5 alebo 10-ročná garancia na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW, 10-ročná garancia na teplovýmenné plochy pre kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie

Predajom modernej a efektívnej vykurovacej techniky značky Viessmann našim obchodným partnerom sa starostlivosť o našich obchodných partnerov a ich zákazníkov pre nás nekončí.

S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, sme priniesli na slovenský trh mimoriadnu ponuku služieb „všetko v jednom“ – rozšírenú komplexnú 5-ročnú garanciu a od 1. 7. 2020 aj možnosť 10-ročnej garancie na kondenzačné kotly Vitodens, Vitocrossal a tepelné čerpadlá Vitocal do 35 kW. Od 26. augusta 2013 prinášame „komponentovú“ garanciu 10 rokov na všetky teplovýmenné plochy Inox-Radial na nástenné kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá Viessmann a podlahové vykurovanie Viessmann.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte v pracovných dňoch na telefónnom čísle (02) 32 23 03 00 alebo e-mailom servis@viessmann.sk.

5 alebo 10-rocna garancia

5 alebo 10-ročná garancia na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 KW

Spoločnosť Viessmann spustila od 1. 7. 2020 možnosť predĺženej garancie na kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW až na 10 rokov. Zákazník obdrží pri dodávke zariadenia obálku záručného listu, kde sa nachádza servisná zmluva. Podpísanú servisnú zmluvu na 5 alebo 10-ročnú garanciu, podľa výberu zákazníka je potrebné zaslať do 3 mesiacov od uvedenia do prevádzky. 

10-ročná garancia na teplovýmenné plochy Inox-Radial


Pre všetky vymenníky tepla Inox-Radial v kondenzačných kotloch do 150 kW dodané po 26. auguste 2013 platí možnosť 10-ročnej garancie na netesnosť spôsobenú koróziou.

Predpoklady:

  • platí iba s uzavretou platnou servisnou zmluvou,
  • vykurovací systém musí spĺňať podmienky v zmysle projekčných podkladov firmy Viessmann.
Inoxradial_654px.jpg
Radiator_654px.jpg

10-ročná garancia na vykurovacie telesá Viessmann

Pre všetky vykurovacie telesá vydodané po 26. auguste 2013 platí 10-ročná garancia.

Predpoklady:

  • možnosti a hranice použitia vykurovacích telies v zmysle normy DIN 55 900.

10-ročná garancia na podlahové vykurovanie Viessmann

Pre systém podlahového vykurovania vydodaného po 26. auguste 2013 platí 10-ročná garancia.

Predpoklady:

  • platí pri využití všetkých komponentov Viessmann, neplatí pre mechanické a elektrické komponenty.
Podlahove_vykurovanie_654px.jpg