• Paušálna servisná zmluva pre kotly a tepelné čerpadlá pre rodinné domy do výkonu 35 kW.

    Vzor:
    > Paušálna servisná zmluva pre kotly a tepelné čerpadlá pre rodinné domy do výkonu 35 kW
  • Paušálna servisná zmluva pre nové zariadenia Vitocal, Vitodens a Vitocrossal s výkonom do 35 kW, s možnosťou predĺženej garancie na 5 rokov. Túto zmluvu treba uzatvoriť najneskôr 3 mesiace od uvedenia daného zariadenia do prevádzky. Je súčasťou záručného listu.
  • Servisná zmluva pre právnické osoby – kontaktujte, prosím, naše servisné oddelenie e-mailom na servis@viessmann.sk, ktoré vám pošle servisnú zmluvu priamo pre vaše zariadenia.