Fotovoltický modul Vitovolt 300

S rastúcim rozšírením systémov obnoviteľných zdrojov energie rastie ochota u prevádzkovateľa vyrábať si elektrickú energiu sám. Účinný fotovoltický systém dnes ponúka možnosť výhodne využívať bezplatnú slnečnú energiu. Inštaláciou fotovoltických modulov prevádzkovateľ signalizuje svoju zodpovednosť za životné prostredie a aktívne prispieva k ochrane klímy tým, že predchádza emisiám CO₂.

Vzhľadom na neustále rastúce náklady na energiu pomáha fotovoltický systém šetriť peniaze a navyše znižuje závislosť od dodávateľov energie. Vlastnoručne vyrobená elektrina sa môže použiť na vlastnú spotrebu, dočasne uskladniť alebo dodať do verejnej siete. Vďaka úsporám na vlastnej spotrebe sa investícia po krátkom čase vráti.


Vitovolt-300.jpg

Monokryštalické moduly

Produktový rad Vitovolt 300 zahŕňa monokryštalické moduly s výkonom až 410 Wp. K dispozícii sú aj v čiernom vyhotovení.  Fotovoltické moduly Vitovolt 300 zaujmú vysokými hodnotami výkonu a nekompromisnou kvalitou, ako aj rozsiahlou garanciou na produkty a výkon od spoločnosti Viessmann. Okrem toho majú všetky moduly pri dodaní výlučne kladnú výstupnú toleranciu. To znamená zvýšenie výkonu až o 5 Wp.

Fotovoltaické moduly sú vhodné na použitie na rodinných domoch, ako aj na komerčných a priemyselných strechách.

Integrované riešenia Viessmann pre Vitovolt 300

Služby  ●  Digitálne služby  ●  Konektivita / plattformy
Zobraziť detaily

Skryť detaily


●  Či už ide o elektrinu alebo teplo, fotovoltický systém alebo tepelné čerpadlo: V rámci energetickej komunity Viessmann Share bude vaša dodávka energie presne prispôsobená vašim individuálnym potrebám – 100% ekologická z obnoviteľných zdrojov. 

● Vďaka našim nadštandardným servisným službám Servis Plus, si zabezpečíte aby váš zdroj tepla pracoval dlhodobo úsporne, maximálne spoľahlivo a bezpečne. 

 


Osobitosti modulu Vitovolt 300

Atraktívny dizajn a najvyššie hodnoty výkonu

Moduly Vitovolt 300 sa líšia svojou konštrukciou a rozmermi. Niektoré moduly majú čierny eloxovaný rám, najmä tmavé monokryštalické články a čiernu fóliu Tedlar. Výsledok: výnimočný dizajn pre atraktívnu solárnu architektúru a maximálne hodnoty výkonu pre optimálny výnos.

Certifikovaný proces kvality

Vysoké štandardy fotovoltických modulov radu Vitovolt 300 sú vždy zabezpečené rozsiahlym procesom kvality. Počnúc rozsiahlou kvalifikáciou dodávateľov z obchodného a technického hľadiska sa monitorujú všetky kroky pri výrobe modulov Vitovolt 300. A to nielen v počiatočnej fáze výroby. Každá jednotlivá výrobná dávka sa kontroluje na mieste a uvoľňuje sa len vtedy, ak sú splnené kritériá komplexnej špecifikácie Viessmann. Vstupná kontrola tovaru na sklade zaručuje, že kvalita fotovoltických modulov Vitovolt 300 sa zachová aj počas prepravy.

Systémy na skladovanie elektrickej energie Vitocharge vám umožňujú byť prakticky nezávislí od verejnej elektrickej siete

Kombinované systémy na výrobu tepla a elektrickej energie a fotovoltické systémy dokážu vyrobiť toľko elektrickej energie pre rodinný dom, koľko spotrebuje štvorčlenná rodina za rok. Energetický systém dopĺňajú batériové systémy skladovania elektrickej energie Vitocharge. Umožňujú dodávať elektrinu presne vtedy, keď je to potrebné.

To umožňuje efektívne decentralizované zásobovanie energiou s vysokou mierou vlastnej spotreby a sebestačnosti. Spoločnosť Viessmann je jediným výrobcom, ktorý môže dodávať všetky produkty z jedného zdroja, čo umožňuje efektívne a hospodárne využívanie vlastnej výroby elektrickej energie. Používateľ je tak nezávislý od verejnej elektrickej siete.

