Podlahové vykurovanie – sponkový systém

Systémový pás z expandovanej polystyrénovej peny so zosilnenou fóliou s vláknami na aretáciu kotviacich sponiek a potlačou s pokládkovým rastrom (50, 100, 150, 200, 250 a 300 mm) slúži aj ako kročajová a tepelná izolácia.

Zhrnutie výhod

  • Jednoduchá pokládka aj pri komplikovaných pôdorysoch
  • Vláknami zosilnená fólia na aretáciu kotviacich sponiek
  • Bezpečná fixácia rúrok na systémovom páse pomocou kotviacich sponiek
  • Zlepšenie kročajovej izolácie
  • Minimalizácia odpadu (odrezkov) pri pokládke
  • Pozdĺžne prekrývanie fólie

Ako prebieha pokládka so sponkovacím systémom?

Pokládka sponkovacieho systému je časovo náročnejšia, než pokládka nopového systému a navyše tento systém nie je možné položiť samostatne. Pretože jedna osoba musí vykurovacie rúrky pokladať na systémový pás v správnom rozstupe a druhá osoba ho musí kotviť pomocou sponiek.

Podlahové vykurovanie v štyroch krokoch

Podklad by mal byť čistý a rovný. Ak existujú nerovnosti, musia sa pred pokládkou odstrániť. Podľa toho, čo je pod vykurovaným priestorom, môže byť potrebná ďalšia izolačná vrstva. Až potom pokladá odborný partner okrajový izolačný pás a následne systémový pás.

Po týchto prípravných krokoch prebehne samotná inštalácia podlahového vykurovania Viessmann. Vykurovacie rúrky sa teraz pokladajú na systémový pás v predpísanom rozstupe a kotvia pomocou sponiek. Po ukončení pokládky sa vykoná tlaková skúška a následne je možné aplikovať poter. Akonáhle je poter dostatočne vyschnutý, je možné podlahové vykurovanie uviesť do prevádzky.


Technické údaje – sponkovací systém

Vlastnosti Kompozitná rolka VNM 30 
Kompozitná rolka VNM 25
Kompozitná doska VNM 30
Tepelná priepustnosť [(m² · K)] 0,75 0,55 0,75
Maximálna dopravná zaťaž [kN/m²] ≤ 5 ≤ 4 ≤ 5
Efektívna pokládková plocha [m²] 10 10 2
Rozmery [mm] 1000 x 10000 x 30 1000 x 10000 x 25 1000 x 2000 x 30
Skupina tepelnej vodivosti 040 045 040
Trieda stavív podľa DIN 4102 B2 B2 B2


Odporúčané minimálne pokládkové vzdialenosti pre vykurovacie rúrky systému Vitoset 16 mm (skúsenostné hodnoty)

Priestor/druh využitia Pokládkový odstup pri systéme Tac [cm]
Kúpelne a okrajové zóny 10,0
Kuchyne 15,0
Obytné priestory 15,0 až 20,0
Kancelárske budovy, hotely a pod. 20,0 až 25,0