S Viessmann One Base bude vaša domácnosť pohodlnejšia, efektívnejšia a pripravená na budúcnosť

Integrujte všetky systémy a riešenia Viessmann pre inteligentnú domácnosť do novej platformy

S Viessmann One Base môžete ovládať celý energetický systém prostredníctvom jednej aplikácie – jednoducho, spoľahlivo a rýchlo. Nová platforma spája vaše zariadenia a elektronické aplikácie do jedného klimatického a energetického riešenia pre váš domov. Spotrebujete menej energie, znížite svoju uhlíkovú stopu a svoje náklady máte vždy pod dohľadom. Vaša domácnosť bude s Viessmann One Base šetrná ku klíme a pripravená na budúcnosť.

 

 


Potrebujete iba jeden systém: Viessmann One Base

Viessmann One Base

Platforma bez problémov a bezdrôtovo integruje už dostupné Viessmann Smart riešenia. A jednoducho ju rozšírite napríklad o novú domácu nabíjačku na nabíjanie vlastného elektromobilu. Chcete využívať elektrinu a teplo ešte udržateľnejšie a stať sa súčasťou energetickej komunity – Viessmann Share*? Viessmann One Base je otvorená všetkým doplnkovým digitálnym službám. Na ovládanie služieb a zariadení integrovaných v platforme môžete jednoducho použiť hlasového asistenta ako Amazon Alexa alebo Google Assistant. S platformou Viessmann One Base si môžete vybaviť svoju domácnosť rozšíriteľným energetickým systémom pripraveným na budúcnosť, ktorý vám ponúka dlhodobú perspektívu.

* Prevádzkovateľom a zmluvným partnerom v rámci energetickej komunity Viessmann Share – Magna Energia, a.s.


V najlepších rukách 24 hodín denne

Všetko, čo potrebujete, je aplikácia ViCare – o zvyšok sa postará integrovaný energetický manažment Viessmann. S aplikáciou môžete Viessmann One Base ovládať rýchlo a jednoducho. Okrem toho váš odborný partner dohliada na systém z diaľky a prípadné nezrovnalosti okamžite elektronicky odstráni. Už nemusíte koordinovať stretnutia s odborným partnerom a odpadnú aj zbytočné výjazdy. Manipuláciu so systémom nechajte na profesionálov.

 Viessmann aplikácia ViCare

Viessmann Energetický manažment

S energetickým kokpitom ViCare máte prehľad o všetkých tokoch energií vo vašej domácnosti. Analýza ukazuje súčasnú a minulú mieru sebestačnosti a mieru vlastnej spotreby v domácnosti.


Viessmann One Base – profitujte aj vy z týchto výhod

●  Komfort: Ovládanie energetického systému cez aplikáciu. V prípade potreby je možné ho prepojiť s ďalšími zariadeniami a službami, ako je Amazon Alexa, Apple Homekit, Google Assistant a ďalšie.

●  Efektivita: Vďaka prepojeniu a optimalizácii energetických tokov platforma zaisťuje mimoriadne nákladovo efektívnu prevádzku.

● Bezpečnosť: Odborný partner je automaticky informovaný o všetkých nezrovnalostiach a môže odstrániť možné príčiny skôr, ako sa stanú závažnými.

● Pripravená na budúcnosť: Dlhodobá integrácia všetkých požadovaných digitálnych služieb, upgradov a rozšírení produktov, napríklad fotovoltika s ukladaním elektriny a domácou nabíjačkou pre e-mobilitu.


ViCare termostatická hlavica

Termostatické hlavice ViCare umožňujú jednoduché ovládanie teploty jednotlivých miestností pomocou aplikácie alebo hlasového príkazu, napr. cez Amazon Alexa.

Vykurovacie teleso s ViCare termostatickou hlavicou