Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Upozornenie pre užívateľov a budúcich užívateľov zariadení Viessmannn

Vážení užívatelia a budúci užívatelia zariadení Viessmann,

spoločnosť Viessmann, s.r.o., ako technologický líder a jeden z najvýznamnejších producentov v oblasti vykurovacej a chladiacej techniky, kladie maximálny dôraz na zabezpečenie kvality ako samotných produktov, tak i zabezpečenie kvality a odbornosti projekcie a montáže našich zariadení. Nakoľko sa u našich produktov jedná o vyhradené plynové a tlakové zariadenia, pre ich bezpečné fungovanie je nevyhnutné, aby ich montáž a uvedenie do prevádzky vykonala odborná montážna firma.

Na slovenskom trhu disponujeme celoplošnou sieťou kompetenčných centier a partnerských
odborných montážnych a obchodných firiem uvedených na stránke "Partner vo vašej blízkosti", ktoré disponujú všetkými potrebnými odbornými oprávneniami, certifikátmi a ktorým dlhodobo a pravidelne zabezpečujeme odborné školenia v rámci Viessmann akadémie.

V poslednom období sa naša spoločnosť stretáva, najmä na internetových portáloch, s rôznymi ponukami zariadení Viessmann, ktoré sú ponúkané mimo našej predajnej a distribučnej siete na území Slovenskej republiky, pričom koneční spotrebitelia si zároveň zabezpečujú ich montáž sami alebo prostredníctvom tretej, našou spoločnosťou odborne nevyškolenej osoby. Naša spoločnosť upozorňuje užívateľov zariadení Viessmann, že vzhľadom na zabezpečenie kvality montáže a najmä bezpečnosti prevádzky zariadení, zabezpečuje odborný predaj a montáž našich zariadení výhradne len prostredníctvom odborných montážnych a obchodných firiem uvedených na www.viessmann.sk - partner vo vašej blízkosti.

Vzhľadom na uvedené, spoločnosť Viessmann, s.r.o. upozorňuje užívateľov zariadení Viessmann, že garancia sa nevzťahuje na zariadenia Viessmann, ktoré:

  • nie sú určené pre slovenský trh,
  • boli individuálne dovezené na územie Slovenskej republiky, resp. neboli na územie Slovenskej republiky dovezené spoločnosťou Viessmann, s.r.o. (každé zariadenie je možné identifikovať podľa jeho nezameniteľného identifikačného čísla),
  • boli montované a uvedené do prevádzky iným ako zmluvným partnerom uvedeným na www.viessmann.sk - partner vo vašej blízkosti,
  • v záručnom liste k zariadeniu nemajú ako záručný servis uvedený niektorý zo zmluvných partnerov, ktorí sú uvedení na stránke www.viessmann.sk - partner vo vašej blízkosti.

V takom prípade si užívateľ musí uplatňovať zodpovednosť za vady zariadenia v rámci záručných opráv
u predávajúceho, u ktorého si zariadenie zakúpil.

S pozdravom

Ing. Miroslav Janda
generálny riaditeľ Viessmann ČR/SR

Ing. Branislav Sedlák
vedúci predaja Viessmann ČR/SR