Skladovanie energie ako doplnok k fotovoltickému systému

Fotovoltický systém Viessmann dokáže vyrobiť dostatok elektriny na zásobovanie štvorčlennej rodiny po celý rok. Hlavným problémom tu však je, že systém zabezpečuje elektrickú energiu najmä vtedy, keď väčšina obyvateľov domácnosti nie je doma; napríklad v poludňajších hodinách. Ak nie je aktívny žiadny pripojený spotrebič alebo ak pripojené zariadenia nedokážu plne spotrebovať elektrinu, elektrina sa dodáva do verejnej siete.

Priemerná cena elektriny sa za posledné roky zvýšila a neustále rastie. Znížiť náklady za elektrickú energiu pomáha systém skladovania energie. Viessmann preto uviedol na trh fotovoltický menič Vitocharge VX3. Tento menič s batériovým systémom skladuje elektrinu vyrobenú počas dňa a sprístupňuje ju podľa potreby.

 


Fotovoltický systém

Ako funguje skladovanie elektriny?

Menič s batériovým systémom ponúka veľkú výhodu v tom, že samovytvorenú energiu možno využiť podľa potreby. To znamená, že aj keď nesvieti slnko.

V zásade možno elektrinu skladovať dvoma spôsobmi – priamo a nepriamo. Pre domáce použitie je však možné len nepriame skladovanie. Priame ukladanie elektriny prebieha okrem iného cez cievky alebo kondenzátory a trvá len niekoľko sekúnd. Tieto varianty preto nie sú vhodné pre rpodinné domy. V priemysle sa primárne používajú na stabilizáciu siete. Takže ak ide o fotovoltiku s akumuláciou, väčšinou ide o elektrochemické skladovanie ako sú dobíjacie batérie alebo batérie.


Stručné vysvetlenie procesu skladania

Princíp funkcie je v podstate celkom jednoduchý. Menič s batériovým systémom skladuje elektrickú energiu, podobne ako dobíjacia batéria, kým nie je potrebná v domácnosti a odovzdáva ju pripojeným spotrebičom (svetlo, chladnička, TV systém atď.). V detaile to znamená, že keď slnečné lúče dopadnú na fotovoltické moduly, premenia sa na jednosmerný prúd. Ten sa však v domácnosti použiť nedá. Je tu teda zapojený menič, ktorý premieňa jednosmerný prúd na striedavý. Ak v dome nie sú odberatelia tejto elektriny, využíva sa systém skladovania elektriny. Lítium-iónové batérie Viessmann premieňajú elektrickú energiu na chemickú energiu. Ak potom dôjde k vybitiu, tento proces sa obráti.

Dôležité: Pri vybíjaní sa nikdy nevybije celý menič s batériovým systémom. Rozlišuje sa takzvaná nominálna a využiteľná kapacita. Rozdiel je spôsobený takzvanou hĺbkou vybitia. Vitocharge VX3 bol vyvinutý podľa špeciálnej prevádzkovej stratégie a je podobný ako pri elektromobile: starnutie batérie sa počas životnosti kompenzuje väčšou hĺbkou vybitia. V prípade elektromobilov to znamená, že dojazd vozidla sa počas jeho životnosti čo najdlhšie udržiava konštantný. Až keď hĺbka vybitia dosiahne 100 %, využiteľná kapacita sa zníži. Ak je menič s batériovým systémom nabitý a nie je pripojený ani aktívny žiadny spotrebič, energia sa dodáva do verejnej elektrickej siete. 


Čím sa vyznačuje fotovoltický systém skladovania energie Viessmann?

FV skladovanie uzatvára medzeru medzi ponukou a dopytom. Zvyšuje sa tak vlastná spotreba a tým sa znižujú aj náklady na energie. Vyrobená elektrina sa dá využiť oveľa efektívnejšie. Systémy skladovania Viessmann tiež zaisťujú väčšiu nezávislosť od dodávateľov energie a tiež odbremeňujú elektrickú sieť.

S našim produktovým radom Vitocharge vám ponúkame lítium-iónové batériové systémy, ktoré sú vysoko účinné a odolné. Modely majú životnosť až 20 rokov alebo garantovanú energetickú priepustnosť 9,6 MWh na 4 kWh batériu. V priemere môžete očakávať okolo 250 úplných cyklov za rok. Systémy skladovania energie Vitocharge VX3 je možné zapojiť do série. To umožňuje flexibilné veľkosti úložiska a dokonalé prispôsobenie vašim individuálnym požiadavkám na energiu. Okrem toho sú oba varianty vhodné pre sieťovú paralelnú prevádzku, ako aj sieťovú záložnú prevádzku. To znamená, že systémy skladovania energie Viessmann môžu fungovať paralelne s napájaním cez verejnú sieť a zásobovať najdôležitejšie spotrebiče v prípade výpadku prúdu.

