Viessmann Infocenter

Aby sme vedeli znalosti nových technológií ešte lepšie prekomunikovať sme v sídle firmy v nemeckom Allendorfe (Eder) postavili Viessmann akadémiu.

Spolu s galériou, ktorej výstava komunikuje jadro našej značky a múzeom „Via Temporis“ ako aj energetickou centrálou tvorí Viessmann akadémia známy Viessmann Infocenter. Naši hostia môžu pri príležitosti návštevy závodu tiež spoznať hodnoty a kompetencie, ktoré tento podnik reprezentujú.

S kompetenčným programom pre všetky zemi a všetky výkonnostné rozsahy je výrobca Viessmann dobre pripravený na všetky štrukturálne zmeny na tepelnom trhu. Efektivitu práce v Allendorfe sme uplatnením štíhlej výroby výrazne zlepšili. Na základe perspektívnej energetickej koncepcie Efektivita Plus ušetríme v Allendorfe až 40 % fosílnej energie a znížime emisie CO2 o jednu tretinu. Tu vsádzame predovšetkým na biomasu, ktorú dopestujeme na rýchloobrátkových drevných plantážach.

Infocenter takto prezentuje, ako táto tradičná rodinná firma v tretej generácii čelí výzvam budúcnosti.

produktschulung.jpg

Akadémia

Technické spektrum vykurovacej techniky je čoraz zložitejšie a aj paleta produktov sa stále rozširuje. Vykurovacie systémy na vykurovací olej a plyn, tepelné čerpadlá, bioenergia, solárnu termiku, fotovoltaika, kogenerácia tepla (združená výroba) a elektriny a klimatizačná technika potrebujú individuálne riešenia vo všetkých aplikačných oblastiach.

Zákazníkov dokáže dlhodobo uspokojiť len ten, kto dokáže každodenným profesným výzvam čeliť pružne a skutočne odborne. Znalosť aplikačných oblastí a možných kombinácií inovatívnej a účinnej techniky, ako ak regeneratívnych energetických systémov sa stávajú čoraz dôležitejšími. Týmto stúpajú tiež požiadavky na kvalifikáciu všetkých trhových partnerov na tepelnom trhu. Význam ďalšieho vzdelávania, fundovaných znalostí a rýchlej práce s informáciami neustála rastie.

Na toto ponúka Viessmann akadémia široké spektrum seminárov. Cieľovou skupinou sú odborné sanitárne, kúrenárske a klimatizačné firmy, kominári, ako aj projekčné a inžinierske kancelárie, poskytovatelia energetického poradenstva, architekti, bytové podniky, vzdelávacie inštitúcie, priemysel, komerčné prevádzky ako aj obce. Ponuka je pritom veľmi obľúbená – každoročne absolvuje podujatia Viessmann akadémie 90 000 odborníkov celého sveta.

Galéria

Výstava „Galérie“ komunikuje jadro našej značky

Innovationen.jpg
Via-Temporis.jpg

Via Temporis

Viessmann svojimi technickými míľnikmi výrazne prispel k vývoju vykurovacích systémov a stal sa rýchlo motorom celej branže. Aby bolo možné návštevníkom závodu v Allendorfe priblížiť vývoj podniku a prezentovať ho v historickom kontexte - bola postavená táto nezvyčajná stavba. Múzeum "Via Temporis".

Historická výstava informuje o doterajšom vývoji podniku a súčasne oceňuje životné dielo Dr. Hansa Viessmanna, Hans Viessmann, ktorý po druhej svetovej vojne prevzal remeselnícky podnik svojho otca a zveľadil ho na celosvetovo aktívny koncern.

Via Temporis nadväzuje na Viessmann Galériu, ktorá je tak isto postavená v štýle modernej priemyselnej architektúry, ktorá sa opiera o štýl Bauhaus. Tu nájdete aj výstavu faktorov, ktoré tvoria jadro značky Viessmann a to veľmi záživnou a zážitkovou formou.
 

Inovatívna

Vo firemnom sídle v Allendorfe (Eder) zriadil Viessmann vo forme Infocentra komunikačnú platformu, ktorá je v tejto branži jedinečná. V našich seminárnych priestoroch máme vykurovacie a kogeneračné systémy snáď všetkých výkonov - od vyslovene malých až po priemyselnú triedu.

Na základe projektu trvalej udržateľnosti „Efektivita Plus“ Viessmann ukazuje, ako možno vyrábať ekologicky a šetrne teplo a prúd pomocou techniky, ktorá je už dnes k dispozícii na trhu. Vo vlastnom bioplynovom zariadení je možné výrobu energie z biomasy skutočne „zažiť“. Stála výstava, prehliadka závodu a Via Temporis ponúka návštevníkom skutočne impozantnú prezentáciu tejto značky.

Energiezentrale.jpg