Vitocal 350-HT: Vysokoteplotné tepelné čerpadlo na využitie odpadového tepla regeneratívneho tepla v priemyselnej oblasti

Regeneratívne teplo na priemyselné účely charakterizuje požiadavka vysokých prívodných teplôt. Spoločnosť Viessmann skompletizovala svoju ponuku novým tepelným čerpadlom Vitocal 350-HT Pro.


Profitujte z týchto výhod

 • Výkony soľanky: 56,6 až 144,9 kW pri B0/W 35 °C, 148 až 390 kW pri B50/W 90 °C
 • COP pri B0/W 35 °C: do 4,3 | COP pri B50/W 90 °C: do 3,4
 • Maximálna teplota na prívode: 90 °C
 • Vysoká povolená teplota primárneho zdroja do 50 °C: optimálne využitie odpadového tepla
 • Hladina akustického výkonu: < 66 dB(A)
 • 91 cm normovaná šírka
 • PLC regulácia, intuitívna obsluha prostredníctvom farebného dotykového displeja
 • Chladivo HFO: R1234ze, GWP < 6
 • Tlakový stupeň 10 barov na využitie v priemysle
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky prostredníctvom asistenta s ovládaním cez menu
 • Výrobná skúška za tepla s funkčnými a výkonovými testami
 • Integrovaný diagnostický prístroj kontroluje izoláciu chladiaceho okruhu a znižuje náklady na servis
 • Nízke prevádzkové náklady vďaka automatickej skúške tesnosti
 • Široká oblasť použitia vďaka teplotám do 90 °C (nie je potrebné prídavné vykurovanie)
 • Vysoký stupeň ekologickosti vďaka progresívnemu chladivu

Tepelné čerpadlo s prívodnou teplotu do 90 °C

Modelový rad Vitocal 350-HT Pro ako sériovo vyrábané tepelné čerpadlo zabezpečuje na prívode až 90 °C a využíva teploty zdrojov do 50 °C. Preto je vhodné najmä na využívanie odpadového tepla a na výrobu vysokých teplôt v priemyselných a komerčných procesoch a v starších rozvodoch tepla.

Nové chladivo spĺňa vysoké požiadavky

S novým chladivom HFO R1234ze spĺňa tento modelový rad už dnes požiadavky na chladivá, ktoré budú v platnosti ešte aj po roku 2020. GWP (Global Warming Potential) má hodnotu jedného desatinného miesta, a preto sa dá stavať na rovnakú úroveň s prírodnými chladivami.

Diaľkové ovládanie a komunikácia

Regulačná jednotka poskytuje okrem toho mnoho komunikačných možností. Okrem systémov LAN možno využiť aj rozhrania ModBUS a Bacnet, ktoré sprístupnia zariadenie diaľkovému ovládaniu a začleneniu do systémov GLT. Intuitívnu obsluhu a jednoduchú manipuláciu zabezpečuje 5,7 palcová farebná dotyková obrazovka.


Rez produktu

Rez tepelným čerpadlom typu zem/voda Vitocal 350-HT