Inovácie

Stredobodom nášho výskumu a vývoja sú energeticky obzvlášť účinné systémy na výrobu tepla, pary, elektriny ako aj chladu. My sa orientujeme podľa výziev budúcnosti, ako aj podľa požiadaviek našich zákazníkov a vytyčujeme méty pre tie najlepšie technológie.

Meilensteine.jpg

Inovácie v oblasti výmenníkov tepla

Od kompozitnej biferálnej vykurovacej plochy až po výmenník tepla Inox-Radial

Vysoké méty

Viessmann už tradične pociťuje mimoriadny záväzok k nasadeniu vysokoúčinnej techniky s cieľom čo najlepšej ochrany životného prostredia: S účinnosťou až 98 percent dosahujú naše vykurovacie systémy hranice technicky možného. Tento vysoký štandard energetickej účinnosti našich systémov uplatňujeme aj pre výrobu elektriny, chladiacu techniku ako aj parné zariadenia. Našim cieľom je neustále zlepšovanie.

Entwicklung.jpg

Vývoj predstavuje základ budúcej špičkovej kvality.