Regulačná technika Vitoset pre podlahové vykurovanie

Regulačná technika pre podlahové vykurovanie

Nemecká vyhláška EnEV požaduje §12 požaduje pre vykurovacie systémy s regulátormi teploty na prívode podľa vonkajšej teploty použitie individuálnych teplotných regulátorov pre efektívnu spotrebu energie primeranú potrebám. Nové regulačné komponenty Vitoset zodpovedajú týmto požiadavkám a sú tiež optimálne zladené s podlahovým vykurovaním Vitoset.

Regulačná technika tu bola koncipovaná špeciálne pre kombináciu tepelného čerpadla a podlahového vykurovania a možnosť využívať tepelné čerpadlo nielen na vykurovanie, ale aj na chladenie. Tento druh vykurovania a chladenia obytných priestorov sa v bytovej výstavbe využíva stále častejšie.

Program podlahových vykurovaní

Systémové príslušenstvo Vitoset ponúka Viessmann odborným partnerom kompletný program – všetko a systémovo. Podlahové vykurovanie Vitoset predstavuje nasledujúce systémy: nopový systém, sponkovací systém a sanačný systém vnútorných priestorov. Vďaka vysokej flexibilite a jednoduchej montáži v spojení s prevádzkovou bezpečnosťou vykazuje podlahové vykurovanie Vitoset optimálne vyladené systémové prvky s vysokým stupňom prefabrikácie vo výrobe.