Ponuka služieb firmy Viessmann - všetko z jednej ruky

Ucelená ponuka firmy Viessmann znamená inovatívnu a účinnú techniku špičkovej kvality. Od poradenstva, cez koncepciu až po údržbu. V stredobode pozornosti je celý cyklus životnosti energetického systému.

SKpriemysel_kontrola.jpg
Konzeption.jpg

Poradenstvo/koncepcia

Ucelená a účinná koncepcia je pre firmu Viessmann pri riešení individuálnych úloh samozrejmosťou:

 • Poradenstvo otvorené technológiám - bez ohľadu na typ paliva
 • Odporúčanie ekologicky a ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia
 • Informácie o národných, ako aj medzinárodných zákonoch
 • Analýza systému
 • Zhodnotenie hospodárnosti
umsetzung.jpg

Realizácia

Koordinácia so všetkými remeslami/celkami vo fáze výstavby zariadenia umožňuje dodržanie termínov dodávky a montáže:

 • Plánovanie, basic & detail engineering, ako aj plánovanie umiestnenia
 • Výroba s vysokou mierou prefabrikácie na zníženie možstva práce priamo na stavenisku
 • Dodávka a montáž
 • Bezproblémové uvedenie do prevádzky
 • Rozsiahle vykonnostné testy
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia (as-built)
   
wartung.jpg

Údržba/servis/školenia

Pre zákazníka individualizované servisné koncepcie s garantovanou dostupnosťou náhradných dielov, pravidelnou údržbou a skúškami kotlov sú zárukou spoľahlivej prevádzky:

 • 24/7 Služby zákazníkom
 • Diaľkový monitoring a diagnostika
 • Prestavba a modernizácia
 • Údržba a opravy
 • Výkon prehliadok a revízii
 • Dodávka a zabudovanie náhradných dielov
 • Nájomné kotly
 • Školenia na Viessmann akadémii