FAQ k aplikácii ViCare

Ako funguje aplikácia ViCare? Aké možnosti a funkcie so sebou prináša? Ako správne nainštalovať aplikáciu? Odpovede, ako aj informácie k často kladeným otázkam k aplikácii ViCare nájdete v nasledujúcich odsekoch.


Inštalácia a registrácia

 Ako inštalovať aplikáciu ViCare?

Pri spojení vykurovacieho zariadenia Viessmann s ViCare aplikáciou je potrebné zohľadniť nasledujuce kroky:

  1. Inštalácia Vitoconnect. 
  2. Stiahnutie ViCare (iOS/Android).
  3. Spojenie Vitoconnect s reguláciou. 
  4. Pripojenie Vitoconnect na napájanie. 
  5. Držať sa odporúčaní aplikácie ViCare.

Pre registráciu si musíte v aplikácii pod “Vytvoriť účet” založiť nový používateľský účet. Aby bol Vitoconnect priradený k tomuto účtu, budete neskôr v aplikácii vyzvaný k nasnímaniu QR-kódu z nálepky Vitoconnectu, alebo manuálnemu zadaniu výrobného čísla a ID. Pre účet ako taký budú dopytované nasledujúce údaje:

●  Meno a priezvisko
●  Adresa (ulica, popisné číslo, PSČ a mesto)
●  Telefónne číslo

V nadväznosti na to musíte zadať miesto inštalácie vykurovania, v prípade, že by táto adresa bola iná. Tieto údaje pomôžu neskôr odbornému partnerovi nájsť vaše zariadenie. Na záver je pre ukončenie procesu potrebné, aby ste po prečítaní a oboznámení sa s nimi, akceptovali Podmienky ochrany údajov a používateľské podmienky. Ak ste nasledovali tieto kroky, ktorými vás Vicare sprevádza, sú Vitoconnect a aj aplikácia ViCare úspešne nakonfigurované.


Viessmann aplikácia ViCare

Kde si môžem stiahnuť aplikáciu ViCare?

ViCare aplikácia môže byť stiahnutá cez App Store, alebo z Google Play. Prosíme zoberte na vedomie príslušné minimálne požiadavky na operačný systém.


Môžem si aplikáciu ViCare nainštalovať aj do počítača?

Aplikácia ViCare je natívna aplikácia, čo znamená, že je vyvinutá pre mobilný operačný systém. Verzia pre počítač nie je k dispozícii..

Ako registrujem Vitoconnect?

Modul Vitoconnect sa dá registrovať jednoducho pomocou Plug & Play. Na to musíte iba pomocou smartfónu nasnímať dodaný QR-kód. Toto umožní prepojenie vášho účtu so zariadením Vitoconnect. Predtým je však potrebné, aby bol Vitoconnect pripojený na napájanie a spojený s reguláciou Vitotronic pomocou dodaných káblov. Aplikácia ViCare vás krok za krokom sprevádza celým procesom

Ako nainštalujem aplikáciu po výmene telefónu?

Jednoducho si do nového telefónu stiahnite aplikáciu ViCare a prihláste sa do svojho účtu. Nová registrácia nie je v tomto prípade vôbec potrebná.

Ako môžem prestaviť Vitoconnect na nové vykurovanie?

Principiálne je Vitoconnect pevne naviazaný na reguláciu vykurovania kde bol registrovaný. V prípade ak sa rozhodnete pre zmenu vykurovacieho zariadenia, je potrebné v aplikácií ViCare isť na: Nastavenia → Komponenty → ODSTRÁNIŤ GATEWAY. Následne môžete potom Vitoconnect registrovať k novému/inému vykurovaniu Viessmann. 

Nemôžem nájsť QR kód k Vitoconnect. Čo mám robiť?

Napíšte e-mail s požiadavkou na servis@viessmann.sk.


Aktualizácie k aplikácii Vicare

Kde nájdem aktualizácie ViCare?

Aktualizácie závisia od nastavení telefónu. Aplikácia ich štandardne ponúka a v prípade, že je na telefóne povolená automatická inštalácia aktualizácií, aktualizuje sa aplikácia úplne samostatne.

Kde nájdem informácie o nových funkciách? 

Nové funkcie prichádzajú s aktualizáciami aplikácie. Preto odporúčame priebežne aplikáciu aktualizovať. Po každej aktualizácii informuje aplikácia o všetkých novinkách a zmenách.


Obsluha a funkcie

Kde nájdem obslužný manuál pre aplikáciu ViCare?

Veľa informácií k rozsahu funkcií a obsluhe pomocou ViCare je na internetovej stránke, alebo ich môžete zistiť u odborného partnera vo vašej blízkosti, prípadne kontaktujte servisné oddelenie Viessmann.


Čo znamenajú symboly vo ViCare aplikácii?

Čo znamenajú symboly vo ViCare aplikácii?

Popri teplote vykurovacích okruhov môžete vyčítať aj teplotu teplej vody a vonkajšiu teplotu. Závisí to od konfigurácie systému a regulácie vykurovacieho zariadenia.

Popri teplote vykurovacích okruhov môžete vyčítať aj teplotu teplej vody a vonkajšiu teplotu. Závisí to od konfigurácie systému a regulácie zdroja tepla. Všetky informácie nájdete na prehľadnom dashboarde. Popri tom môžete vyčítať aj informácie o prevádzkových režimoch. Časové programy sú znázornené na dlaždiciach dashboardu v ľavom dolnom roku ako symbol kalendára s budíkom. Režim "doma" je zase znázornený malým domčekom.


