Komplexná ponuka nadštandardných servisných služieb pre zdroje tepla do 35 kW, s garanciou 5 alebo 10 rokov

Spoločnosť Viessmann ponúka nadštandardné servisné služby, ktoré spolu so svojimi partnermi, servisnými a montážnymi firmami vo vašej blízkosti zaisťujú maximálnu dostupnosť a spoľahlivosť vášho vykurovacieho systému.

Už pri vývoji dbajú naši konštruktéri na zabezpečenie dlhej životnosti a maximálnej spoľahlivosti našich zdrojov tepla, ako aj ďalších komponentov vykurovacieho systému. Toto pokračuje výrobou a našou trvalou snahou o jej maximálnu kvalitu. Následná montáž odbornou montážnou firmou a uvedenie do prevádzky zaškoleným servisným technikom ďalej zvyšujú predpoklady vašej spokojnosti.

Ak je už vykurovací systém v prevádzke a plne funkčný, je najmä na vás, aby ste sa postarali o jeho pravidelnú údržbu a takto aj jeho dlhú a spoľahlivú prevádzku. Aby sme vám toto ešte viac uľahčili pripravili sme pre vás balíky nadštandardných servisných služieb. Okrem toho vás za vašu starostlivosť odmeníme. Spolu s výnimočnými službami získate mimoriadny benefit v podobe garancie 5 alebo 10 rokov v prípade, že sa pre tieto výnimočné služby rozhodnete.


Služby zahrnuté v cene a príplatkové služby

Sluzby zahrnute v cene

Služby zahrnuté v cene


BASIC

 • Garancia dodania náhrandých dielov a ich výmeny v cene služby
 • Garancia 5 rokov

COMFORT

 • Garancia dodania náhrandých dielov a ich výmeny v cene služby
 • Garancia 5 rokov
 • Hotline
 • Pravidelná ročná údržba
 • Organizácia ročnej údržby

PREMIUM

 • Garancia dodania náhrandých dielov a ich výmeny v cene služby
 • Garancia 10 rokov
 • VIP Hotline
 • Pravidelná ročná údržba
 • Organizácia ročnej údržby
 • Výmena spotrebných náhradných dielov
 • Diaľkový dozor (potrebná konektivita)

 

 


Príplatkové služby (zabezpečuje užívateľ zariadenia)


BASIC

 • Uvedenie do prevádzky
 • Výmena spotrebných náhradných dielov
 • Organizácia ročnej údržby
 • Pravidelná ročná údržba

COMFORT

 • Uvedenie do prevádzky
 • Výmena spotrebných náhradných dielov

PREMIUM

 • Uvedenie do prevádzky
Pozadovane priplatkove sluzby


Predpoklady predĺženej garancie

 • Podpísaná servisná zmluva s Viessmann, s.r.o.
 • Montáž kvalifikovaným montážnym partnerom Viessmann, s.r.o
 • Projekt a montáž v zmysle platných noriem a predpisov ako aj montážnych a projekčných návodov Viessmann, s.r.o.
 • Dodržanie kvality vlastností spaľovacieho vzduchu, plynu, vykurovacej vody ako aj prevádzkových požiadaviek pre jednotlivé zdroje tepla
 • Uvedenie do prevádzky autorizovaným servisným partnerom Viessmann, s.r.o.
 • Inštalácia na území Slovenskej republiky
 • Vyňaté z garancie sú spotrebné náhradné diely (okrem servisnej zmluvy Premium), poruchy a škody spôsobené nedodržaním montážnych, projekčných a servisných návodov a vplyvy vyšších síl (napr. mráz alebo prírodné katastrofy)

 

Predpoklady predlzenej garancie


Rozsah pravidelnej ročnej údržby

vitodens-200-w-b2hf-xl.jpg

Plynový kondenzačný kotol

+ vizuálna kontrola zdroja tepla + funkčná kontrola zdroja tepla + kontrola elektrických prípojov/vyčítanie chybových hlásení pomocou Vitosoftu, ak je technicky realizovateľné + vizuálna kontrola tesnosti vodných rozvodov + kontrola tesnosti plynových rozvodov + vyčistenie vedenia kondenzátu a sifónu + demontáž a vyčistenie horáku + vyčistenie výmenníka tepla + demontáž a kontrola zapaľovacej elektródy, v prípade potreby výmena + demontáž a kontrola ionizačnej elektródy, v prípade potreby výmena + kontrola tesnenia horáku, v prípade potreby výmena + kontrola integrovanej membránovej expanznej nádoby, v prípade potreby jej dotlakovanie + v prípade potreby dotlakovanie vykurovacieho systému + kontrola tlaku plynu + kontrola menovitých výkonov, v prípade potreby nastavenie + kontrola bezpečnostného termostatu a teplotného regulátora + meranie spalín + kontrola nastavení horáka + bezpečnostná kontrola zdroja tepla + kontrola systému odvodu spalín + vytvorenie odovzdávacieho protokolu, ak je technicky možné + vytvorenie kontrolného zoznamu údržby a jeho odovzdanie zákazníkovi

