Aplikácia Vitotrol 

Aplikácia Viessmann Vitotrol vám umožňuje prevádzkovať vykurovacie systémy Viessmann s reguláciou Vitotronic. Obsluha je jednoduchá, intuitívna a pohodlná odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Okrem prevádzkových funkcií má aplikácia Vitotrol všeobecné a kontextové pomocné funkcie. Aplikácia Vitotrol je k dispozícii pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android.

Pre prevádzku prostredníctvom aplikácie musia byť nástenné zariadenia / malé kotly / stredné kotly / tepelné čerpadlá / kotly na drevo s riadiacou jednotkou Vitotronic (pre typy riadenia, pozri "Požiadavky na použitie") doplnené internetovým rozhraním Vitocom 100 LAN1 a pripojené k internému smerovaču DSL. Nie je potrebné konfigurovať smerovač DSL.

Správy z kotla sa odosielajú na smartphone. Aplikácia Vitotrol umožňuje predovšetkým distribúciu tepla prostredníctvom vykurovacích okruhov. Pre prevádzkovateľov je aplikácia pohodlným nástrojom na obsluhu vykurovacieho systému.

Aplikácia Vitotrol

Stiahnuť aplikáciu Vitotrol 

Aplikácia Vitotrol je k dispozícii na stiahnutie v Apple App Store a pre zariadenia s Androidom v Google Play Store.

Predpoklady pre používanie 

Na používanie funkcií aplikácie Vitotrol je potrebné internetové rozhranie Viessmann Vitocom 100 typu LAN1. Aplikáciu Vitotrol je možné použiť, ak je váš vykurovací systém vybavený jedným z nasledujúcich zdrojov tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic:

Nástenné zariadenia 

●  Vitodens s reguláciou Vitotronic 200 HO1*
●  Vitodens 200 s reguláciou Vitotronic 200 HO1A*
●  Vitodens 3XX s reguláciou Vitotronic 200 RF HO1B ** / HO1C
●  Vitodens 200 s reguláciou Vitotronic 200 HO1D
●  Vitodens 200 s reguláciou Vitotronic 200 HO2B****
●  Vitodens 3xx s reguláciou Vitotronic 200 HO2B ****
●  Vitoladens 3xx s reguláciou Vitotronic 200 HO1B **
●  Vitosorp 200 s reguláciou Vitotronic 200 HO1D  

Malý kotol 

●  Vitocrossal 300 alebo Vitoladens 300-C s reguláciou Vitotronic 200 KW6B / KW6A *
●  Malý kotol s reguláciou Vitotronic 200 KO1B alebo KO2B

Kotol stredných výkonov s reguláciou Vitotronic

●  Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
●  Vitotronic 300 GW2B / GW4B

Komerčné prevádzky 

●  Vitotronic 300-K typ MW2B v spojení s Vitotronic 100 HC1B
●  Vitotronic 300-K typ MW1B v spojení s Vitotronic 100 GC7B
●  Vitotronic 300 CM1I / CM1E v spojení s Vitotronic 100 CC1I / CC1E
●  Vitotronic 200-H typ HK1B alebo HK3B

Tepelné čerpadlá s reguláciou Vitotronic

●  Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

Mikro-KWK

●  Vitovalor 300-P***

Kotol na biomasu 

●  Vitoligno 300-P s riadiacou jednotkou Vitotronic 200 FO1


* Prevádzkové funkcie párty a Economy nie sú k dispozícii v aplikácii Vitotrol pre zdroje tepla s týmito typmi regulácie.

** Funkcia párty a Economy je podporovaná od verzie softvéru 45 (približne od polovice roku 2012) regulácie Vitotronic 200 HO1B.

*** Pretože je Vitocom 300 LAN3 súčasťou dodávky Vitovalor, nie je potrebný žiadny Vitocom 100 LAN1.

**** Integrovaná karta LAN nie je podporovaná.

Poznámka: 

Aplikácia Vitotrol podporuje iba vykurovacie systémy, ktoré sú vybavené zdrojom tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic.


Ďalšie predpoklady pre používanie 

●  Registrácia na serveri Viessmann Vitodata
●  Bezplatný a priamy prístup na internet s dátovým paušálom
●  DSL router (LAN / WLAN) s aktivovanou službou DHCP

Poznámky k IP komunikácii 

●  Pri dodávke je Vitocom 100 LAN1 nastavený na dynamické adresovanie IP pomocou DHCP.
●  Vitocom je možné previesť aj na statické adresovanie IP
●  Pokiaľ ide o spravované siete LAN, konfiguráciu siete Vitocom 100 LAN1 je potrebné objasniť u miestneho správcu siete LAN

Poznámky ku registrácii 

●  Registráciu používateľa a jeho systémov je možné vykonať úplne prostredníctvom procesu registrácie aplikácie Vitotrol
●  Pri prvej registrácii používateľa sa pre tento používateľský účet zaregistruje aj prvý systém
●  K používateľskému účtu je možné pridať ďalšie prílohy opätovným vykonaním procesu registrácie
●  Proces registrácie je možné alternatívne vykonať aj na Vitodata 100

