Školiaci program

Aktuálny vývoj v oblasti vykurovacej techniky so sebou prináša neustálu potrebu vzdelávania sa v danej oblasti. Naším cieľom je dlhodobé vzdelávanie a zvyšovanie technickej úrovne odbornej verejnosti.