Vitocharge VX3 optimalizuje spotrebu energie a znižuje náklady na energiu

Rozdielna spotreba energie v rodinných domoch si vyžaduje ľahko plánovateľný systém s flexibilnými veľkosťami úložnej kapacity. Presne na to bol navrhnutý kompaktný fotovoltický menič s batériovým systémom Vitocharge VX3. Disponuje hybridným meničom na pripojenie fotovoltických panelov a/alebo batérií. Do meniča sa zmestia až tri batériové jednotky, každá s kapacitou 4 kWh. Týmto spôsobom je dosiahnutá maximálna využiteľná skladovacia kapacita až 12 kWh. 


Nemecká rada pre dizajn udelila Vitocharge VX3 ocenenie Design Plus powered by: Light + Building za jeho moderný, inovatívny a atraktívny dizajn.

Design Plus powered by: light+building
 


Vitocharge VX3 – jeden produkt pre mnoho aplikácií

Vitocharge VX3 sa dá použiť rôznymi spôsobmi, možné sú nasledujúce aplikácie:

● ako (hybridný) fotovoltický menič na skladovanie elektriny,
● ako riešenie pre ON-GRID elektrárne, ktoré chcú pripojiť batériový systém k existujúcej FVE,
● ako samotný fotovoltický menič bez batérií.

Menič je dostupný v troch výkonových verziách: 4,6 kW, 1-fázový ako aj 6 a 8 kW, 3-fázový – vždy v rovnakom dizajne a s rovnakou inštalačnou plochou. To znamená, že aj rozsiahlejšie fotovoltické systémy s výkonom až 12 kWp je teraz možné pripojiť priamo na Vitocharge VX3 a že samostatný fotovoltický menič je pre kombinované inštalácie v rodinných domoch minulosťou. Či už nástenné alebo stacionárne zariadenie, Vitocharge VX3 sa dá flexibilne postaviť a vďaka svojej kompaktnej konštrukcii sa bez problémov hodí do každej domácnosti.


Energetické výnosy namiesto nákladov na energiu

Menič s batériovým systémom Vitocharge VX3 spája pokrokové technológie so znalosťami rodinnej firmy starej viac ako 100 rokov. Vstavané lítium-železofosfátové články sú bezpečné a odolné. 10-ročná garancia na výmenu článkov batérie dáva majiteľom systému dodatočnú bezpečnosť. Vitocharge VX3 sa vyznačuje aj vysokou účinnosťou a rozmanitosťou funkcií.


Príklady aplikácií

Vitocharge VX3 možno bez problémov integrovať do energetického systému Viessmann pre teplo a elektrinu: oblasť použitia je extrémne rozmanitá. 


Na obrázku je Vitocharge VX3 v kombinácii s tepelným čerpadlom

Vitocharge VX3 s tepelným čerpadlom Vitocal a fotovoltickými panelmi Vitovolt 

Ďalším mimoriadne energeticky úsporným riešením je kombinácia tepelných čerpadiel, fotovoltiky a Vitocharge. Elektrické komponenty v tepelnom čerpadle sú prevádzkované pomocou vlastnej výroby elektriny. Tým sú úplne eliminované náklady na hnací prúd a tepelné čerpadlo pracuje mimoriadne hospodárne. Klasickým a drahším prípadom by bolo zásobovanie tepelného čerpadla elektrinou z verejnej siete. Okrem ekonomickej výhody vlastnej výroby elektriny z tejto interakcie ťaží aj životné prostredie. Pretože elektrina z vlastnej strechy je zaručene ekologická.


Na obrázku je grafické znázornenie výpadku prúdu s tmavými domami a oknom so zapnutým svetlom

Nezávislosť aj pri výpadku prúdu - napájanie spotrebiteľov v režime záložného napájania

Vitocharge VX3 optimalizuje spotrebu FV energie v existujúcej verejnej elektrickej sieti a robí svojho majiteľa nezávislejším od miestneho dodávateľa energie. Pri výpadku verejnej elektrickej siete prevezme Vitocharge VX3 po krátkom prerušení spoľahlivé zásobovanie celého domu alebo vybraných spotrebičov. To zaisťuje, že spotrebiče, ako sú svetlá, chladničky alebo sieťové technológie, budú v prípade výpadku prúdu naďalej spoľahlivo fungovať. Záložné napájanie umožňuje záložný box dostupný ako príslušenstvo.