Viem vo ViCare nastaviť režim úspornej prevádzky?

Pomocou ViCare aplikácie môžete nastaviť ako komfortný režim, tak aj párty režim. Týmto spôsobom môžete vhodne zosúladiť potrebu s výkonom vykurovania. Voľba týchto možností je dostupná ako na iOS zariadeniach, tak aj Android zariadeniach. Režim úspornej prevádzky je však možné nastaviť iba vtedy, ak túto funkciu ponúka regulácia vykurovania. V opačnom prípade nemôžete toto nastavenie vykonať ani v aplikácii.

Čo robiť ak zmením e-mail alebo chcem Vitoconnect podarovať?

V tomto prípade je potrebné od pôvodného účtu deregistrovať Vitoconnect (toto je možné už od ViCare 2.8) v nastaveniach ViCare. Treba byť len prihlásený pod účtom, na ktorom je Vitoconnect registrovaný (postup: Nastavenia→Komponenty→Odstrániť Gateway).


Chybové hlásenia a poruchy

ViCare nenadviazala spojenie s vykurovaním

Pokiaľ ViCare signalizuje, že nebolo možné nadviazať spojenie so zariadením, je potrebné skontrolovať, či je správne pripojený kábel k regulácii, či je Vitoconnect zapnutý, či je v poriadku internetové pripojenie. Prípadne nahlásiť aj stav, ako svietia/blikajú LED na Vitoconnect zariadení.

ViCare nefunguje

Zatvorte plnohodnotne aplikáciu. Pri Apple zariadeniach je potrebné 2x stlačiť tlačidlo "Domov", a potom aplikáciu presunúť do hora preč z obrazovky. Následne by mala aplikácia už fungovať. Pokiaľ nie, je potrebné skontrolovať v App Store/Google Play či nie sú k dispozícií aktualizácie, prípadne skúsiť aplikáciu preinštalovať.

Opakovane sa objavujú poruchy vo ViCare aplikácii

V prípade, že sa jedná o opakované poruchy v samotnej  aplikácií ViCare, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: servis@viessmann.com. Pokiaľ sa však jedná o opakované poruchy posielané z vykurovacieho systému, kontaktuje prosím svojho Viessmann odborného partnera.

Aplikácia nezobrazuje vonkajšiu teplotu

Aplikácia zobrazuje vonkajšiu teplotu iba v prípade, že ju zobrazuje aj vykurovacie zariadenie. To znamená, že sa jedná o zdroj tepla, ktorý pracuje ekvitermicky a je vybavený snímačom vonkajšej teploty.

Nie je zobrazená výstupná teplota zo zariadenia

Aktuálne nie je výstupná teplota v rozsahu funkcionality aplikácie ViCare zahrnutá.

Nie je zobrazená teplota kotla

Principiálne nájdete teplotu kotla v menu → Nastavenia → Diagnostické informácie.

Zabudol som heslo k svojmu ViCare účtu. Čo môžem spraviť?

Na úvodnej obrazovke aplikácie Vicare po kliknutí na “Prihlásiť sa” vás aplikácia vyzve na zadanie prihlasovacích údajov. V prípade zabudnutia hesla je v pravom dolnom rohu displeja možnosť “ZABUDNUTÉ HESLO”, kde stačí len zadať e-mailovú adresu pod ktorou ste sa do ViCare registrovali. Následne obdržíte e-mail pomocou, ktorého môžete obnoviť heslo do aplikácie.

Spojenie medzi mojim smartfónom a Vitoconnect je nestabilné. Čo môžem robiť?

Skontrolujte prosím najskôr inštaláciu Vitoconnect zariadenia. Medzi Vitoconnectom a routerom by sa nemali nachádzať kovové predmety, napríklad aj samotné vykurovacie zariadenie. V opačnom prípade môžu byť byť dáta horšie prenášané. Ako ďalší krok skontrolujte umiestnenie samotného routera. V tomto kroku môžete skontrolovať aj spojovací kábel. 

Ak ani jedno nevedie k úspechu, môžete nainštalovať WLAN repeater na zosilnenie WLAN signálu. Tým by malo byť docielené stabilné spojenie medzi smartfónom a Vitoconnect

Na kachličke vykurovacieho okruhu je v pravom hornom rohu zobrazený symbol “_ _ “ namiesto skutočnej teploty

Skutočná teplota priestoru je zobrazená len v prípade, ak týmito údajmi disponuje aj vykurovacie zariadenie. Regulácia zdroja tepla však nemusí v skutočnosti túto informáciu dostávať. Pokiaľ teda nemáte nainštalované napríklad diaľkové ovládanie, je v aplikácii ViCare namiesto skutočnej teploty zobrazený len symbol “_ _“ .

Aplikácia zobrazuje, že nebolo možné načítať údaje

Ak by sa zobrazilo toto hlásenie, reštartujte Vitoconnect. Odpojte Vitoconnect na cca 10 sekúnd od elektriny a opäť pripojte. Internetové rozhranie sa automaticky pripojí. Aplikácia ViCare potom môže tiež načítať údaje. Reštart Vitoconnectu sa dá ak je to možné vyvolať aj na diaľku z aplikácie ViCare: Nastavenia → Komponenty → REŠTARTOVAŤ GATEWAY.