Trojnásobné ocenenie nemeckou cenou za trvalú udržateľnosť

Veľké výzvy súčasnosti sú klimatické zmeny, úbytok prírodných zdrojov a postupujúca internacionalizácia hospodárstva. Priemyselné krajiny sú navyše konfrontované demografickým vývojom, v dôsledku ktorého obyvateľstvo starne a ubúda. Existuje len jedna cesta na zvládnutie týchto výziev: Trvalo udržateľné konanie vo všetkých oblastiach života.

Trvalá udržateľnosť – zakotvená v zásadách firmy

Ako popredný medzinárodný výrobca vykurovacej techniky a rodinný podnik v tretej generácii sa hlásime k zodpovednosti, ktorá z toho vyplýva. Trvalá udržateľnosť je už pevne zakotvená v zásadách firmy. Trvalá udržateľnosť určuje naše konanie.

Zabezpečenie existencie a konkurencieschopnosti podniku

Na tomto základe garantuje táto stratégia trvalej udržateľosti existenciu a konkurencieschopnost firmy Viessmann ako nezávislého rodinného podniku. Za významné polia pôsobnosti považujeme ochranu klímy, šetrnosť k životnému prostrediu a efektívnosť zdrojov v celom podniku so svojimi 10 600 pracovnými miestami.

Nachhaltigkeitspreis_2009.png

2009 – Výroba s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti

V roku 2009 bol Viessmann prvý krát ocenený Nemeckou cenou za trvalú udržateľnosť, vtedy za výrobu s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti. Toto ocenenie odzrkadľuje priekopnícku úlohu, ktoré firma preberá svojím projektom zameraným na trvalú udržateľnosť Efektivita Plus. Firma Viessmann projektom Efektivita Plus vo firemnom sídle v Allendorfe (Eder) ukázala, že energetické a klimaticko-politické ciele pre rok 2050 možno dosiahnuť už dnes. Využitie techniky, ktorá je už teraz na trhu k dispozícii výrazne zvyšuje popri efektivite práce a materiálov aj energetickú účinnosť. Spotreba fosílnej energie klesla o 66 percent a emisie CO2 klesli o 80 %.
 

Nachhaltigkeitspreis_2011.png

2011 – Značka s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti

V roku 2011 nasledovalo ďalšie ocenenie Nemeckou cenou za trvalú udržateľnosť – značka Viessmann bola vyhlásená za značku s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti v Nemecku. Porota vo svojom privítacom prejave poukázala na to, že trvalá udržateľnosť je u firmy Viessmann od roku 1966 zakotvená v jadre tejto značky. Toto sa dnes prejavuje najmä v angažovanosti podniku pri riešení centrálnych otázok novej energetickej politiky.

Nachhaltigkeitspreis_2013.png

2013 – Príkladná účinnosť využívania zdrojov

V roku 2013 napokon nasledovalo ocenenie Nemeckou cenou za trvalú udržateľnosť. Firma Viessmann bola takto ocenená za jej „Príkladnú účinnosť využívania zdrojov“. Z hodnotenia poroty: „Firma Viessmann je čo do účinnosti zdrojov vo svojej branži príkladná. Pozoruhodná je životnosť produktov, ich opraviteľnosť vďaka držaniu zásoby náhradných dielov, recyklovateľná konštrukcia a s ňou spojená demontovateľnosť, ako aj inovatívny systém finálneho návratu zariadania výrobcovi.“