Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Mimoriadne tiché, pripojiteľné, rozšíriteľné: nové tepelné čerpadlo Vitocal

Konfigurácia vykurovacieho systému

Spoznajte inteligentného tímového hráča

Nový Vitocal nie je len tepelné čerpadlo. Môže byť optimálne pripojené. A otvára nové možnosti modernizácie. Žiadne tepelné čerpadlo pred ním nebolo také inteligentné. Tu zistíte, ako to všetko nový Vitocal dokáže.

Zabezpečenie budúcnosti v piatich krokoch

Vytvoriť skutočne inteligentný domov môže byť veľmi jednoduché - keď všetko pochádza z jedného zdroja. Začnite s tepelným čerpadlom a vďaka modularite jednotlivých komponentov postupne vybudujte ucelený systém. V prvom kroku začnite s bezemisným vykurovaním. V ďalšom kroku si vytvorte ďalšiu nezávislosť výrobou vlastnej elektrickej energie. A nakoniec dosiahnite maximálnu nákladovú efektívnosť.

Kliknite na
jedno z polí
01
Tepelné čerpadlo Vitocal

Nezávislosť od fosílnych palív vďaka efektívnemu využívaniu tepla z okolitého prostredia

02
Fotovoltika Vitovolt

Jednoducho si vyrobte vlastnú elektrinu pomocou slnka

03
Batériové úložisko elektrickej energie Vitocharge

Pre maximálne využitie vlastnej vyrobenej elektriny

04
Energetický manažment

Synchronizované riadenie výroby tepla a elektriny, jednoducho prostredníctvom aplikácie ViCare

05
Synchronizované riadenie výroby tepla a elektriny, jednoducho prostredníctvom aplikácie ViCare

V rámci energetickej komunity Viessmann Share bude vaša dodávka energie presne prispôsobená vašim individuálnym potrebám

Odpovede na najčastejšie kladené otázky o Vitocal

Nový Vitocal bol vyvinutý špeciálne pre modernizáciu.  

*Vaším zmluvným partnerom v rámci spoločenstva Viessmann Share – energetická komunita. Vašim zmluvným partnerom v rámci energetickej komunity Viessmann Share bude spoločnosť Magna Energia.  
**Ak sa vám tlačidlo nezobrazuje, vaše zariadenie nemusí patriť medzi aktuálne podporované zariadenia.