Viessmann, s.r.o. si vyhradzuje právo prvého uvedenia do prevádzky pre produkty:

  • Tepelné čerpadlá Vitocal, kotly Vitoplex, Vitocrossal, Vitomax, Vitodens 300,
    Vitodens 200 nad 35 kW a kotly na spaľovanie biomasy.

Prvé uvedenie do prevádzky (UDP) treba objednať mailom na servis@viessmann.sk, prípadne pomocou objednávkového formulára.

  • Kotly Vitodens 200 do 35 kW majú oprávnenie uvádzať do prevádzky certifikovaní servisní technici – ich zoznam nájdete tu. Každý technik je povinný preukázať sa platným osvedčením vydaným firmou Viessmann, ktoré ho oprávňuje pre výkon UDP produktovej rady Vitodens 200.

Upozornenie: V prípade, že bude zariadenie uvedené do prevádzky servisným technikom, ktorý nemá platné oprávnenie vydané firmou Viessmann pre túto činnosť, Viessmann, s.r.o. negarantuje správne UDP a tým ani správny chod zariadenia. V prípade poruchy neuznáva záručnú opravu na toto zariadenie.

  • Kotly Vitopend a Vitodens 100, 111 majú oprávnenie uvádzať do prevádzky zaškolení externí servisní technici, ktorí boli na túto činnosť zaškolení spoločnosťou Viessmann, s.r.o.