Dobíjanie FV pri výpadku prúdu

V prípade výpadku prúdu batéria napája zariadenia v dome a zároveň ju dobíja FV systém. Týmto spôsobom možno preklenúť dlhé obdobia bez verejnej siete.


Inteligentné využitie kapacity

Udržiavaním kapacitnej rezervy a inteligentnou reguláciou hĺbky vybitia je možné udržiavať využiteľnú úložnú kapacitu Vitocharge VX3 – na rozdiel od bežného využitia kapacity – konštantná a zmenšovať sa až na samom konci životnosti. Zákazník tak má od prvého dňa prístup k vysokej úrovni výkonu akumulačnej jednotky, ktorá prevezme zásobovanie elektrických spotrebičov v dome na ďalšie roky.

Inteligentné využitie kapacity

Maximálne výnosy pri tienení

Maximálne výnosy pri tienení 

Integrovaná funkcia pre maximalizáciu výnosov znižuje straty spôsobené (čiastočným) zatienením FV systému na minimum. To je štandardom každého Vitocharge VX3 a inteligentný softvér neustále optimalizuje FV systém pre čo najlepšie výnosy. Výkon jednotlivých FV reťazcov sa v pravidelných intervaloch analyzuje a upravuje sa maximálny výkon systému.


Vitocharge VX3 má štandardizované rozhranie EEBUS pre integráciu do systémov energetického manažmentu

Vitocharge VX3 má štandardizované rozhranie EEBUS pre integráciu do systémov energetického manažmentu.


 

Viessmann One Base: Pohodlná, efektívna a pripravená na budúcnosť

Viessmann One Base integruje všetky produkty, systémy a riešenia pre inteligentnú domácnosť do jednej platformy. To znamená, že celý energetický systém možno jednoducho, spoľahlivo a rýchlo ovládať prostredníctvom aplikácie.

Viessmann One Base

Digitálne služby: ViStart, ViGuide, Servisný asistent

Vitocharge VX3 s digitálnymi službami: ViGuide a servisný asistent (pre dodávateľov)

Aplikácia ViStart (od 1. apríla 2021 integrovaná do aplikácie ViGuide) umožňuje rýchle a bezchybné spustenie Vitocharge VX3. Aplikácia automaticky vytvorí priame pripojenie cez integrovaný prístupový bod WiFi a prevedie odborného partnera nastavením. Pre maximálny komfort obsluhy si môže koncový zákazník nechať pripojiť Vitocharge VX3 k svojej montážnej firme cez internet. Potom sa už nemusí starať o prevádzku svojho zariadenia – odborný partner (špecialista na vykurovanie aj elektroinštalácie) má cez ViGuide vždy prehľad o bezchybnej funkcii systému a v prípade potreby môže rýchlo reagovať na nezrovnalosti.Vitocharge VX3 - Výhody na prvý pohľad

Vitocharge VX3 sa oplatí nielen z hľadiska zníženia nákladov na energiu, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Pretože s ním sa dá osobný energetický prechod dosiahnuť oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Výhody pre koncového používateľa aj pre odborného partnera sú mnohé.

Výhody pre používateľov

● Vysoká účinnosť vďaka technológii pripravenej na budúcnosť
● Najmodernejšia technológia, 100% vyrobená spoločnosťou Viessmann
● Bezpečné a odolné lítium-železofosfátové články
● 10-ročná garancia na batériové články Vitocahrge 
● Plne automatické zálohovanie pomocou batérie v prípade dlhodobého výpadku siete
● Integrovaný energetický manažment Viessmann 
● Energetický manažment s aplikáciou ViCare.

