Vitoflex 350-VFE – špecialista na piliny


Profitujte aj Vy z týchto výhod

  • Zafukovacie spaľovanie na piliny a hobliny
  • Obsah vlhkosti paliva až 15 percent
  • Nízke množstvo popola vďaka vďaka spaľovaniu „za letu“
  • Zariadenie je dimenzované na prevádzku pri plnom zaťažení
  • Výkony od 850 do 13 000 kW


Ako palivo mu stačia aj piliny

Vitoflex 350-VFE je spoľahlivý plnoautomatický vykurovací kotol na drevo. So svojím zafukovacím spaľovaním (za letu a pri vysokej teplote) je tento kotol priam ideálny pre piliny a drevný prach.

Drevený prach je zafukovaný do kvalitne izolovanej celošamotovej spaľovacej komory, kde dochádza k jeho optimálnemu spaľovaniu v špeciálnom spaľovacom priestore.


Vysoké teploty garantujú nízke emisie

Tepelná akumulácia jednotky Vitoflex 350-VFE v samotnej šamotovej hmote umožňuje vysoké teploty v spaľovacej komore a nízke emisné hodnoty. 3-ťahový kotol so spalinovými rúrami a 2-ťahový kotol s rúrkovou chladiacou stenou garantujú teplotu spalín pod 190 °C pre nízke emisie pri prevádzka pod plným zaťažením.

Dopyt na možné dotácie

Hľadám možnosti dotácie na drevospaľujúci kotol

Neplatné PSČ

Rez produktu

Prehľad

Výkon
850 až 13 000 kW
Ročný prevádzkový čas
až 6 000 hodín
Palivo
icon-biomasse.png
Triesky, prach a piliny
Obsah vody v palive
6 - 15%
Obsah popola
do 2%
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Drevospracujúci priemysel, výrobcovia parkiet, výrobcovia drevotrieskových dosiek, stolárske prevádzky
Ďalšie vlastnosti
Malé množstvo popola v spaľovacej komore vďaka spaľovaniu „za letu“, masívne šamotové obloženie, ležatá či stojatá (od 4. 000 kW) spaľovacia komora
Vitoflex-350-VFE-Schnitt.png