Viessmann Energetický manažment – optimalizované toky energie v dome

Energetický manažment zobrazuje energetické toky v dome v reálnom čase na smartfóne alebo tablete. Patrí sem napríklad množstvo vlastnej vyrobenej elektriny z fotovoltického systému a elektriny, ktorú sami využívate. Napríklad na prevádzku tepelného čerpadla. Energetický manažment poskytuje tieto funkcie najmä pre batériový systém Vitocharge VX3, tepelné čerpadlá novej série Vitocal 25x-A a tepelné čerpadlá s Vitoconnect po novembri 2017.


Zobrazenie tokov energie v dome na smartfóne alebo tablete

Zobrazenie tokov energie v dome na smartfóne alebo tablete


Pripravený na budúcnosť

Šetrenie prírodných zdrojov a úspora nákladov prostredníctvom energeticky efektívnej, optimalizovanej prevádzky všetkých elektrických a tepelných systémov v dome – to je sila nového energetického manažmentu, ktorý je voliteľne integrovaný do novej platformy Viessmann One Base a môže byť sprístupnený zákazníkovi prostredníctvom aplikácie ViCare.

Okrem ovládania komponentov spája energetický manažment do celkového systému zariadenia, ktoré sú pripojené online, ako sú tepelné čerpadlá Vitocal, batériový systém Vitocharge VX3 a zásobníky teplej vody. Pre optimálnu prevádzku je tak užívateľovi k dispozícii funkčný systémový manažment. Týmto spôsobom možno veľa systémových komponentov v dome ovládať energeticky efektívnym spôsobom a spôsobom šetriacim prírodné zdroje. 


Funkcie

Živé zobrazenie a monitorovanie cez aplikáciu
  • Sledovanie aktuálnej výroby, vlastnej spotreby, stavu nabitia batérie, využitia nabitia batérie, dodávanej a nakupovanej elektriny vrátane 2-ročnej histórie
  • Optimalizovaná prevádzka tepelných čerpadiel v kombinácii s fotovoltickými systémami
  • Zobrazenie sebestačnosti a vlastnej spotreby
  • Zobrazenie emisií CO₂ a úspor CO₂ dosiahnutých systémom
  • Zobrazenie tokov energie v aplikácii ViCare a v aplikácii ViGuide


Kompatibilné systémy

Systém na ukladanie energie Vitocharge VX3

Systém na ukladanie energie Vitocharge VX3 s tepelným čerpadlom (po novembri 2017)

Tepelné čerpadlo je možné pripojiť k Vitocharge VX3 cez Vitoconnect, typ OPTO2 a EEBUS.

Kompatibilná je regulácia Vitotronic 200 typ WO1C.

Viessmann Energy Management - kompatibilné systémy

Vitocharge VX3

Vitocharge VX3


Uvedenie do prevádzky a monitorovanie

Energetický manažment môže odborný partner s ViGuide jednoducho uviesť do prevádzky a aktivovať. Monitorovanie prebieha ako zvyčajne prostredníctvom ViGuide (pohľad sa môže líšiť v závislosti od verzie používanej zákazníkom a odborným partnerom).


Použitie

ViCare - ďalšia úroveň pre váš domov

Na obsluhu je používateľovi k dispozícii aplikácia ViCare s ďalšími funkciami. Funkcie je možné aktivovať pomocou energetického manažmentu a je možné pridať rozšírenia.