Prehliadka závodu Viessmann

Skupina Viessmann je technologickým motorom vykurovacej branže. To všetko značka Viessmann reprezentuje a naši pracovníci sa starajú o to, aby sme kladeným vysokým nárokom vedeli opakovane vyhovieť na každodennej báze. Každoročne nás v sídle firmy v Allendorfe (Eder) či iných závodoch skupiny Viessmann navštívi 25 000 hostí.

Zažite aj vy fascinujúci pohľad na jedného z medzinárodne popredných výrobcov vykurovacích systémov. Naši školení sprievodcovia vám ukážu pracovný a výrobný svet firmy Viessmann a to informatívnym a veľmi transpartentným spôsobom.

Vítame vás v spoločnosti Viessmann.

 

Prehliadka zahŕňa nasledovné

Innovationen.jpg

Viessmann Infocenter s galériou a múzeom„Via Temporis"

Technologické spektrum vykurovacej techniky sa stáva čoraz zložitejším a paleta produktov stále širšia. Aby sme vedeli znalosti nových technológií ešte lepšie prekomunikovať – sme v sídle firmy v nemeckom Allendorfe (Eder) zriadili Viessmann akadémiu. Spolu s „Galériou“, ktorej výstava komunikuje jadro našej značky a múzeom „Via Temporis“ ako aj energetickou centrálou – tvorí Viessmann akadémia známy Viessmann Infocenter.

Závod firmy Viessmann Allendorf

Či už pre obytné budovy, pre komerčnú sféru a priemysel alebo pre obce – Viessmann má pre každú aplikáciu vhodné systémové riešenie z tepelnými zdrojmi pre všetky zemi a s výkonom od 1,5 do 120 000 kW. K ucelenej ponuke firmy Viessmann patria nástenné kondenzačné jednotky s výkonom 1,9 až 150 kW a stacionárne kondenzačné systémy 1,9 až 6 000 kW, ako aj blokové kogeneračné jednotky (BKJ) od 1,0 do 401 kWel resp. od 5,3 do 549 kWth.

Fertigung.jpg
Warenverteilzentrum.jpg

Centum distribúcie tovaru a logistiky

Medzinárodné Centrum distribúcie tovaru je ústredným bodom odbytovej logistiky a centrálnym skladom skupiny Viessmann Gruppe pre tuzemsko ako aj zahraničie.

Automatický zakladač s variabilným využívaním skladových miest umožňuje uskladnenie až 59 000 paliet v 19 „uličkách“. V každej takejto „uličke“ zabezpečuje zaskladnenie a vyskladnenie tovaru automatický manipulátor s teleskopickou vidlicou. Uskladniť tu možno všetok hotový tovar z vlastnej produkcie ako aj obchodný tovar od subdodávateľov.

Odtiaľto sa dopľňajú aj regionálne sklady firmy Viessmann, ktoré potom obsluhujú zákazníkov s už špecifickými komisionovanými dodávkami. Tovarové distribučné centrum a regionálne sklady zabezpečujú zásobovanie predajných pobočiek, ktoré sú vybavené skladom na osobné vyzdvihnutie.

Bioplynové zariadenia

Bioplynové zariadenia špecialistov Schmack Biogas a BIOFerm (ktoré sú tiež súčasťou skupiny Viessmann) – vyrábajú inovatívnymi a ekologickými postupmi efektívne a hospodárne bioplyn z dorastajúcich surovín, biologického odpadu, ako aj z organických zvyškov. Okrem toho Carbotech (ktorý tiež patrí do skupiny Viessmann) dodáva technológie a procesy na úpravu a odvod bioplynu do verejnej plynovodnej siete. V Allendorfe (Eder) boli zriadené zariadenia hneď pre dve rôzne technológie.

Zariadenie postavené firmou BIOFerm GmbH 2010 pracuje na princípe suchej fermentácie. Toto zariadenie produkuje z 5 000 ton substrátu každý rok 1,3 milióna kWh elektriny a 1,5 milióna kWh tepla.

Hneď vedľa zahájilo v roku 2013 svoju prevádzku ďalšie bioplynové zariadenie. V tomto prípade je ide o tzv. systém mokrem fermentácie našej dcérskej spoločnosti Schmack Biogas GmbH, ktorá z 15. 000 ton substrátu ročne vyprodukuje 1,5 milióna kubických metrov bioplynu. Bioplyn sa upravuje na kvalitu zemného plynu a následne je tento odvádzaný do verejnej plynovodnej siete.

Návštevníci takto u firmy Viessmann získajú prehľad o produktoch celého spracovateľského reťazca – od výroby v procesom suchej či mokrej fermentácie, cez zušľachťovanie vyprodukovaného bioplynu až po jeho využitie v blokových kogeneračných jednotkách či plynových vykurovacích kotloch.

Biogasanlagen.jpg