhraním medzi vykurovacím kotlom a aplikáciou ViCare. Toto rozhranie sa pripája káblom priamo na reguláciu Vitotronic. Súčasťou dodávky je aj sieťový napájací adaptér. Adaptér s rozmermi len 10x10 cm je určený na montáž na stenu.

Modul sa pripája na internet a registruje cez Plug & Play. Na toto stačí naskenovanie priloženého QR-kódu cez smartfón. Vitoconnect 100 je kompatibilný s mobilnými koncovými zariadeniami a operačnými systémami od verzií iOS 8.0 a Android 4.4. Kontrolky (LED) ukazujú dátovú komunikáciu medzi zdrojom tepla a internetom.

Vitoconnect 100 predstavuje rozsiahlu bezpečnostnú koncepciu, ktorá úspešne absolvovala certifikáciu VDE pre informačnú bezpečnosť "chytrých domov" (smart home).

ViCare dokáže regulovať aj existujúce vykurovacie systémy Viessmann

Väčšinu plynových kotlov Viessmann inštalovaných po roku 2004, ako aj tepelných čerpadiel Viessmann od roku 2010 je takto možné cez ViCare jednoducho, výhodne a rýchlo obsluhovať prakticky z ľubovoľného miesta .

ViCare - Vitoconnect 100 - Vitoguide

Systémové predpoklady

ViCare pri regulácii vykurovacieho kotla pristupuje cez domovskú bezdrôtovú sieť WLAN na jednotku Vitoconnect 100. Po výbere a povolení zo strany zákazníka v aplikácii dostáva autorizovaný partner cez Vitoguide priradený vykurovací systém. Ten môže v prípade núdze rýchle a účinne pomôcť.

Predpoklady

  • pripojenie na internet s neobmedzeným dátovým paušálom
  • Smartfón so systémom Apple iOS od verzie 8.0 alebo Google Android od verzie 4.4
  • internetové rozhranie Viessmann Vitoconnect 100, typ OPTO 1
  • Plynový vykurovací systém fy Viessmann od roku výroby 2004. Tepelné čerpadlá od roku výroby 2010. Presné informácie ku kompatibilite a to aj pre kotle Viessmann na pevné palivo získate u Vášho autorizovaného partnera.