Rez produktu Vitovolt 300

schichtabbildung-vitovolt-300.png

Systémy na skladovanie elektrickej energie Vitocharge vám umožňujú byť prakticky nezávislí od verejnej elektrickej siete

Kombinované systémy na výrobu tepla a elektrickej energie a fotovoltické systémy dokážu vyrobiť toľko elektrickej energie pre rodinný dom, koľko spotrebuje štvorčlenná rodina za rok. Energetický systém dopĺňajú batériové systémy skladovania elektrickej energie Vitocharge. Umožňujú dodávať elektrinu presne vtedy, keď je to potrebné.

To umožňuje efektívne decentralizované zásobovanie energiou s vysokou mierou vlastnej spotreby a sebestačnosti. Spoločnosť Viessmann je jediným výrobcom, ktorý môže dodávať všetky produkty z jedného zdroja, čo umožňuje efektívne a hospodárne využívanie vlastnej výroby elektrickej energie. Používateľ je tak nezávislý od verejnej elektrickej siete.


Využívanie vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu

Fotovoltaické strešné systémy ponúkajú v súčasnosti dva spôsoby využitia solárnej elektriny. Elektrinu môžeme celú či čiastočne využiť na vlastnú spotrebu.

V súčasnosti sa stále viac zákazníkov zaujíma o tento druh výroby elektriny:

  • Prispeje to viditeľne k ochrane životného prostredia. Fotovoltické systémy znižujú množstvo emisií a sú šetrné k prírodným zdrojom.
  • Solárnu elektrinu sa dá dnes vyrábať už výrazne lacnejšie.
  • Zvýši sa tak atraktívnosť vašej nehnuteľnosti a jej hodnota.

Druck

Efektívna samospotreba solárnej elektriny

Keďže je vlastná výroba solárnej elektriny výhodnejšia ako elektrina z verejnej distribučnej siete, vlastná spotreba ponúka finančné výhody. Optimálna koncepcia zariadenia v spojení s dokonale zladenými komponentmi umožňuje vysokú mieru samospotreby.
[1] Fotovoltický systém
[2] Striedač napätia
[3] Smart meter
[4] Spotrebič
[5] Smart meter pre tepelné čerpadlo
[6] Tepelné čerpadlo s reguláciou Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Meracie hodiny pre obojsmerné meranie elektriny
[8] Verejná elektrická sieť


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Garancia na výkon fotovoltických modulov až 25 rokov 
  • Záruka na výrobok od spoločnosti Viessmann do 12 rokov 
  • Zladené systémové komponenty, konštrukčné prvky, prepojovacie káble, striedače a zásobníky energie sú k dispozícii ako príslušenstvo
  • Riešenia na využitie vlastnej energie, skladovanie energie a napájanie do verejnej siete
  • Rýchla inštalácia vďaka riešeniam pripraveným na zapojenie elektrických prípojok
  • Vysoká garancia kvality prostredníctvom certifikácie podľa IEC zaručuje medzinárodný štandard kvality 
Fotovoltický modul Vitovolt 300

Rez produktu

Prehľad

Výkon
do 410 Wp
Účinnosť modulu
do 20,92 %
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, komerčná prevádzka, priemysel, obce | Novostavba a modernizácia
Ďalšie vlastnosti
Vysoká mechanická pevnosť voči pôsobeniu snehu, vetra a podtlaku vďaka nehrdzavejúcemu hliníkovému rámu. Investičná istota vďaka rozšírenej garancii firmy Viessmann na samotný produkt 12 rokov a garancii na výkon min. 80 % lineárne po 25 rokov.
Konštrukcia kremíkového solárneho článku

Fotovoltaická čerpačka pri závode v Allendorfe

Fotovoltaická "nabíjacia stanica" v allendorfskom závode

Zákazníci, dodávatelia a hostia spoločnosti Viessmann majú najnovšie možnosť pred informačným centrom závodu v Allendorfe si dobiť akumulátor svojho elektromobilu na ďalšiu cestu; k dispozícii tu majú šesť takýchto "čerpacích stojanov". Všetka elektrina pochádza z fotovoltaických modulov Viessmann na streche "čerpacej stanice". 

Dabíja sa tam aj aj BMW i3, lakovaný v typickom „Vito-oranžovom“ odtieni. Tento dopĺňa allendorfský vozový park pre jazdy v okolí závodu.