Verzie softvéru aplikácie Vitotrol

Aplikácia Vitotrol by mala byť prevádzkovaná s aktuálnou verziou 4.6.3. Softvérová verzia 4.1.x alebo staršia už nie je podporovaná. Ak chcete okamžite aktualizovať staršie verzie softvéru, mali by ste okamžite aktualizovať nasledujúce položky:

●  Informácie o aktualizácii aplikácie nájdete v ponukách mobilného zariadenia.
●  Ak chcete aplikáciu nainštalovať, prejdite do obchodu Apple Store (iPhone alebo iPad) alebo Google Playstore (zariadenia so systémom Android) a vyhľadajte aplikáciu „Vitotrol“. Potom postupujte podľa odporúčaných krokov inštalácie. Spustite aplikáciu Vitotrol. Musíte sa znovu prihlásiť do svojho systému.

Po novej inštalácii alebo aktualizácii môžete aplikáciu Vitotrol používať ako obvykle.


Informácie k Vitocom 100 typ LAN1

Vitocom 100 typ LAN1 pre komunikáciu s aplikáciou Vitotrol 

Vitocom 100 LAN1 slúži ako internetové komunikačné rozhranie na diaľkové ovládanie a diaľkové monitorovanie vykurovacích systémov pomocou vyššie uvedených zdrojov tepla. Vitocom 100 LAN1 nadväzuje spojenie so serverom Vitodata. Aplikácia Vitotrol má potom prístup k systémovým údajom prostredníctvom servera Vitodata.

Rozsah dodávky Vitocom 100 typ LAN1

Rozsah dodávky Vitocom 100 typ LAN1 je nasledovný:

●  Komunikačné zariadenie Vitocom 100 typ LAN1
●  Komunikačný modul pre inštaláciu do radiča
●  Prepojovacie káble pre LAN a komunikačný modul

Poznámka:

V závislosti od vybavenia zdroja tepla je vyžadovaná možnosť produktu Vitocom 100 LAN1 s komunikačným modulom alebo bez neho.


Aplikácia Vitotrol | Kompatibilné mobilné zariadenia 

Aplikácia Vitotrol podporuje nasledujúce zariadenia 

●  Koncové zariadenia s operačným systémom Apple iOS verzie 9.0 alebo s novším operačným systémom
●  Koncové zariadenia s operačným systémom Google Android 4.0 alebo s novším operačným systémom 


Aplikácia Vitotrol | Rozsah funkcií 

Aplikácia Vitotrol ponúka prístup k nasledujúcim funkciám:

●  Jednoduchá obsluha prevádzkového programu, nastavenej teploty v miestnosti, nastavenej teploty pitnej vody a prázdninového programu
●  Časové programy pre vykurovanie miestnosti, pitnú vodu a cirkuláciu
●  Jasné zobrazenie prevádzkových parametrov vrátane všetkých dôležitých teplôt 
●  Prezentácia údajov o účinnosti vrátane solárneho výťažku a prevádzkových hodín
●  Integrovaná funkcia predvádzania 

Odstrániť používateľský účet

Nasledujúci proces vám umožňuje v súlade s pokynmi na ochranu údajov vymazať váš používateľský účet pre aplikáciu Vitodata alebo Vitotrol. Kliknite na nasledujúci odkaz a postupujte podľa pokynov na odstránenie systémových a používateľských údajov.

>Odstrániť použivateľský účet 

 

Dôležitá poznámka

Po úspešnom odstránení posledného používateľského účtu sa odstránia všetky systémové a používateľské údaje, ktoré už nie je možné vrátiť.

Systemkonfiguration

Systémová konfigurácia 

[1] Zdroj tepla s komunikačným modulom
[2] Vitocom 100 LAN1
[3] Pripojenie LAN
[4] DSL-router
[5] Server Vitodata
[6] Pripojenie WLAN
[7] WLAN pripojenie alebo celulárna sieť
[8] WLAN pripojenie alebo celulárna sieť


IP Komunikácia

IP Komunikácia 

[1] Vitocom - IP komunikácia
- Dynamické IP adresovanie s DHCP klientom (prednastavené)
- Konfigurovateľné na statické adresovanie IP
- IP komunikácia je vždy zabezpečovaná Vitocomom

[2]  IP komunikácia s funkčným serverom Vitodata
- URL: https://httpsconnector. viessmann.com
- IPs*: 195.126.105.15 alebo 217.6.182.115
- Port: 443

[3] IP komunikácia s aktualizačným serverom Vitocom S / W
- URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
- IPs*: 195.126.105.10 alebo 217.6.182.110
- Port 443

[4]  IP komunikácia s aplikáciou Vitotrol
- URL: https://www.viessmann.com
- IPs*: 195.126.105.11 alebo 217.6.182.111
- Port: 443


*Poznámka: Ak dôjde k reštrukturalizácii siete IP, adresy IP sa môžu meniť