Podlahové vykurovanie - sponkový systém

Kompozitná platňa z expandovaného polystyrénu s tkaninovou fóliou s pásikmi na aretáciu držiakov rúrok a predtlačeným pokladacím rastrom (50, 100, 150, 200, 250 ako aj 300 mm) slúži na tlmenie kročajového hluku a tepelnú ozoláciu.

Zhrnutie výhod

  • Jednoduchá pokládka aj pri problematických pôdorysoch
  • Tkaninová fólia s pásikmi na aretáciu držiakov rúrok
  • Bezpečná fixácia rúrok na kompozitnej platni pomocou držiaka rúrok
  • Tlmenie kročajového hluku
  • Pokládka s mnimom odrezkov a zvyškov
  • Pozdĺžne prekrytie fólie

Technické údaje - systém Tac

Vlastnosti Kompozitná rolka VNM 30 
Kompozitná rolka VNM 25
Kompozitná doska VNM 30
Tepelná priepustnosť [(m² · K)] 0,75 0,55 0,75
Maximálna dopravná zaťaž [kN/m²] ≤ 5 ≤ 4 ≤ 5
Efektívna pokládková plocha [m²] 10 10 2
Rozmery [mm] 1000 x 10000 x 30 1000 x 10000 x 25 1000 x 2000 x 30
Skupina tepelnej vodivosti 040 045 040
Trieda stavív podľa DIN 4102 B2 B2 B2


Odporúčané minimálne pokládkové vzdialenosti pre vykurovacie rúrky systému Vitoset 16 mm (skúsenostné hodnoty)

Priestor/druh využitia Pokládkový odstup pri systéme Tac [cm]
Kúpelne a okrajové zóny 10,0
Kuchyne 15,0
Obytné priestory 15,0 až 20,0
Kancelárske budovy, hotely a pod. 20,0 až 25,0