Waermepumpen-Split-Vitocal-222-S-XL.jpg

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

+ vizuálna kontrola zdroja tepla + funkčná kontrola zdroja tepla + kontrola elektrických prípojov + vyčítanie chybových hlásení pomocou Vitosoftu, ak je technicky realizovateľné + zistenie a zdokumentovanie doby chodu kompresoru a elektrického prietokového ohrievača (ak je inštalovaný) + meranie prúdov jednotlivých fáz kompresora + vizuálna kontrola tesnosti vodných rozvodov + kontrola lamiel výparníka na znečistenie a poškodenie, v prípade potreby vyčistenie + kontrola vzduchových kanálov, v prípade potreby vyčistenie + kontrola vane kondenzátu a sifónu, v prípade potreby vyčistenie + kontrola teplotného spádu na strane vykurovania + kontrola tesnosti chladiaceho okruhu, v zmysle predpisov o chladivách a zapísanie do denníka zariadenia + kontrola funkčnosti prietokového ohrievača + kontrola chodu ventilátora vonkajšej jednotky + kontrola tlaku vykurovacieho systému, v prípade potreby dotlakovanie + vytvorenie odovzdávacieho protokolu, ak je technicky možné + vytvorenie kontrolného zoznamu údržby a jeho odovzdanie zákazníkov

vitocal-333-g.jpg

Tepelné čerpadlo zem/voda (voda/voda)

+ vizuálna kontrola zdroja tepla + funkčná kontrola zdroja tepla + kontrola elektrických prípojov + vyčítanie chybových hlásení pomocou Vitosoftu, ak je technicky realizovateľné + zistenie a zdokumentovanie doby chodu kompresoru a elektrického prietokového ohrievača (ak je inštalovaný) + meranie prúdov jednotlivých fáz kompresora + vizuálna kontrola tesnosti vodných rozvodov + kontrola teplotného spádu na primárnej strane + kontrola teplotného spádu na strane vykurovania + kontrola tesnosti chladiaceho okruhu, v zmysle predpisov o chladivách a zapísanie do denníka zariadenia + meranie bodu mrznutia teplonosného média, zdokumentovanie + kontrola funkčnosti prietokového ohrievača + kontrola tlaku vykurovacieho systému, v prípade potreby dotlakovanie + vytvorenie odovzdávacieho protokolu, ak je technicky možné + vytvorenie kontrolného zoznamu údržby a jeho odovzdanie zákazníkoviPrémiové servisné služby s diaľkovou správou

Technicke predpoklady vykurovacich zariadeni

Technické predpoklady vykurovacích zariadení 

Komplexnosť vykurovacích zariadení Viessmann spočíva aj v ich konektivite. Všetky zariadenia vedia byť ovládané a spravované na diaľku. Ich správu je možné si zastrešovať samostatne z pohodlia domova alebo ju môžete zveriť do rúk odborníkom – servisnej službe spoločnosti Viessmann.


Komplexný servisný dispečing 

Zverte svoje zaradenie odborníkom z Viessmann

Vďaka rozsiahlemu monitorovaniu a presnej analýze údajov je možné urobiť presné vyhlásenia o stave príslušných systémov. To umožňuje odborníkom rýchlo diagnostikovať a reagovať v prípade chybového hlásenia. V mnohých prípadoch je riešenie problémov možné bez zlyhania systému. Môže sa vykonať aj online: parametrizácia, preprogramovanie, prevádzka a optimalizácia systému.

Odborník spoločnosti Viessmann na vašej strane

Ak potrebujete podporu, odborník spoločnosti Viessmann bude po vašej strane rýchlo. Paralelný prístup k údajom zariadenia umožňuje efektívnu výmenu a rýchle riešenie problémov.

 

Zverte svoje zariadenie odborníkom
Servisne baliky

Koplexnosť servisných služieb v podobe troch úrovní servisných balíkov Viessmann

BASIC

COMFORT

PREMIUM

 


Vaše Plus s prémiovými servisnými službami Viessmann

 • Úspora energie vďaka vyššej účinnosti
 • Vylepšená prevádzková bezpečnosť
 • Vizualizácia údajov zariadenia odkiaľkoľvek cez internet
 • Diagnóza a riešenie problémov možné bez návštevy mechanika
 • Diaľkové programovanie / parametrizácia
 • Optimalizácia zariadenia


Komplexné servisné služby pre väčšiu bezpečnosť

S koplexnu ponukou nadštandardných služieb s garanciou 5 alebo 10 rokov rozširuje spoločnosť Viessmann svoju ponuku služieb pre svojich zákazníkov. Ako partner máte možnosť ponúknuť svojim obchodným zákazníkom ešte komplexnejšie, rýchlejšie a hospodárnejšie služby. S bezpečnosťou vždy ponúkať najkvalitnejšie služby. Získajte túto konkurenčnú výhodu.

Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese servis@viessmann.sk