Inovácie

Stredobodom nášho výskumu a vývoja sú energeticky obzvlášť účinné systémy na výrobu tepla, pary, elektriny ako aj chladu. My sa orientujeme podľa výziev budúcnosti, ako aj podľa požiadaviek našich zákazníkov a vytyčujeme méty pre tie najlepšie technológie.

Meilensteine.jpg

Inovácie v oblasti výmenníkov tepla

Od kompozitnej biferálnej vykurovacej plochy až po výmenník tepla Inox-Radial


Inox Radial z ušľachtilej ocele: Efektívne a s dlhou životnosťou

Rozdiel je vždy v nehrdzavejúcej oceli. Výmenník tepla z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele Inox-Radial odolný voči korózii je jadrom zariadenia Vitodens 200-W. Vloženú energiu zvlášť účinne premieňa na teplo. Prakticky bez strát, so stupňom účinnosti 98 percent, ktorý je sotva možné prekonať. A to spolu s bezpečnosťou kvalitnej ušľachtilej ocele s mimoriadne dlhou životnosťou. 

Výmenník tepla Inox-Radial sa používa v plynových kondenzačných kotloch Vitodens. 

Inox Radial z ušľachtilej ocele
Inovácie Viessmann v oblasti výmenníkov tepla

Inovácia v technológii palivových článkov

V roku 2014 spoločnosť Viessmann uviedla na trh prvý sériovo vyrábaný palivový článok – prvý na svete. Vitovalor je vysoko efektívny, spoľahlivý a šetrný k životnému prostrediu. Zariadenie premieňa zemný plyn na elektrinu a teplo. To však nefunguje spaľovaním fosílnych palív ako v konvenčných systémoch, ale chemickým procesom. Pri tomto takzvanom „studenom spaľovaní“ reaguje vodík s kyslíkom. To produkuje elektrinu a teplo. Táto technológia je nezávislá na rastúcich cenách elektriny a súčasne chráni životné prostredie.


Vysoké méty

Viessmann už tradične pociťuje mimoriadny záväzok k nasadeniu vysokoúčinnej techniky s cieľom čo najlepšej ochrany životného prostredia: S účinnosťou až 98 percent dosahujú naše vykurovacie systémy hranice technicky možného. Tento vysoký štandard energetickej účinnosti našich systémov uplatňujeme aj pre výrobu elektriny, chladiacu techniku ako aj parné zariadenia. Našim cieľom je neustále zlepšovanie.

Entwicklung.jpg

Vývoj predstavuje základ budúcej špičkovej kvality.