Vitoset

Nopové prvky s nopovou polystyrénovou fóliou a dvojvrstvovým EPS (expandovaný polystyrén) s izoláciou kročajového hluku a tepelnou izoláciou umožňujú pravouhlú pokládku, alebo v uhlopriečke pomocou upevňovacieho prúžku. Nopy sú vypenené a tým pádom aj pochôdzne. Zarezanie (4 mm) a špeciálna geomtria nopiek umožňujú jednoduchú montáž a bezpečnú fixáciu rúrok.

Zhrnutie výhod

  • Montáž zvládne aj jeden človek
  • Uhlopriečka – pravouhlá pokládka
  • Inštalačné odstupy podľa normy
  • Vysoká zaťažiteľnosť
  • Efektívna pokládková plocha 1,26 m²
  • Bezpečná fixácia rúrok

Technické údaje - nopový systém

Nopové prvky s nopovou polystyrénovou fóliou a dvojvrstvovým EPS (expandovaný polystyrén) umožňujú pravouhlú či diagonálnu pokládku (v uhlopriečke). Pravouhlé pokládkové vzdialenosti: 50/100/150/200/250/300 mm.

Vlastnosti Nopový prvok NM 50/30   Nopový prvok NM 30/10
Tepelná priepustnosť [(m² · K)] 0,75 0,30
Maximálne dopravné zaťaženie [kN/m²] ≤ 5 ≤ 75
Efektívna pokládková plocha [m²] 1,26 1,26
Rozmery [mm] 1450 x 950 x 50 1450 x 950 x 30
Skupina tepelnej vodivosti 040 035
Trieda stavív podľa DIN 4102 B2 B2
Tlmenie kročajového hluku 28 dB (na masívnom strope s
Hmotnosťou poteru ≤ 70 kg/m²)


Odporúčané minimálne pokládkové vzdialenosti pre vykurovacie rúrky systému Vitoset 16 mm (skúsenostné hodnoty)

Priestor/druh využitia Pokládková vzdialenosť nopového systému [cm]
Kúpelne a okrajové zóny 10
Kuchyne 15,0
Obytné priestory 15,0 až 20
Kancelárske budovy, hotely a pod. 20 až 25