Výhody pre odborných partnerov

● Vitocharge VX3 sa dá použiť tromi spôsobmi: 
- ako (hybridný) fotovoltický menič na skladovanie elektriny,
- ako riešenie pre ON-GRID elektrárne, ktoré chcú pripojiť batériový systém k existujúcej FVE,
- ako samotný fotovoltický menič bez batérií.
● Drei Speicherkapazitäten mit jeweils kompaktem Bauraum
● Jednoduchá inštalácia vďaka praktickej hmotnosti
● Flexibilná inštálacia – stacionárne alebo nástenné zariadenie 
● Uvedenie do prevádzky pomocou aplikácie ViGuide
● EEBUS pre variabilnú integráciu do energetických systémov

Použitie Vitocharge VX3 v 3 prípadových štúdiách

Rôzne životné situácie a potreby si vyžadujú energetické riešenia šité na mieru. Presne to ponúka Viessmann so svojím širokým portfóliom produktov. Nasledujúce prípadové štúdie ukazujú, ako môžu konkrétne riešenia vyzerať. Základný systém pozostáva z fotovoltického systému Vitovolt, meniča s batériovým systémom Vitocharge VX3, wallboxu a energetickej komunity Viessmann Share. 


Prípadová štúdia 1: Novostavba s ​​elektrickými systémami

Počiatočná situácia 
● 2-členná domácnosť s malými požiadavkami na priestor, ale veľkou túžbou po optimalizácii/individualite.
●  Je žiaduca investícia s presvedčivým pomerom ceny a výkonu pre vysokú vlastnú spotrebu a nezávislosť.
●  Obyvatelia sú ohľaduplní ku klíme a orientujú sa na budúcnosť.

Navrhované riešenie
Balíček elektriny a tepla, ktorý sa skladá z: FV systém Vitovolt ▪ Menič s batériovým systémom Vitocharge VX3 ▪Elektrické prietokové ohrievače vody Vitotherm ▪ Vykurovacie telesá Vitoplanar ▪ Vetrací systém Vitovent ▪ Wallbox s nabíjacou stanicou pre elektromobily.

Výhody 
●  Relatívne malá investícia
●  Viac obytného priestoru vďaka optimálnemu využitiu priestoru
●  Vysoká vlastná spotreba a rastúca nezávislosť od lokálneho dodávateľa energie
●  Vysoká vlastná spotreba a rastúca nezávislosť na miestnom dodávateľovi energie

Podrobné informácie o produktoch 

Novostavba s elektrickými systémy

Novostavba s tepelným čerpadlom

Prípadová štúdia 2: Novostavba s tepelným čerpadlom 

Východisková situácia 
●  4-členná domácnosť s veľkým domom (cca 170 m2) a túžbou po holistickom systéme domu.
●  Vyžaduje sa vysoká účinnosť, nezávislosť a flexibilita. Integrácia obnoviteľných energií je veľmi dôležitá.
●  Obyvatelia sú ohľaduplní ku klíme a orientujú sa na budúcnosť.

Návrh riešenia
Ekologický kompletný balíček skladajúci sa z: Tepelné čerpadlo Vitocal ▪ FV systém Vitovolt ▪ Menič s batériovým systémom Vitocharge VX3 ▪ Vetrací systém Vitovent ▪ Ovládanie prostredníctvom ViCare.

Výhody
●  Najvhodnejšie pre väčšie domy
●  Vysoká účinnosť vďaka väzbe na okolité teplo 
●  Vysoká úroveň komfortu vďaka chladeniu pomocou tepelného čerpadla (voliteľné)

Podrobné informácie o produkte


Prípadová štúdia 3: Stará budova s ​​existujúcim fotovoltickým systémom pokrytým štátnym financovaním

Východisková situácia 
●Existujúci funkčný FV systém je vyňatý zon štátnej dotácie. Výnos na kWh je len nízky.
● Je potrebná ďalšia výroba elektriny s existujúcim FV systémom. Vlastná spotreba by sa mala zvýšiť.
●  Obyvatelia sú ochotní postupne modernizovať existujúci systém.

Návrh riešenia 
Odstupňovaná technická kombinácia: Menič s batériovým systémom Vitocharge VX3 (náhrada starého meniča) ▪ Batériové systémy Vitocharge VX3 ▪ Tepelné čerpadlo úžitkovej vody Vitocal ▪ Vetrací systém Vitovent ▪ Nástenný box s nabíjacou stanicou pre elektromobily a GridBox s energetickou komunitou Viessmann Share 

Výhody
●  Použitie starého FV systému
●  Bezplatná výroba elektriny
●  Vysoká vlastná spotreba elektrickej energie
●  Nízke prevádzkové náklady aj na teplo
●  Celý systém je viac pripravený na budúcnosť

Podrobné informácie o produkte

Stará budova s ​​existujúcim fotovoltickým systémom pokrytým štátnym financovaním