Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Systém na zmäkčovanie pitnej vody – ochrana proti usadzovaniu vodného kameňa

Zmäkčovacie systémy Viessmann, typ VS 19D a VS 42D

Tvrdá voda môže viesť k trvalým usadeninám. Tie nielenže ovplyvňujú úsilie potrebné na čistenie, ale môžu tiež poškodiť vodovodné potrubia, pripojené komponenty a domáce spotrebiče, ktoré obsahujú alebo používajú vodu. Systém na zmäkčovanie vody znižuje tvrdosť pitnej vody, čo chráni pred vápenatením. Týmto spôsobom pomáha predĺžiť prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť a zároveň zvýšiť pohodlie a to nielen počas pravidelného čistenia. Sortiment príslušenstva Viessmann Vitoset zahŕňa inovatívne systémy na zmäkčovanie pitnej vody na použitie v rodinných a bytových domoch, malých komerčných prevádzkach a v gastronómii.

Čo je tvrdá voda?

Tvrdosť pitnej vody spôsobuje vápnik, ktorý obsahuje, a v ňom rozpustené ióny vápnika a horčíka. Čím je ich podiel vyšší, tým je voda tvrdšia. Veľký vplyv na tvrdosť vody má zloženie pôdy v podzemnej alebo pramenitej vode, z ktorej sa pitná voda získava. Voda sa stáva tvrdou, keď sa dostane do kontaktu s vápencom, ako je krieda alebo mramor. Viac informácií o tvrdosti pitnej vody získate od miestnej vodárenskej spoločnosti.

Existujú tri rôzne rozsahy tvrdosti

Tvrdosť vody sa vyjadruje ako obsah uhličitanu vápenatého v milimole na liter (mmol/l). Táto hodnota umožňuje rozlíšiť tri rozsahy tvrdosti, ako ukazuje nasledujúca tabuľka:

Rozsah tvrdosti

Koncentrácia uhličitanu vápenatého (mmol/l)


Nemecké stupne tvrdosti (°dH)


Tvrdá voda

≥2,5 mmol/l

≥14 °dH

Stredne tvrdá voda

≥1,5 < 2,5 mmol/l

≥8,4 < 14 °dH

Mäkká voda

<1,5 mmol/l

<8,4 °dH

Aké sú výhody zmäkčovacieho systému?

Tvrdá voda má svoje výhody. Jednou z nich je, že obsahuje viac minerálov ako mäkká voda. Z dlhodobého hľadiska však spôsobuje tvorbu vodného kameňa v súčiastkach, ktoré obsahujú alebo používajú vodu, a v domácich spotrebičoch. Okrem toho, že tieto usadeniny znižujú životnosť, znižujú aj prenos tepla vykurovacích tyčí a špirál napríklad v práčkach a rýchlovarných kanviciach, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie. Zmäkčovanie vody rozhodne prispieva k vyššej energetickej účinnosti. Okrem toho voda s veľmi vysokým obsahom vápnika sťažuje čistenie vodovodných kohútikov a armatúr a zvyšuje spotrebu čistiacich a umývacích prostriedkov a zároveň znižuje ich čistiaci výkon. Negatívne ovplyvňuje aj chuť horúcich nápojov. Ak je obsah vápna príliš vysoký, určite sa odporúča zmäkčovanie vody.

Využite tieto výhody zmäkčovacieho systému

  • Účinná ochrana proti usadzovaniu vodného kameňa vo vnútri zásobníkov a potrubí na TÚV
  • Úspora energie a predĺženie životnosti domácich spotrebičov
  • Maximálny lesk v kúpeľni vďaka výraznému zníženiu usadenín vodného kameňa
  • Pružná pokožka a hebké vlasy vďaka mäkkej vode
  • Mäkká bielizeň, šetrná k tkaninám
  • Znížená spotreba pracích a čistiacich prostriedkov

Systémy na zmäkčovanie pitnej vody Viessmann sú certifikované podľa DVGW.

Ako funguje zmäkčovací systém?

Systém na zmäkčovanie vody od spoločnosti Viessmann funguje na základe spoľahlivého procesu výmeny iónov. Pri tejto metóde voda preteká cez živicu nabitú sodíkovými iónmi. Pri výmennom procese uvoľňuje ióny vápnika a horčíka a absorbuje ióny sodíka. Týmto spôsobom systém produkuje úplne zmäkčenú pitnú vodu. Zmiešavací ventil, ktorý je súčasťou štandardnej dodávky, slúži na jednoduché nastavenie požadovanej tvrdosti mäkkej vody. Keď sa živica na výmenu iónov nasýti, je potrebné ju doplniť iónmi sodíka. Inovatívny regulačný systém zmäkčovacích systémov Viessmann VS 19D a VS 42D však zabezpečuje, že sa regeneruje len vyčerpaná živica. To vedie k úsporám za soľ a regeneračnú vodu.

Kúpeľňa s čistením uľahčeným systémom na zmäkčovanie pitnej vody.

Hľadanie správneho zmäkčovacieho systému

Ak chcete zmäkčovať vodu, je dôležité vybrať si správny systém. Nasledujúca tabuľka znázorňuje, ktorý zmäkčovací systém Viessmann je vhodný v závislosti od tvrdosti vody a počtu osôb v domácnosti (pri odporúčanom zmäkčení na 6 °dH):

12 °dH

15 °dH

18 °dH

21 °dH

24 °dH

27 °dH

30 °dH

33 °dH

36 °dH

1 až 3 osoby

VS 19D

VS 19D

VS 19D

VS 19D

VS 42D

VS 42D

VS 42D

VS 42D

VS 42D

4 až 6 osôb

VS 19D

VS 19D

VS 42D

VS 42D

VS 42D

VS 42D

VS 42D

7 až 9 osôb

VS 42D

VS 42D

VS 42D

VS 42D

VS 42D