Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Exkurzia po závode

Prehliadka závodu Viessmann

Skupina Viessmann je technologickým motorom vykurovacej branže. To všetko značka Viessmann reprezentuje a naši pracovníci sa starajú o to, aby sme kladeným vysokým nárokom vedeli opakovane vyhovieť na každodennej báze. Každoročne nás v sídle firmy v Allendorfe (Eder) či iných závodoch skupiny Viessmann navštívi 25 000 hostí.

Viessmann Infocenter s galériou a múzeom„Via Temporis"

Technologické spektrum vykurovacej techniky sa stáva čoraz zložitejším a paleta produktov stále širšia. Aby sme vedeli znalosti nových technológií ešte lepšie prekomunikovať, sme v sídle firmy v nemeckom Allendorfe (Eder) zriadili Viessmann akadémiu. Spolu s „Galériou“, ktorej výstava komunikuje jadro našej značky a múzeom „Via Temporis“ ako aj energetickou centrálou, tvorí Viessmann akadémia známy Viessmann Infocenter.

Závod firmy Viessmann Allendorf

Či už pre obytné budovy, pre komerčnú sféru a priemysel alebo pre obce – Viessmann má pre každú aplikáciu vhodné systémové riešenie z tepelnými zdrojmi pre všetky zdroje energií a s výkonom od 1,5 do 120 000 kW. K ucelenej ponuke firmy Viessmann patria nástenné kondenzačné jednotky s výkonom 1,9 až 150 kW a stacionárne kondenzačné systémy 1,9 až 6 000 kW, ako aj blokové kogeneračné jednotky (BKJ) od 1,0 do 401 kWel resp. od 5,3 do 549 kWth.

Centum distribúcie tovaru a logistiky

Medzinárodné Centrum distribúcie tovaru je ústredným bodom odbytovej logistiky a centrálnym skladom skupiny Viessmann Group pre tuzemsko ako aj zahraničie.

Automatický zakladač s variabilným využívaním skladových miest umožňuje uskladnenie až 59 000 paliet v 19 „uličkách“. V každej takejto „uličke“ zabezpečuje zaskladnenie a vyskladnenie tovaru automatický manipulátor s teleskopickou vidlicou. Uskladniť tu možno všetok hotový tovar z vlastnej produkcie ako aj obchodný tovar od subdodávateľov.

Odtiaľto sa dopĺňajú aj regionálne sklady firmy Viessmann, ktoré potom obsluhujú zákazníkov s už špecifickými komisionovanými dodávkami. Tovarové distribučné centrum a regionálne sklady zabezpečujú zásobovanie predajných pobočiek, ktoré sú vybavené skladom na osobné vyzdvihnutie.