Nová generácia batériových systémov: kompaktnejšia, ľahšia, výkonnejšia

Menič s batériovým systémom Vitocharge VX3 novej generácie poskytujú majiteľom domov možnosť jednoducho skladovať elektrickú energiu a využívať ju efektívnejšie. Osvedčené a bezpečné lítium-železofosfátové batérie sú navrhnuté pre dlhú životnosť. Viessmann preto poskytuje 10-ročnú garanciu na výmenu článkov batérie. Okrem toho je možné systém ľahko rozšíriť v prvom roku prevádzky, ak by sa zmenila požiadavka na výkon. Menič s abtériovým systémom Vitocharge VX3 je preto srdcom sofistikovaných energetických riešení pre teplo, energiu a mobilitu. Od výroby tepla cez fotovoltický systém až po nabíjaciu stanicu pre elektromobil, všetko pochádza z jedného zdroja. Toto je k dispozícii iba u Viessmann.


Oplatí sa skladovanie elektriny?

S meničom s batériovým systémom Viessmann získate produkt, ktorý sa dá využiť mnohými spôsobmi. Pretože Vitocharge VX3 je možné použiť ako hybridný fotovoltický menič, ako striedavý menič alebo ako samotný fotovoltický menič. Vďaka tomu je zaujímavý pre nové aj existujúce systémy.

Skladovanie energie pre nové FV systémy

S klesajúcou výkupnou cenou má čoraz väčší zmysel inštalovať systémy pre vlastnú spotrebu. Nový systém by však mal určite zodpovedať požiadavkám domu a elektrickej energie, aby bol aj ekonomický. Aby si ekologicky nezávadná vlastná elektrina vždy našla kupca, vyplatí sa jednotné energetické riešenie. Niektoré príklady sú:

  • Fotovoltický modul + menič s batériovým systémom + tepelné čerpadlo
  • Fotovoltický modul + menič s batériovým systémom + elektrické vykurovanie a ohrev vody

Fotovoltický systém + menič s batériovým systémom + tepelné čerpadlo

Energia z fotovoltického systému je absorbovaná meničom s batériovým systémom a využívaná priamo elektrickými spotrebičmi, ako je tepelné čerpadlo. Ak dôjde k prebytku energie, energia sa dočasne uloží do meniča s batériovým systémom a v prípade potreby sa opäť uvoľní. Týmto spôsobom sú dom a tepelné čerpadlo z veľkej časti zásobované elektrickou energiou zo strechy trvalo udržateľným a efektívnym spôsobom.

Fotovoltický systém + menič s batériovým systémom + elektrické vykurovanie a ohrev vody

V plne elektrickom systéme sa energia generovaná fotovoltaickým systémom využíva na elektrické zdroje tepla, ako je vykurovanie infračervenými panelmi, podlahové vykurovanie alebo príprava teplej vody. V prípade prebytočnej energie sa energia dočasne uloží do meniča s batériovým systémom. Dom s elektrickým vykurovaním a ohrevom teplej vody tak môže dosiahnuť aj vysokú mieru sebestačnosti a udržateľnosti a využiť výhody infračerveného tepla s nízkou spotrebou v pohotovostnom režime.

 


Aký veľký musí byť menič s batériovým systémom? 

Či už ide o nový alebo existujúci systém: Závisí to od správnej veľkosti batériového systému. Menič s batériovým systémom by mal mať v zásade dostatočnú kapacitu na zásobovanie domácnosti solárnou energiou od večera do nasledujúceho rána. Veľkosť alebo úložná kapacita meniča s batériovým systémom závisí na jednej strane od ročnej spotreby energie a na druhej strane od menovitého výkonu existujúceho alebo plánovaného FV systému. Ako pomôcka možno použiť nasledujúce pravidlo: 1kWp FV = 1 kWh batéria = 1 000 kWh spotreba elektrickej energie v domácnosti.

Príklad 1 s tepelným čerpadlom

Domácnosť + tepelné čerpadlo: 8.000 kWh
PV = 8 kWp
________________________
Menič s batériovým systémom = 8 kWh


Príklad 2 s tepelným čerpadlom a elektromobilom

Domácnosť + tepelné čerpadlo + elektromobil = 12.000 kWh
PV = 12 kWp
___________________________________
Menič s batériovým systémom = 12 kWh 

Príliš veľké alebo príliš malé batériové systémy sú neekonomické

Ak je menič s batériovým systémom predimenzovaný, ukladá príliš veľa elektrickej energie bez toho, aby ju skutočne využíval. Okrem zbytočne vysokých dodatočných obstarávacích nákladov sú to aj straty spôsobené nedostatočnou odmenou za elektrinu dodávanú do siete. Ak je menič s batériovým systémom príliš malý, majitelia systému musia kúpiť viac elektriny. Je podstatne drahšia ako vlastná elektrina zo strechy. Preto si určite nechajte poradiť od niektorého z našich odborných partnerov.

Batériové systémy

Batériové systémy Viessmann na skladovanie vlastnej vyrobenej energie zvyšujú vlastnú spotrebu a tým aj účinnosť fotovoltického systému. Ak v domácnosti nie je potrebná elektrická energia, systém dobíja batériu. Táto elektrina sa používa v prípade potreby, napríklad na prevádzku elektronických zariadení. Ak je menič s batériovým systémom nabitý a nie sú aktívne žiadne pripojené spotrebiče, energia sa dodáva do verejnej siete a platí sa za ňu.