Výrobný systém firmy Viessmann

Výrobný systém firmy Viessmann (ViPS) predstavuje normatívny systém záväzný pre všetky spriaznené spoločnosti, ktorý opisuje, ako má vyzerať výrobný proces, jeho implementácia, kontrola a neustále zdokonaľovanie.

Obsahuje relevantné ciele, zásady, metódy a nástroje organizácie výroby. To všetko na báze priebežného zlepšovania, ako aj synchrónnych procesov.

 

Zásady výroby

Štandardizácia / vizualizácia / poriadok a čistota


Pre stabilitu procesov sa staráme o to, aby procesy prebiehali stanoveným spôsobom. Výrobné procesy sú pritom navrhnuté tak, aby boli prípadné odchýlky okamžite badateľné. Muda (plytvanie) je treba zamedziť a pridanú hodnotu zvýšiť.
 

Pracovníci

Kvalifikácia / vzdelávanie / bezpečnosť práce


Kvalifikácia našich pracovníkov predstavuje významný predpoklad implementácie týchto výrobných zásad. Priebežné zlepšovanie zvyšuje spokojnosť pracovníkov. V tomto ohľade poskytujeme všestranné kvalifikačné programy o.i. v našej vlastnej podnikovej akadémii.
 

Synchrónne procesy

Takt výroby podľa zákazníkov / čiastková výroba / logistika / proces priebežného zlepšovania / riadenie výroby


Vyrábame presne to, čo si klient želá. Toto neplatí len pre zákazky, ale aj pre naše interné procesy v zmysle vzťahu medzi dodávateľom a zákazníkom.
 

Účinné zariadenia

Prostriedky prispôsobené výrobe


Aby sme boli schopní vyrábať naše produkty za trhové ceny, musíme naše výrobné zariadenia využívať čo najefektívnejšie a zabrániť neplánovaným prestojom výrobných zariadení. Na toto využívame prevádzkovú a obslužnú koncepciu na báze TPM.
 

Bezchybné produkty a procesy

Prevencia chýb / spätné hlásenie chýb / odstraňovanie chýb / audit


Manažment výroby

Shopfloor Management


Staráme sa o to, aby na mieste pridanej hodnoty kvalifikovaní pracovníci neustále udržiavali proces zmien pri živote. Tento proces je podporovaný zásadami známymi aj pod názvom Kaizen - teda neustálym zlepšovaním.