Spolu to zvládneme!

Vážení obchodní a trhoví partneri, užívatelia Viessmann systémov, milí priatelia, 

žijeme v dobe, ktorá je pre nás všetkých obrovskou výzvou. S ničím podobným sme sa doteraz nestretli a možno práve preto nás to núti sa ešte viac zomknúť a spoločne hľadať riešenia.

Vo firme Viessmann sme vkročili do tejto krízy od prvého dňa s tromi jasnými prioritami:

 1. Ochrana zdravia našich spolupracovníkov a trhových partnerov.
 2. Splnenie si našej zodpovednosti voči spoločnosti a Slovenskej republike.
 3. Plnohodnotné zachovanie hospodárskej činnosti a podpora partnerskej štruktúry obchodných partnerov.

Čo to v realite znamená?

1. priorita: Ochrana zdravia našich spolupracovníkov a trhových partnerov.


Viessmann Slovensko, ako aj celá skupina Viessmann Group včas prijala v zmysle našich krízových plánov potrebné opatrenia nad rámec zákonných nariadení, na ochranu zdravia všetkých spolupracovníkov, ako aj našich trhových partnerov. 

 • Všetci zamestnanci boli vybavení ochrannými pomôckami a boli zavedené krízové hygienické plány a štandardy.
 • Všetky oddelenia a časti firmy boli rozdelené na tímy, ktoré neprichádzajú spolu do kontaktu, čo umožňuje trvalé zabezpečenie všetkých procesov.
 • Centrála spoločnosti Viessmann je síce uzavretá pre verejnosť, ale funguje v plnohodnotnej prevádzke pre podporu celej odbytovej štruktúry.
 • Naša logistika pracuje vzhľadom na svoj medzinárodný charakter v mimoriadnom režime, ale plnohodnotne zabezpečuje servis dodávok.

2. priorita: Splnenie si našej zodpovednosti voči spoločnosti a Slovenskej republike.


Viessmann sa stará o zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva, ktorými sú teplo, teplá voda, či výroba elektrickej energie. Je našou povinnosťou – aj a hlavne – v týchto krízových časoch realizovať našu spoločenskú zodpovednosť a zabezpečiť servis a dodávky našich zariadení. V uplynulých týždňoch sme realizovali množstvo zásahov ako v zdravotníckych zariadeniach, tak aj v priemysle, bytovom sektore či u obyvateľstva. 
 

3. priorita: Plnohodnotné zachovanie hospodárskej činnosti a podpora partnerskej štruktúry obchodných partnerov.


Zabezpečenie plnohodnotnej hospodárskej činnosti v nových podmienkach a plnohodnotná podpora našich trhových partnerov, investorov i koncových spotrebiteľov. 

 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme spracovali niekoľko na seba nadväzujúcich krízových plánov, ktoré postupne realizujeme. 
 • Odbytový tím pracuje síce prevažne z domu, ale vzhľadom na našu kvalitnú digitálnu štruktúru a podporu funguje bez obmedzení.
 • Prevádzka nášho online objednávkového systému OBS, komplexná logistika a skladové hospodárstvo fungujú bez obmedzení. 
 • Servisný tím je v plnej kapacite, za jasne definovaných striktných hygienických podmienok realizuje svoje činnosti a zásahy, či už ide o opravy, údržbu alebo uvádzanie do prevádzky.
 • Naša Viessmann akadémia spustila sériu profesionálnych webinárov, ktoré prebiehajú 2 x týždenne na rôzne témy až do konca mája. Súčasne sú webináre prístupné i offline na našich partnerských stránkach. Sú plne prístupné pre všetkých, viac ako 4000 našich trhových partnerov. V zásade sme ešte nikdy neoslovili s našou ponukou vzdelávania tak široký okruh našich spolupracujúcich trhových partnerov.

Táto mimoriadna situácia neskončí ani zajtra, ani za týždeň a asi ani za mesiac. A je extrémne dôležité, aby síce veľmi zodpovedne a pri dodržaní prísnych hygienických štandardov, ale predsa prebiehala normálna hospodárska činnosť.

My sme a budeme neustále tu a s plnou kapacitou stojíme pri vás. Vyrábame, plnohodnotne dodávame, vykonávame servis a podporujeme vás vo vašom podnikaní, ako aj vo využívaní a prevádzke našich systémov. 

Som presvedčený, že z tejto situácie, v ktorej sa dnes nachádzame, vyjdeme všetci posilnení a s úplne novými skúsenosťami – a to nielen tými digitálnymi. Verím, že hodnoty ako solidárnosť, ohľaduplnosť a rešpekt voči všetkým ostatným ľuďom zostanú intenzívne a natrvalo v každom z nás...

_MG_4966_up_480x480px.jpg

Ing. Miroslav Janda

generálny riaditeľ Viessmann Slovensko